Külföldi munkavállalás európában

Fontos a munkaerő mobilitása, mivel ez segít egyensúlyban tartani a munkaerőpiacot. A dinamikusan növekedő területeken például problémát okozhatnak a betöltetlen álláshe­lyek, miközben más régiókban esetleg tartósan magas a munkanélküliség. Azok az európa­iak, akik hajlandóak külföldre költözni és ott dolgozni - vagy akár határokon át ingáznak a munkahelyükre -, hozzájárulhatnak az egyensúlyhiány orvoslásához, ugyanakkor maguk is élvezhetik azokat az előnyöket, amelyek egy másik kultúra megismerésével járnak.

A munkavállalók szabad mozgásának európai uniós elve értelmében az európai polgárok az Európai Unió bármely országában, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban is szabadon vállalhatnak munkát, élhetnek vagy tanulhatnak.


A munkavállalókra váró kihívások és lehetőségek

A munkavállalók és álláskeresők egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe. A munkaerő­piac változása minden korábbinál gyorsabb ütemben zajlik, a globális verseny követelmé­nyeihez igazodva. A munkáltatók nagyobb rugalmasságot várnak el az alkalmazottaktól, viszont kevesebb biztonságot kínálnak. Az életre szóló állás ma már csak keveseknek ada­tik meg. Ma már elengedhetetlen az egész életen át tartó tanulás ahhoz, hogy az egyén lépést tudjon tartani az új technológiákkal és az új készségigényekkel.

Ez az újfajta munkaerőpiac mindazonáltal izgalmas lehetőséget is kínál. Az emberek a korábbiakhoz képest szabadabban vághatnak bele a különféle szerepek, ágazatok és hely­színek felfedezésébe. A rugalmasság és a nyitottság a munkáltatóknak és a munkaválla­lóknak egyaránt használ, hiszen megkönnyíti az álláskeresést, illetve a vállalkozást szerte Európában.

A külföldi munka - legyen rövid vagy hosszú távú - hozzásegíthet a készségek elsajá­tításához és fejlesztéséhez, a látókör bővítéséhez és a különböző kultúrákból származó emberek megismeréséhez. A külföldi munka sokak szerint a személyes tapasztalatok növe­lésén túl a jobb elhelyezkedésüket is lehetővé teszi, amikor a hazatérés mellett döntenek – ha így döntenek. A külföldi munkavállalás mindazonáltal olyan döntés, amit nem szabad elhamarkodni. Alapos átgondolásra és mérlegelésre szorul. Mindenekelőtt felkészültnek kell lenni.© Európai Unió, 2014
Privacy Policy