Más európai mobilitási hálózatok és szolgálatok

Az EURES mellett a következő európai mobilitási hálózatok is hasznosnak bizonyulhatnak: Európa Önökért, Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, SOLVIT, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság, Europass, Euroguidance, Enterprise Europe Network, Európai kisvállalkozási portál.

Európa Önökért

A honlap Polgárok című része gyakorlati információkkal szolgál a más európai országok­ban való letelepedésről, életről, munkavállalásról és tanulásról. Hasznos tanácsokat ad többek között a gépjárművek regisztrációjához, az egészségbiztosításhoz és a fogyasz­tóvédelemhez. A különálló Vállalkozások című rész gyakorlati útmutatást ad az európai vállalkozáshoz.

http://europa.eu/youreurope/index.htm


Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat

Ha uniós jogaival kapcsolatos kérdése van, forduljon az Európa Önökért Tanácsadó Szol­gálathoz. Ez a független jogszakértőkből álló csapat ingyenes, személyre szabott tanácsot nyújt Önnek saját nyelvén, egy héten belül. A szakértők azt is tisztázhatják, hogy melyik európai jogszabály vonatkozik az Ön konkrét esetére.

http://europa.eu/youreurope/advice


SOLVIT

Előfordul, hogy a polgárok vagy vállalkozások az uniós szabályok helytelen alkalmazása miatt ütköznek problémába egy másik uniós országgal való viszonyukban. Ez az online hálózat azért jött létre, hogy bírósági eljárás nélkül lehessen rendezni az ilyen problémákat - például a tartózkodási engedély megszerzését, szakmai képesítések elismerését, vagy a társadalombiztosítási, munkavállalási vagy adójogokkal kapcsolatos kérdéseket.

http://ec.europa.eu/solvit


Oktatási és Kulturális Főigazgatóság

Az oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport területén működő uniós és nemzetközi rendsze­reket összefogó Erasmus mindenkinek program keretében 2014-től akár 5 millió ember előtt is megnyílhat a lehetőség arra, hogy támogatással tanuljon külföldön.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


Europass

Az Europass okmányok segítségével a diákok és álláskeresők igazolni tudják készségeiket és képesítéseiket a más országokban működő szervezeteknek és munkaerő-toborzóknak. http://europass.cedefop.europa.eu


Euroguidance

Ez a karrier-tanácsadó központokból álló hálózat közreműködik az Európán belüli tanulási lehetőségek népszerűsítésében.

http://www.euroguidance.eu


Enterprise Europe Network

Ez a hálózat segíti a kisvállalkozásokat, hogy a legtöbbet hozhassák ki az európai piac lehetőségeiből. A munkáltatók általa tájékozódhatnak arról, hogyan bővíthetik vállalkozá­sukat, szerezhetnek be új technológiákat, valamint hogyan juthatnak hozzá pénzügyi és az uniós támogatásokkal kapcsolatos információkhoz.

http://een.ec.europa.eu


Európai kisvállalkozási portál

Ez a portál összegyűjti mindazokat az információkat, amelyeket az EU kínál a kis- és közép­vállalkozásokról, illetve számukra, a gyakorlati tanácsoktól kezdve a szakpolitikai kérdése­ken keresztül a helyi kapcsolattartó pontokig.

http://ec.europa.eu/small-business© Európai Unió, 2014
Privacy Policy