Felkészülés a külföldi tartózkodásra

Nagy előnyök
A külföldi környezetben végzett munkához való alkalmazkodás önmagában is egy képes­ség. Ha valaki egy ideig például Spanyolországban, Romániában és Svédországban dolgo­zik, akkor ezalatt megtanul alkalmazkodni a különböző kulturális mintákhoz, és már tudja, hogyan dolgozzon, hogyan működjön együtt a lehető legjobban az ott élőkkel. Ezek nagyon hasznos készségek.
Aki egy latin országban, például Olaszországban dolgozik, hozzászokik a rugalmassághoz, ha tehát azt mondják neki, hogy „5 perc”, tudni fogja, hogy ez nem feltétlenül jelenti ugyan­azt, mint ha egy német mondana 5 percet.

"Azoknak az álláskeresőknek, akik külföldre mennének dolgozni, a legjobb tanács minden­képpen az, hogy tanulják meg a nyelvet. A kultúra megértéséhez a nyelven keresztül vezet az út. Bizonyos dolgokat egyszerűen nem lehet lefordítani.

Az emberek hajlamosak alábecsülni a kulturális kérdések fontosságát, amikor külföldre mennek dolgozni. Ebbe beletartozik a nyelv és a munkaerő-piaci szabályozás, de ugyani­lyen fontos a szervezeti kultúra a munkahelyen és a társadalom egészében is. A skandináv országokban jellemzően kevés a szerepe a hierarchiának. Franciaországban sok, a rendszer pedig nagymértékben központosított. A kelet-európai országokban a tekintély nagyon fon­tosnak tűnik, a negatív visszajelzés pedig nem mindig elfogadott.

Az EURES-tanácsadók láthatólag tényleg tudatában vannak a kulturális tényező fontossá­gának. Multikulturális szervezetnél dolgoznak, és kapcsolatban vannak az Európa különböző pontjain élő kollégáikkal. Az álláskeresők ezért bátran támaszkodhatnak a véleményükre.

»Az emberek gyakran nem készülnek fel megfelelően a külföldi tartózkodásra és mun­kára. Nem tudatosul bennük, hogy tájékozódniuk kell a jogaikról és kötelességeikről. Azért érdemes igénybe venni az EURES szolgáltatásait, mert ingyenesek, könnyen hoz­záférhetőek és olyan információkat biztosítanak, amelyek sokkal biztonságosabbá teszik az álláskeresés, a költözés és a külföldi munkavállalás folyamatát.«

Piret Ustav, EURES-tanácsadó, Észtország


Adja el tapasztalatait

A külföldi munka - akármilyen rövid volt - a későbbiekben hasznos lehet, még más ágaza­tokban is. Ez ugyanis az alkalmazkodóképességet jelzi. A munkáltatók sok esetben ellenőr­zik a jelöltek korábbi nemzetközi tapasztalatait.


Készüljön fel a csapdákra

Készüljön fel a kultúrsokkra, mert úgyis lesz. Kezdetben sokan rózsaszín szemüvegen át néznek mindent, de ez idővel elmúlik. Azért fontos a felkészülés, hogy minimálisra csök­kenthesse a negatív benyomásokat.

Előfordulnak olyan esetek, amikor valaki elindul egy másik európai országba munkát keresni, de a nyelvtudás vagy más szükséges készségek hiánya miatt végül hajléktalan lesz, és még a hazatérésre sem marad lehetősége. A gazdasági válság folytán állásukat elveszítő migránsok más esetekben azért maradnak az idegen országban, mert nem akar­nak hazamenni és beismerni, hogy nem sikerült. Az EURES-tanácsadók hasznos ötleteket adhatnak az ilyen helyzetek elkerülésére.

»Elmentem egy bázeli állásbörzére, ahol találkoztam egy luxemburgi EURES-ta- nácsadóval. Hasznos gyakorlati tanácsokat kaptam tőle, többek között információ­kat a munkaerőpiacról, az országban jellemző élet- és munkakörülményekről és arról, hogyan kell álláspályázatot beadni, illetve mi mindent kell elintézni külföldre költö­zés előtt.«

Svájci álláskereső, aki ma Luxemburgban él és dolgozik


Készüljön fel a hazatérésre

Elképzelhető, hogy a külföldi munkavállalás után hazatérve újabb kultúrsokk éri. Lehet, hogy hozzászokott egy bizonyos színvonalhoz a városban, ahol addig élt, de hazatérés­kor ugyanezt az életminőséget nem találja meg. A megfelelő színvonalról kialakult képe is megváltozhatott.

Az embereket esetenként azért éri csalódás, mert elképzelik, hogy hazatérve minden ugyanolyan lesz, mint amikor elmentek. A városuk, a munkahelyük, a családjuk és közös­ségük óhatatlanul megváltozik 3 év alatt. Lehet, hogy előnyös a változás, de nehezebb is lehet a helyzet. Az mindenesetre kevéssé valószínű, hogy mindent ugyanúgy talál, aho­gyan hagyta."© Európai Unió, 2014
Privacy Policy