Kompetenciaalapú interjú

A munkáltatók egyre gyakrabban ragaszkodnak a kompetenciaalapú (más néven struktu­rált vagy szituációs) interjúhoz. Ez a fajta interjú nagyon hatékonynak bizonyult a jövőbeni munkahelyi teljesítmény előrejelzésében, és objektívebb, mint a kötetlen interjú.

A kompetenciaalapú interjú során minden kérdés arra szolgál, hogy tesztelje a jelölt vala­milyen konkrét készségét vagy kompetenciáját. A válaszokat össze lehet vetni az előre meghatározott kritériumokkal, és ennek megfelelően lehet értékelni. A jelölteket így az elvárt szinthez viszonyítják, nem pedig egymással hasonlítják össze.

A jelölteknek feltett kérdések arra vonatkoznak, hogy hogyan viselkednének bizonyos hely­zetekben, amit konkrét példákkal kell alátámasztaniuk. Az interjúztató ezután tovább vizs­gálódhat, például magyarázatot kérhet a konkrét viselkedésre vagy készségekre.


Hogyan érdemes felkészülni

Amikor kompetenciaalapú kérdésekre készül, nézzen utána, hogy az adott pozícióhoz milyen készségekre és kompetenciákra van szükség. Az általánosan elvárt készségek közé tartoznak például az alábbiak:

  • együttműködés másokkal;

  • tervezés és szervezés;

  • elemzés és problémamegoldás;

  • irányítás és döntéshozatal;

  • kommunikáció.


Ezután gyakorolja a STAR-módszert: helyzet, feladat, cselekedet és eredmény.

Ha például azt kérdezik, hogyan kezeli a stresszt, és mondania kell egy példát arra, amikor nagy nyomás alatt dolgozott, először mutassa be a közeget (helyzet), és hogy mit vártak el Öntől (feladat), majd mondja el, mit tett (cselekedet) - és ez legyen a válasz legnagyobb része -, végül pedig azt is, hogy mi történt (eredmény). Hangsúlyozza a szerepét és azt, hogy ez hogyan járult hozzá a végeredményhez.

Az ilyen kérdések sikeres megválaszolásának az a titka, hogy saját tapasztalatból szár­mazó, valódi példákat kell mondani, sok részlettel, nem csak elméleti síkon beszélni a meg­adott témáról.© Európai Unió, 2014
Privacy Policy