Állások megpályázása

Jelentkezés az álláshirdetésre
Tartsa be az álláshirdetésben leírt jelentkezési eljárást. Egyes vállalatoknál azt kérik, hogy a jelöltek az önéletrajz mellé egy motivációs levelet is küldjenek. Más helyeken jelentkezési lapot adnak, és ezt kell teljesen kitölteni.
Mindig a hirdetés nyelvén jelentkezzen, hacsak külön nem jelzik, hogy más az elvárás.

Lehetőség szerint tegye személyessé a jelentkezését: tudja meg, személy szerint ki bonyo­lítja le a válogatást - ez a személy lehet például a humánerőforrás-osztály egyik tisztvi­selője vagy egy osztályvezető -, és címezze neki a pályázatát.

Vezessen listát azokról az álláshirdetésekről, amelyekre már jelentkezett, erre ugyanis szüksége lesz, ha a munkáltató felveszi Önnel a kapcsolatot.


Telefonos érdeklődés

Szükség esetén hívja fel a vállalatot, és kérdezze meg, hogyan kell jelentkezni, kérjen jelentkezési lapot vagy kérdezze meg a kapcsolattartó nevét, hogy a megfelelő személy­nek címezhesse a jelentkezést.

Ha egy konkrét állás ügyében telefonál, közölje, hogy bővebb információt szeretne, vagy az állásra szeretne jelentkezni. Amennyiben alkalmatlan időben telefonál, kérdezze meg, mikor telefonálhat vissza. Beszéljen világosan és tömören, ezzel mutassa, hogy felkészült a hívásra. Ha külföldről telefonál, ezt is említse meg. Jelezze, ha inkább az anyanyelvén vagy egy másik (idegen) nyelven szeretné lebonyolítani a hívást.

Készítsen elő egy rövid, világos bemutatkozást, mutassa be, hogy miért gondolja magát alkalmasnak az állásra, és próbáljon időpontot kérni személyes interjúra. Kerülje a zajos hátteret, főleg ha mobiltelefonról intézi a hívást.

Számítson arra is, hogy a telefonon kapott információkat esetleg fel kell írnia.


Jelentkezzen "próba szerencse" alapon

Ha a spontán jelentkezést írásban teszi, legyen meggyőző. Meg kell győznie a munkáltatót arról, hogy az Önnel való találkozásra érdemes időt szánnia. A levélben legyen tökéletes a nyelvtan és a helyesírás, a hangvétel pedig legyen pozitív és megnyerő.

Mindenekelőtt nevezze meg, hogy milyen jellegű szerep érdekelné, majd részletezze mind­azon készségeit, ismereteit és tapasztalatait, amelyek valószínűleg egybeesnek a munkál­tató által keresettekkel. Ezután egészítse ki a levelet olyan háttér-információkkal, amelyek jó eséllyel felkeltik az érdeklődést. Azt is említse meg, hogy éppen szabad, és törekedjen a tömörségre.


Önéletrajz és motivációs levél

Az önéletrajz lehet általános, bár mindig jobb, ha hozzáigazítja a konkrét jelentkezéshez.

A motivációs levél nem pusztán egy levél az önéletrajz mellé: fontos, hogy személyes, rele­váns legyen és felhívja magára a figyelmet. A levélhez használja az országban szokásos formátumot és normákat - ezekről tájékozódjon előre.

A levelet mindig az adott álláshirdetéshez kell igazítani, alá kell írni és szerepelnie kell benne annak, hogy miért jelentkezik az állásra. Tüntesse fel a vállalat pontos címét, a dátu­mot, az Ön által pályázott állás megnevezését, az álláshirdetés Ön által fellelt forrására vonatkozó információkat, azt, hogy Ön mit tud nyújtani (képesítések, munkahelyi és egyéb gyakorlat), a személyes állásinterjú iránti kérést, az Ön nevét és pontos elérhetőségeit. Amennyiben nem tudja a vállalat kapcsolattartójának nevét, a levélben (e-mailben vagy levélben) "Tisztelt Hölgyem/Uram!" legyen a megszólítás.

Emelje ki, hogy miért alkalmas a szóban forgó állásra, és mutassa be, mivel tud hozzájá­rulni a cég működéséhez. Térjen ki az álláshirdetésben megnevezett legfontosabb köve­telményekre, és mutassa be saját szavaival, hogyan felel meg ezeknek. A hangsúlyt arra helyezze, hogy mit tud nyújtani a munkáltatónak, és a vállalathoz való belépése miért lesz jó nekik (ne arra, hogy az állás elnyerése miért lesz jó Önnek).

Szeretne kitűnni a többiek közül? Akkor jelentkezés előtt alaposan nézzen utána a cégnek. Tudjon meg többet a munkatársakról és a kultúráról, a belföldi és külföldi telephelyekről, a munkaerő létszámáról és a jövőre szóló stratégiáról. Tájékozódjon a cégről a szakmai sajtóban, de nézze meg a vállalat saját honlapját is, hogy jobban lássa az összképet (a konkurenciát, a piac helyzetét, a helyi gazdasági tényezőket).

Ügyeljen a megjelenésre: alapvető, hogy az önéletrajz és a levél formailag rendezett legyen. Az európai Europass-önéletrajzsablon néhány országban nagyon elterjedt, de nem mindenhol - konkrét tanácsért olvassa el a füzet adott országra vonatkozó részét.

A dokumentumok megszerkesztésekor ügyeljen a jó olvashatóságra és a rendezettségre, hogy a munkáltatóban jó benyomást keltsen. Kerülje az animációt vagy a túl díszes meg­jelenést, kivéve, ha ez az állás követelményei közé tartozik.

Adja el a képességeit: az oktatási, képzési és szakmai tapasztalatain kívül tüntesse fel az önkéntes vagy hobbitevékenység révén szerzett készségeit is. Jelezze, ha rendelkezik jogosítvánnyal, tüntesse fel a nyelvtudását (és annak szintjét), az informatikai és egyéb készségeit.

Fényképek: némely országban általános szokás fényképet csatolni az álláspályázathoz. Más országokban viszont nem tanácsos. Erről tájékozódjon a füzet egyes országokra vonatkozó részében.


Jelentkezés e-mailben

Ne használjon vicces vagy humorosnak szánt e-mail címet, és ügyeljen arra, hogy a tárgy se legyen félreérthető. A jelentkezését ne az aktuális munkáltatójánál működő levelezési rendszerből küldje be, és ne is körlevélként. A tárgy helyére írja be a megpályázott pozí­ció megnevezését.


E-mailes csatolmányok

Ezekből a lehető legkevesebbet használjon, és ne küldjön nagy fájlokat. Amennyiben a jelentkezése egy motivációs levélből és egy önéletrajzból áll, az e-mailben írjon egy rövid kísérőüzenetet a csatolt dokumentumokról. Az önéletrajzot és a motivációs levelet álta­lában csatolva kell elküldeni (konkrét tanácsért olvassa el a füzet adott országra vonat­kozó részét).

Ügyeljen arra, hogy az esetleges kitöltendő jelentkezési lapon válaszoljon az összes kérdésre.


Várakozás

Nincs semmi szokatlan abban, ha nem kap választ a jelentkezésére, amennyiben az Ön profilja nem kelti fel a munkáltató érdeklődését.© Európai Unió, 2014
Privacy Policy