Felkészülés az interjúra

Az interjúztatási kultúra éppen olyan sokféle lehet, mint ahány vállalat és szervezet műkö­dik a piacon. Igyekezzen előzetesen a lehető legtöbbet megtudni a folyamatról. Kell-e vinni okmányokat, esetleg kell-e bemutatót készíteni, lesz-e pszichometriai vizsgálat, gyakor­lati vagy más feladat az interjú során? Meddig tart majd a folyamat, és várhatóan kivel fog találkozni?

Ha az állás nem igényel speciális szakmai felkészültséget, általában csak egyszer kell interjúra menni. Amennyiben speciális szakmai vagy magasabb beosztásról van szó, több forduló is lehet, és az interjún egy egész bizottságra lehet számítani.

Tartsa szem előtt, hogy országonként változik, hogy melyek a közismert cégek és márkane­vek. Ha az önéletrajzában közismert nevek szerepelnek, keresse meg a megfelelőiket, hogy az interjúztató jobban megérthesse a hátterét. Ugyanez vonatkozik az eszközökre, szoftve­rekre és protokollokra is: derítse ki, hogy a megpályázott állás országának nyelvén mi ezek­nek a helyes elnevezése, illetve megfelelője.

Ez az oktatási és képzési múltjára is érvényes. Az egyetemek, képző intézmények és képe­sítések között nagy különbségek lehetnek. Készüljön fel arra, hogy esetleg röviden be kell mutatnia tanulmányainak főbb területeit, hogy a munkáltató lássa, hogyan felel meg a követelményeknek.

Jelenleg a képesítéseket nem ismerik el általánosan Európa egész területén, ami azt jelenti, hogy az egyik országbeli munkaadó esetleg amiatt nem akarja felvenni egy másik ország munkavállalóját, mert nem érti a képesítési szintjét. Az egyik megoldás az Europass kész­ségútlevél használata, amelynek segítségével átfogó képet adhat a készségeiről és képesí­téseiről, ha egy mappába feltölti valamennyi okmányát (http://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/european-skills-passport).

Az EURES foglalkoztatási mobilitási portál 2013-tól kezdve az ágazati készségútleveleket is bevezeti, hogy az álláskeresők ennek segítségével úgy tudják bemutatni készségeiket, hogy azok Európa-szerte minden munkáltató számára közérthetőek legyenek.

Erről az Európa Önökért portálon is hasznos információkat talál:http://europa.eu/youreurope/citizens

Ha messzebb kell utaznia az interjú kedvéért, megtérítik az útiköltséget? Jegyezze fel az interjú helyszínének pontos címét, az útvonalat és az utazáshoz szükséges időt, hogy vélet­lenül se késsen el. Vigye magával a kapcsolattartó elérhetőségét, hogy tudjon szólni, ha mégis elkésne.

Előre gondolja ki, hogy mit fog felvenni, és mérlegelje, milyen benyomást kelt a személyes megjelenésével, attitűdjével, testbeszédével és kifejezési módjával. A nem verbális kom­munikáció majdnem ugyanolyan fontos, mint amit mond.

Vigyen magával tollat és jegyzetfüzetet, hogy az interjú során tudjon jegyzetelni.


Tippek az interjúhoz

  • Ellenőrizze/kérdezze meg előre, milyen típusú interjúra számíthat, lesznek-e tesztek, és ha igen, milyen formában, kell-e bemutatót készítenie, és magával kell-e vinnie az okle­veleinek vagy más okmányainak másolatát, illetve eredeti példányát.

  • Vigyen magával egy példányt az önéletrajzából és a jelentkezési lapból, ezenkívül vigyen noteszt és tollat, valamint egy listát a feltenni kívánt kérdésekről.

  • Igazolja vissza, hogy el fog menni az interjúra, és ellenőrizze le még egyszer a napot, az időpontot és a kapcsolattartó személyt.


Személyes bemutatkozás

Az állásinterjú során a munkáltatók figyelik a pontosságot, a megjelenést, az összeszedett- séget, az önbizalmat, a gesztusokat és az interjúra való felkészültséget.

Mielőtt belép az interjúra, kapcsolja ki mobiltelefonját. Fogjon kezet az interjúztatókkal, amennyiben kezet nyújtanak. Várja meg, amíg hellyel kínálják. Igyekezzen magabiztosnak, összeszedettnek látszani. Beszéljen érthetően, ne túl halkan. Ha ideges, ne mutassa ennek jeleit. Teremtsen szemkontaktust.

Kerülje a korábbi munkáltatók vagy más személyek kritizálását. Ha arra kérik, hogy fogal­mazzon meg kritikát valamiről vagy valakiről, próbálja a lehető legjobbat kihozni a hely­zetből, és a dolgokat a lehető legpozitívabb fényben feltüntetni. Ne beszéljen személyes vagy anyagi problémákról.


Kedvező benyomás

Elvárt öltözködés

Nézzen utána, hogy a szóban forgó ágazatban milyen elvárások vannak az öltözködés terén (pl. konzervatív és visszafogott, vagy éppen eredeti, egyedi stílus), és inkább az alka­lomnak megfelelően öltözzön, ne a legújabb divat szerint. Az állásinterjún általában illik elegánsabb öltözékben megjelenni, még akkor is, ha a munkahelyi környezetben amúgy a hétköznapi viselet szokásos.

A jelölteknek általában véve tanácsos ápoltan, rendezetten megjelenni. A cipője legyen ele­gáns és tiszta; kerülje a sportruházatot és a kihívó darabokat (rövid szoknya, kivágott felső). Ne használjon erős dezodort vagy parfümöt. A haja és arcszőrzete legyen tiszta és rende­zett, a smink és az ékszerek visszafogottak. Az országok szerinti öltözködési elvárásokkal kapcsolatban tanulmányozza a füzet egyes országokról szóló részeit.


Általános tanács

Legyen udvarias és barátságos, mosolyogjon. Nézzen az interjúztató szemébe. Gondosan figyeljen oda a kérdésekre, és válaszoljon mindegyikre (nagyjából 2 percben). Beszéljen érthetően, magabiztosan, nyugodtan.

Az erősségeit és tapasztalatait vesse össze a megpályázott pozíció követelményeivel. Köszönje meg a munkáltatónak az Önre szánt időt.

A vállalat iránti érdeklődése bizonyítékául próbáljon minél többet előre megtudni a vállalatról.© Európai Unió, 2014
Privacy Policy