A kérdések megválaszolása

Készüljön fel alaposan a kérdések várható körére. A legtöbb kérdés valószínűleg a tapasz­talataira, készségeire és motivációjára fog vonatkozni. Győzze meg az interjúztatókat arról, hogy nagyon szeretné megszerezni az állást. Beszéljen arról, hogy az erősségei és az érdeklődési köre hogyan esik egybe a munkáltató által keresettekkel. A kérdésekre adjon teljes, de tömör választ. Csak azokról a tényekről beszéljen, amelyek a munkál­tató érdeklődésére számot tarthatnak. Legyen udvarias, őszinte és szakszerű. Semmikép­pen ne hazudjon!

A válaszaiban fogalmazzon világosan és tömören, ne használjon szakzsargont vagy moza­ikszavakat. A munkáltatók gyakori interjúkérdései közé tartoznak a következők:

  • Miért szeretné ezt az állást?

  • Mit kínál a vállalatunknak?

  • Mondjon valamit önmagáról. Kicsoda Ön?

  • Melyek az erősségei és a gyenge oldalai?

  • Miért szeretne ebben az országban dolgozni?

  • Tervei szerint meddig marad az országban?

  • Miért hagyta ott a legutóbbi munkahelyét?

  • Megfelelnek-e a képesítései a felkínált állásnak?

Készüljön fel arra, hogy motivációját és képességeit esetleg gyakorlati példákkal kell alátámasztania.


Ravasz kérdések

A gyenge oldalaira vagy a nem megfelelő képesítéseire vonatkozó kérdésekkel bánjon dip­lomatikusan. Próbálja meg erősségként beállítani a gyenge oldalait. A rossz tapasztalato­kat ellensúlyozza olyan helyzetek példáival, amelyeket jól oldott meg, illetve amelyekhez sikeresen tudott alkalmazkodni.

Készüljön fel előre az olyan kérdésekre, mint hogy miért hagyta ott az előző munkahelyét, vagy milyen volt a korábbi munkáltatója. Gyakorolja ezeket családi és baráti körben. Ők bizonyára őszintén meg fogják Önnek mondani, mennyire meggyőzőek a válaszai.


Személyes kérdések

Az interjún néha előfordulhatnak nem szakmai témák is. Bizonyos területek azonban magánügynek számítanak, ezért a jelölteknek nem szabad úgy érezniük, hogy kötelesek válaszolni az ilyen témákra vonatkozó kérdésekre. Minden országban vannak az uniós sza­bályoknak megfelelő törvények a szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, faji vagy etnikai származás és vallási meggyőződés alapján történő megkülönböztetés ellen. A poli­tikai nézetek, az egészség, a családi állapot és a családalapítási tervek ugyancsak olyan területek, amelyeket az interjú keretében nem kell megvitatni. Amennyiben az interjún fel­merül egy ilyen jellegű kérdés, érdemes visszakérdeznie: "Mi köze van ennek ahhoz az álláshoz, amire jelentkeztem?"


Kérdések feltétele

Ha kérdései vannak, ezeket általában érdemes az interjú végére tartogatni. A kérdések vonatkozhatnak a következőkre: a vállalat irányítási szerkezete; az adott pozícióban dol­gozó alkalmazott jellemző munkanapja; a visszajelzés kézhezvételének határideje; a válla­lat személyzeti képzési és képesítési programjai.


A pénzügyek megvitatása

A fizetésről szóló tárgyalások az országtól és a megpályázott állástól függenek (ebben a kérdésben konkrét tanácsért célszerű megkeresni a füzet egyes országokra vonatkozó részét). Ha kétségei vannak, várja meg, amíg a munkáltató hozza fel a kérdést. Az első interjún inkább kerülje a fizetési elvárások megvitatását. Sok országban az a gyakorlat, hogy meg kell várni, amíg a munkáltató felajánlja az állást, és csak ezután lehet tárgyalni a bérről és egyéb juttatásokról.

Kisebb cégnél nagyobb az esélye annak, hogy alkudozhat a bérről és a juttatásokról, mivel a nagyvállalatok és intézmények általában rögzített bértáblával dolgoznak.

Ágazatonként és országonként változik, hogy a fizetés összegét egy órára, napra, hónapra vagy évre határozzák meg. A részleteket lásd az egyes országokra vonatkozó részekben.© Európai Unió, 2014
Privacy Policy