Bulgária - álláskeresés

Ország: Bulgária
Hivatalos nyelvek: bolgár
Államforma: parlamentáris köztársaság
Népesség: 7,3 millió
Főváros: Szófia
Pénznem: bolgár leva (BGN)
EU- vagy EGT-tagság: EU
Országhívószám: +359
Nemzetközi internetes tartománynév: .bg

Miért ez az ország?

Miközben a napsütés szerelmesei a fekete-tengeri partokra özönlenek, a kalandvágyóbbak a csipkés hegygerinceken és erdőkben kirándulva még ma is találkozhatnak hiúzzal, medvével és más ritka vadállatokkal. A történelem iránt érdeklődők számtalan helyen találnak római kori maradványokat, emellett megismerkedhetnek a fémmegmunkálásukról, lovaglótudásukról és művészi kultúrájukról ismert ősi trák törzzsel.

Bulgária komoly gazdasági fejlődésen ment keresztül, amióta 2007- ben csatlakozott az EU-hoz. A munkanélküliség azonban még most is magas, a bérek pedig Európához képest alacsonyak. A vállalkozók előtt talán több a lehetőség, de sok multinacionális vállalatnál szükség van további munkaerőre az üzleti érdekeltség növekedése miatt. A legtöbb állás a szolgáltatási szektorban található, ezt követi a feldolgozóipar és a mezőgazdaság. A szállodaiparban és az idegenforgalomban jelentős a kereslet a munkavállalók iránt.

„Bulgáriában jó élni és dolgozni. Vendégszerető ország, ahol tiszteletben tartják a máshonnan érkezetteket, az emberek nyitottak, őszinték, barátságosak. A vidék gyönyörű, az éghajlat jó, pezseg a kulturális élet – a borok és az ételek pedig egyenesen kitűnőek!” Elena Vidinska, EURES-tanácsadó, Bulgária

Álláskeresés

Az álláskeresők első lépésként megkereshetik a nemzeti foglalkoztatási hivatalt, a legnagyobb közvetítőt a munkaerőpiacon. Több magáncégnek is van működési engedélye, közéjük tartozik például az Adecco Bulgária, a Manpower Bulgária, a Job Tiger és a Jobs.bg. A felsorolt szervezetek internetes elérhetőségét lásd az EURES portál Linkek részében. A hasznos források közé tartozik még az EURES oldala a bolgár nemzeti foglalkoztatási hivatal saját portálján (http://www.az.government. bg/eures), valamint az ország különböző pontjain működő helyi munkaügyi központok.

Tanácsok az álláspályázathoz

A szokásos eljárás keretében a jelöltek jelentkeznek egy álláshelyre, majd meghívást kapnak a munkáltatóval vagy annak képviselőjével tartott állásinterjúra. A munkáltató az önéletrajz mellé rendszerint egy rövid motivációs levelet is kér, amelyből kiderül, hogy a jelentkezőt miért érdekli az adott állás.

Szoktak fényképet mellékelni az önéletrajzhoz?

Érdemes fényképes önéletrajzot készíteni, de nem kötelező.

Előnyt jelent a kézzel írt jelentkezés?

Nem, a motivációs levelet számítógépen kell elkészíteni.

Mennyire elterjedt, illetve elfogadott az Europass-formátumú önéletrajz?

A munkáltatók kedvelik az európai típusú (Europass) önéletrajz-formátumot.

Telefonos érdeklődés

Általában véve nem ajánlatos egy-egy álláshelyre telefonon jelentkezni, így ugyanis a munkáltató könnyebben kizárhatja a jelöltet. A telefonhívás célja az interjú időpontjának egyeztetése. Ügyeljen a következőkre: mutatkozzon be, mondja el világosan, melyik pozíció érdekli és miért telefonál. Röviden és egyértelműen mutassa be, miért alkalmas az adott pozícióra, és próbáljon meg időpontot egyeztetni az interjúhoz.

A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Nem, de az interjú során elképzelhető, hogy be kell mutatnia az oklevél másolatát.

Kell referencia, ajánlólevél vagy erkölcsi bizonyítvány?

A korábbi munkáltatók referenciaként szolgálhatnak, és ajánlásukkal bizonyíthatják, hogy a jelölt alkalmas a meghirdetett állásra. Néhány munkáltató ajánlólevelet is kérhet. Az erkölcsi bizonyítvány szükségessége a munka jellegétől függ.

Jellemzően mennyi idő telik el az álláshirdetés megjelenése és a munkakezdés között?

Ez a munkáltató követelményeitől függ, de ritkán telik hónapokba.

Felkészülés az interjúra

A jelentkezőnek ismernie kell a vállalat tevékenységét, a vezetőséget, az ügyfeleket és a versenytársakat, valamint a fejlődési lehetőségeket. Az állásinterjú során a munkáltató figyeli a pontosságot, a megjelenést, az összeszedettséget, az önbizalmat és a gesztusokat.

Öltözködési javaslatok

Javasolt a visszafogottan elegáns öltözködés: sportruházat, rövid szoknya, feltűnő színek kizárva. A ruházat legyen tiszta, a cipő fényes, és harmonizáljon az öltözékkel. Kerülje az erős dezodorokat és parfümöket, ügyeljen az olyan részletekre, mint a tiszta haj és körmök, a rendes frizura. A férfiak legyenek frissen borotválva vagy viseljenek ápolt szakállt. Ne viseljen különcködő ékszereket.

Ki lesz ott az interjún?

Amennyiben a helyi munkaügyi központban tartják az interjút, a munkaügyi hivatal tisztviselője, a jelölt és a munkáltató vagy képviselője vesz részt rajta. Ha az interjút a vállalatnál rendezik, a munkáltató vagy képviselője és a jelölt lesz jelen.

Szokás kezet fogni?

Néha igen, de csak az interjúvezető kezdeményezésére. Ha egy bizottság bonyolítja le az interjút, ne fogjon kezet.

Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

A megbeszélés 1/2 órát, de legfeljebb 1 órát vesz igénybe. Ha a munkáltató ragaszkodik hozzá, hogy a jelölt az interjú után gyakorlati vizsgát is tegyen, akkor az eljárás hosszabb.

Az interjúnak jellemzően van egy alapszerkezete, amely a köszönés után azzal kezdődik, hogy a munkáltató vagy képviselője kérdéseket intéz a jelölthöz. A munkáltató ezután megpróbál szokványosan elbeszélgetni a jelölttel, akitől magabiztos, összeszedett viselkedést vár el.

A jelölteknek udvariasnak, barátságosnak és mosolygósnak kell lenniük; szemkontaktust kell teremteniük az interjúvezetővel; a kérdéseket figyelmesen meg kell hallgatniuk; minden kérdést legfeljebb 2 percben meg kell válaszolniuk; érthetően, önbizalmat sugárzóan és nyugodtan kell beszélniük; röviden össze kell foglalniuk erősségeiket; össze kell vetniük gyakorlatukat a megpályázott pozíció követelményeivel.

A jelöltek az interjúk végén kérdéseket tehetnek fel. A kérdések vonatkozhatnak a vállalat irányítási szerkezetére, az adott pozícióban dolgozó alkalmazott jellemző munkanapjára, a visszajelzés kézhezvételének határidejére, a vállalat személyzeti képzési és képesítési programjaira stb.

Mikor lépi át egy kérdés a határt?

A foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény tiltja a közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést a munkahelyi felvételi eljárásokban. A munkáltató nem kérdezősködhet a jelöltek magánéletéről. A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek értelmében személyes adat minden olyan, adott személyre vonatkozó adat, amely egy egyedi számon keresztül visszakövethető.

Alku a fizetésről és a juttatásokról

A jelölteknek az interjú során nem szabad felhozniuk a fizetés kérdését. Általában az a gyakorlat, hogy meg kell várni, amíg a munkáltató felajánlja az állást, és csak ezután lehet tárgyalni a bérről és egyéb juttatásokról. A fizetést a szerződéstől függően órabérben vagy havi bérben adják meg. A fizetés mértékét a munka időtartama vagy termelési mutatók határozzák meg. A darabbér összegéről (a termelési kvótáról) a munkavállaló és a munkáltató állapodik meg, de ez nem lehet alacsonyabb a kollektív munkaügyi megállapodásban rögzítettnél. Egyes szakmacsoportok esetében vannak fizetési küszöbértékek. A fizetés mértékére minden más esetben az vonatkozik, hogy nem lehet alacsonyabb a kormány által évente meghatározott minimálbérnél.

A fizetést általában havonta folyósítják, bár esetenként heti bérfizetésre is van lehetőség. Gyakori az előlegfizetés (a havi fizetés egy része), a havi időszak körülbelül felénél. Egyes nagy cégek teljesítmény utáni bónuszt is fizetnek.

A többi juttatásról nem szokás tárgyalni. A társadalombiztosítási járulékokat, egészségbiztosítási járulékokat és adókat törvény írja elő, és ezeket a munkáltató vonja le a fizetésből. Ha a munkáltató pluszjuttatásokat vagy több szabadnapot szeretne felajánlani, ezt megteheti.

Számítani kell próbamunkára?

Csak a próbaidő keretében (lásd alább).

Meddig tart a szokásos próbaidő?

A vállalatok általában legfeljebb 6 hónapos próbamunkát/próbaidőt kérnek a jelöltektől, amit a bolgár munka törvénykönyve megenged. Az alkalmazottat ez idő alatt felmondási idő nélkül el lehet bocsátani.

A munkáltató fedezi az interjún való részvétel költségeit?

Ez nagyon ritka. Az útiköltségek visszatérítésére a munkaügyi központban regisztrált munkanélkülieknek szóló külön programok keretében kerülhet sor.

Mikor értesítenek az eredményről?

Amennyiben a jelentkezőt a munkaügyi központ küldi a munkáltatóhoz, akkor a munkáltató köteles 7 napon belül írásban tájékoztatni a helyi munkaügyi központot a válogatás eredményéről. Ha az interjú megszervezésében a helyi munkaügyi központ is részt vesz, a sikertelen jelölteket várhatóan ők értesítik a munkáltató döntéséről. A munkáltatóra más esetben nem vonatkozik semmilyen jogi követelmény, amelynek értelmében tájékoztatnia kellene a jelentkezőket a felvételi eljárás eredményéről.

Visszajelzés és további lépések

Az interjú végén köszönje meg a munkáltatónak az Önre szánt időt, de akár köszönőlevelet is küldhet. A jelölt valamivel később meg is keresheti a munkáltatót, hogy érdeklődjön az eredményéről, hacsak korábban másban nem állapodtak meg.

Mennyivel előbb kell odaérni az állásinterjúra?

A jelentkezőktől elvárják, hogy az interjú egyeztetett időpontja előtt nagyjából 10 perccel megérkezzenek.

Az utolsó módosítás dátuma: 2014-11-25

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy