Tanácsok az álláspályázathoz

Találat: 32
ÁlláskeresésTanácsok az álláspályázathoz
Ausztria - álláskeresés
A motivációs levelet általában számítógépről nyomtatják ki. Az írásbeli jelentkezéshez mindig kell egy hivatalos motivációs levél, amelyben feltünteti, hogy melyik állásajánlatra jelentkezik. Ügyeljen arra, hogy helyesen írja a kapcsolattartó nevét és címét.

Az önéletrajz legyen rövid, tárgyszerű, időbeni sorrendbe rendezett és teljes. A személyes profilját igazítsa hozzá az állásajánlathoz. A munkáltatóknak beküldött dokumentumokra ne írjon feljegyzéseket.

Ha spontán jelentkezik, legyen kezdeményező, hogy jelentkezése még akkor is biztosan bekerüljön a lehetséges jelöltek adatbázisába, ha betöltetlen álláshelyek éppen nincsenek. Amikor a vállalatnak új alkalmazottra van szüksége, a humánerőforrások osztálya gyakran ezt az adatbázist nézi át először.
Belgium - álláskeresés
A munkáltatók többnyire az önéletrajz és a motivációs levél alapján választanak a jelöltek közül. Ha e-mailben jelentkezik, használjon „profi” e-mail címet. Egyértelműen jelezze az e-mailben, hogy jelentkezni szeretne, és ügyeljen a formátumra mind a motivációs levél, mind az önéletrajz esetében. A motivációs levél megírásakor alkalmazza az elfogadott belga szabványokat (BIN-normen, ha ismert).
Bulgária - álláskeresés
A szokásos eljárás keretében a jelöltek jelentkeznek egy álláshelyre, majd meghívást kapnak a munkáltatóval vagy annak képviselőjével tartott állásinterjúra. A munkáltató az önéletrajz mellé rendszerint egy rövid motivációs levelet is kér, amelyből kiderül, hogy a jelentkezőt miért érdekli az adott állás.
Ciprus - álláskeresés
A jelentkezés legelterjedtebb módja a gépelt önéletrajz és egy motivációs levél beküldése. A szakképzettséget nem igénylő munkák esetében a jelentkezési eljárás általában szóbeli. Az állami foglalkoztatási szolgálattól küldött jelentkezők szabványosított ajánlólevelet kapnak – amelyet a leendő munkáltatónak ki kell töltenie, végleges döntésének közlésével – és ezt el kell juttatniuk a munkaügyi hivatal részére.

Ha az EURES portálon talált álláshirdetésre jelentkezik, említse meg a nemzeti hivatkozási számot. Az elektronikus és az írásbeli jelentkezésekhez egyaránt mellékelni kell egy legfeljebb egy oldal hosszú motivációs levelet, amelynek lényegre törőnek és géppel írottnak kell lennie. Az állást meghirdető szervezethez, illetve a munkáltatóhoz címzett levélben az önéletrajzban nem közölt fontos adatoknak kell szerepelniük. A levelet mindig alá kell írni.
Csehország - álláskeresés
Az Önt érdeklő állásajánlatokra igyekezzen minél előbb reagálni, és vegye figyelembe a hirdetésben megadott feltételeket. Nyilvánvalóan fel kívánja kelteni a munkáltató érdeklődését, az első kapcsolatfelvétel pedig nagyon fontos.

Amennyiben elektronikusan jelentkezik, küldjön egy legfeljebb egyoldalas motivációs levelet és egy amerikai stílusú önéletrajzot. Ügyeljen arra, hogy a jelentkezését ne az aktuális munkáltatójánál fenntartott e-mail fiókból, becenevet tartalmazó e-mail címről vagy körlevélként küldje be.

Az e-mail tárgyába írja be a pozíció megnevezését, és jelezze, hogy milyen dokumentumokat csatolt az e-mailhez. Az önéletrajzot mellékletként küldje el.
Dánia - álláskeresés
Az álláshirdetésben meghatározzák a jelentkezés módját, és ezt követni kell.

A jelöltek és a munkáltatók között rendszerint közvetlen a kapcsolat. Az (általában elektronikus úton) elküldött jelentkezést nagyon fontos az adott munkáltatóhoz igazítani. A munkáltatóval kizárólag a hirdetésben kért nyelven vegye fel a kapcsolatot. Nem kell minden követelménynek megfelelni, de az álláshirdetésben megjelölt nyelvet mindenképpen beszélni kell. A jelentkezés megírását és a kapcsolatfelvételt mindig saját maga intézze. Az idegen nyelvű dokumentumok eredetiségét igazolni kell.

A jelentkezési eljárás során teljességgel elfogadhatatlanok a következők: elírás a vállalat nevében vagy címében; hibák a jelentkezésben; a korábbi munkáltatóval szembeni lojalitás hiánya; késés az interjúról.

„Az EURES tanácsadója értesített a Dániában induló üvegházi kertész tanfolyamról, amihez dán nyelvtanfolyam és egy dániai farmon munkalehetőség is tartozott. Érdekelt ez a lehetőség, mivel így új készségeket és ismereteket is szerezhettem a későbbi karrieremhez. Egy ilyen lépés szélesíti az ember látókörét, növeli a függetlenségét, de az önbizalom és a személyes kapcsolati háló építésében is sokat segíthet!” Sarunas, egy álláskereső Litvániából
Egyesült Királyságé - álláskeresés
Fontos szabály, hogy gondosan tartsa be az utasításokat. A munkáltató esetenként egy telefonszámot vagy e-mail címet is megad, ahol részletesebben lehet tájékozódni az állásról. Ezt az első kapcsolatfelvételt ne használja bemutatkozásra, hacsak nem kérik.

Viszonylag gyakori jelenség, hogy a munkáltatók csak korlátozott számban fogadják a jelentkezéseket, és ha elérik ezt a számot, lezárják a hirdetést. Érdemes ezért kellő időben, de mindenképpen a határidő előtt elküldeni a pályázatát.

A jelentkezési lap kitöltésekor ne felejtse el azt elmenteni és egy kompatibilis fájlformátumban elküldeni. Tüntesse fel a hirdetés hivatkozási számát, és gondosan olvassa át a kitöltött űrlapot. Futtassa végig a helyesírás-ellenőrzőt, lehetőleg ne amerikai, hanem brit szótárral, és külön figyeljen a nyelvtanra és a mondatszerkesztésre. Ha a pályázati eljárásban önéletrajzot és motivációs levelet kérnek, a levél legyen rövid (A4-es lapon egy oldal) és tényszerű. Az első bekezdésben írja le a levél célját, a másodikban jelezze, hogy milyen megfelelő készségekkel és gyakorlattal rendelkezik, a harmadikban adja meg az elérhetőségét az állásinterjúhoz és jelezze a már meglévő kötelezettségeivel kapcsolatos fontos tudnivalókat, végül fejezze be egy rövid mondattal, miszerint várja a válaszukat. Törekedjen arra, hogy a hirdetésben szereplő kulcsszavak a jelentkezésében is benne legyenek.
Észtország - álláskeresés
Észtországban leggyakrabban az online állásadatbázison keresztül szokás jelentkezni. Célszerű elektronikusan jelentkezni, a jelentkezés pedig legyen rövid és konkrét. Az írásbeli jelentkezésnek mindig jól olvashatónak, nyelvtanilag helyesnek, rövidnek és lényegre törőnek kell lennie.

Az önéletrajz és a jelentkezés benyújtása után gyakran több fordulón is keresztül kell mennie. Ebbe nyelvi és munkaalkalmassági teszt is tartozhat. Amennyiben ezeket sikeresen teljesítette, számíthat rá, hogy behívják egy interjúra.
Finnország - álláskeresés
Ügyeljen arra, hogy a jelentkezést figyelmesen töltse ki – ha nem teljes, előfordulhat, hogy a jelentkezését egyáltalán nem veszik figyelembe. Nem kizárt, hogy a munkáltató akár több száz jelentkezést is kap. Igyekezzen pozitívan kitűnni a tömegből.

A motivációs levél ne legyen hosszabb egy oldalnál. Röviden mutassa be, miért Ön lenne az ideális jelölt. Nevezzen meg egy vagy két referenciát, és adja meg az elérhetőségüket; elképzelhető, hogy a munkáltató telefonon meg akarja majd kérdezni tőlük (akár még az interjú előtt), milyen alkalmazott Ön. Ne felejtse el aláírni a levelet.

Az önéletrajz ne legyen hosszabb két A4-es oldalnál.

Mielőtt spontán jelentkezne, nézze meg a vállalat honlapját, hogy tudja, milyen karrierlehetőségekre számíthat, és a munkáltató hogyan szokott új munkatársakat felvenni. Ha van elektronikus jelentkezési lap a spontán jelentkezőknek, használja azt. Ha nincs, e-mailben vagy telefonon keresse meg a munkáltatót. Ha először e-mailben veszi fel a kapcsolatot, akkor nagyjából 1 héttel később hívja fel a vállalatot, és kérdezze meg, hogy a felvételért felelős személyek megkapták-e a jelentkezését, és volt-e idejük megnézni.

A vállalatok, különösen a kisebbek nem feltétlenül rendelkeznek az állások meghirdetéséhez, a jelentkezések kezeléséhez, az interjúk megszervezéséhez stb. elegendő munkaerővel, ezért az ilyen munkáltatókat érdemes közvetlenül megkeresni egy spontán jelentkezéssel.
Franciaország - álláskeresés
Az önéletrajz frissen végzettek esetében egyoldalas legyen, tapasztaltabb munkavállalóknál legfeljebb két oldal. A kétoldalas önéletrajz általában hat részre tagolódik.
  • Személyes adatok: név, cím, telefonszám (országhívószámmal), e-mail cím. A családi állapot, az életkor és az állampolgárság (amennyiben az Európai Gazdasági Térség állampolgára) feltüntetése nem kötelező.
  • Cím: ide írja be a kívánt foglalkozás általános megnevezését, esetleg a saját erősségeivel, például így: „Kereskedelmi asszisztens, háromnyelvű: angol, francia, spanyol”.
  • Szakmai gyakorlat: korábbi munkahelyek, beleértve az időpontokat, a beosztást, a vállalat nevét, az iparágat és a helyszínt, valamint a felelősségek, feladatok és eredmények részletes bemutatását.
  • Tanulmányok: írja be az oklevél megszerzésének időpontját és a megfelelőjét a francia oktatási rendszerben.
  • Nyelvtudás és informatikai ismeretek: tüntesse fel az anyanyelvét, és adja meg franciatudásának szintjét – olvasás, írás és beszéd kategóriákban.
  • Egyéb információ, gyakran az „Érdeklődési kör” megnevezéssel. Említse meg, ha korábban élt már Franciaországban.
A jelentkezését tartalmazó levél legfeljebb egyoldalas legyen és gépelt (ezt leggyakrabban e-mailben küldik el). Mutassa ki a vállalat iránti érdeklődését, és hangsúlyozza, hogyan felel meg a pozíció követelményeinek.
Görögország - álláskeresés
Álláspályázat esetén Görögországban a szokásos eljárás az, hogy e-mailben küld a munkáltatónak egy önéletrajzot – amelyet egyébként személyesen is benyújthat –, vagy telefonál. Az önéletrajzhoz mellékelni kell a jelentkező aláírásával ellátott, a jelentkezést indokoló motivációs levelet is.
Hollandia - álláskeresés
Az alacsony fizetéssel járó vagy szakképesítést nem igénylő (szálloda- és vendéglátó- ipari, kiskereskedelmi) állások esetében elterjedt a telefonos vagy egyre inkább az e-mailes jelentkezés. Más állásoknál az általános eljárás a motivációs levél és az önéletrajz beküldése e-mailben vagy postai úton. Figyeljen arra, hogy személyes adatait, munkahelyi gyakorlatát és legmagasabb végzettségét tekintve az igazságot írja le.

A vállalatok esetenként közvetítő szervezeteket bíznak meg szabad álláshelyeik betöltésével, amelyek gyakran előzetes szűrést végeznek a jelöltek között, és a kiválasztott önéletrajzokat átadják a munkáltatónak.

Ha spontán módon szeretne jelentkezni egy vállalathoz, keresse a megüresedő állások ügyében illetékes osztályt vagy személyt. Mondja el a terveit, hogy milyen állást keres, és milyen képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik. Kérdezze meg, küldhet- e motivációs levelet és önéletrajzot. Ha beleegyeznek, küldjön egy célirányos levelet a megfelelő személynek vagy osztálynak. Ezzel a módszerrel Hollandiában nagyon hatékonyan lehet interjúmeghívásokat szerezni.
Horvátországb - álláskeresés
A motivációs levél ne legyen hosszabb egy oldalnál, és adjon pontos felvilágosítást arról, hogy miért éppen Ön az ideális jelölt az állásra. A szöveg legyen nyelvtanilag helyes, és feleljen meg az üzleti kommunikáció szabályainak. A levél szövegének érthetőnek és könnyen olvashatónak kell lennie.
Írország - álláskeresés
A munkáltató első benyomását az önéletrajz és a motivációs levél fogja meghatározni, ezért ezekkel kell bizonyítania, hogy jól megfelel a munkaköri követelményeknek. Ha az ír munkaerőpiacon szeretne elhelyezkedni, tudnia kell, melyek az adott állás betöltéséhez szükséges készségek, és példákat kell hoznia arra, hogy ezeket a készségeket hogyan fejleszti.

Az önéletrajzhoz mindig jó minőségű papírt használjon. Fekete tintával fehér papírra nyomtassa. A motivációs levélhez ugyanazt a sablont/stílust/anyagokat használja. Az önéletrajzra tekintsen marketingeszközként, amely segít meggyőzni a munkáltatót arról, hogy érdemes Önt behívnia.
Izland - álláskeresés
Az álláspályázat legáltalánosabb módja, hogy küld egy önéletrajzot és egy motivációs levelet. Az önéletrajz nem lehet kétoldalasnál hosszabb, ellenben legyen lényegre törő és naprakész. A levélben írja meg, hogy miért érdekli Önt az adott állás, és miért Ön lenne a megfelelő személy a betöltésére.

Ha spontán módon jelentkezik, akkor próbálja jelentkezését közvetlenül a kiválasztási eljárásért majdan felelős személynek benyújtani. Ezzel jobb benyomást kelt.
Lengyelország - álláskeresés
A legáltalánosabb jelentkezési módszer az önéletrajz és egy motivációs levél beküldése. A munkáltatók általában e-mailben vagy postán beküldött álláspályázatot kérnek.

Elektronikus jelentkezés esetén mindig tüntesse fel, hogy melyik állásra jelentkezik, lehetőleg az e-mail tárgyánál. Az önéletrajz legyen gépelt, és fordított időrendben tartalmazza a munkahelyi gyakorlatot, a szakismereteket és iskolai végzettségeket. A motivációs levél legfeljebb egy oldal, az önéletrajz legfeljebb két oldal legyen. Jó példa erre az Europass-önéletrajzsablon.

A spontán jelentkező álláskeresőknek szintén egy önéletrajzot és egy motivációs levelet kell leadniuk. Számítaniuk kell egy interjúra is.
Lettország - álláskeresés
A jelentkezést általában ki kell egészíteni egy önéletrajzzal és egy motivációs levéllel. Ezeket rendszerint e-mailben vagy esetleg postán szokás beküldeni. Idénymunkákra, illetve szakképzettséget nem igénylő munkákra telefonon lehet jelentkezni, az ilyen fajta munkákra ugyanis a munkáltatók általában előzetesen válogatnak.

Bár a legtöbb lett üzleti vállalkozás igyekszik folyamatait a nyugat-európai, azaz (a legtöbb esetben) kevésbé merev mércékhez igazítani, döntő részük még mindig hierarchikus úgy szerkezetében, mint vezetési kultúrájában. Mindez érvényes a felvételi eljáráshoz való hozzáállásukra is.

A motivációs levél nagyon fontos, ennek tehát megbízhatónak, egyben meggyőzőnek kell lennie. A munkáltatók olyan jelölteket keresnek, akik jól értenek a vállalkozásukhoz, céljaikhoz és piacukhoz. A hamisított munkahelyi gyakorlat vagy egyéb, nem helytálló információk nem elfogadhatók. A jelöltnek minden esetben tisztelettel kell viszonyulnia a munkáltatóhoz.
Liechtenstein - álláskeresés
Liechtensteinben az írásbeli jelentkezés a legjellemzőbb. Ha e-mailben jelentkezik, lehetőség szerint használjon PDF-fájlokat. Küldje el az egész pályázati anyagát: a motivációs levelet, a fényképes önéletrajzot, a referenciákat és az ajánlóleveleket, az okleveleket, valamint az állás szempontjából releváns egyéb dokumentumokat. Az elérhetőségeit se felejtse el feltüntetni.

A jelentkezés után állásinterjúra szóló meghívást, illetve (írásbeli) elutasítást fog kapni. Az interjú után számítson egy tesztre vagy felmérésre. A szerződés aláírásának ideje egy–három interjú után érkezik el.
Litvánia - álláskeresés
A litván munkáltatók általában látni akarnak egy írásbeli önéletrajzot, mielőtt interjúra hívják a jelöltet. Manapság népszerű az Europass-formátumú önéletrajzok használata.

Spontán jelentkezés esetén válassza ki a legnagyobb vállalatokat, és küldje be az önéletrajzát egy motivációs levéllel együtt. Géppel írott önéletrajza ne legyen hos�- szabb két oldalnál, csak a legfontosabb adatok szerepeljenek benne, a legfrissebb tevékenységektől a régebbiek felé haladva. Mellékelheti az útlevele, illetve személyazonosító igazolványa, oklevelei, képesítésekről szóló igazolványai eredeti példányairól készült másolatokat. Az önéletrajzot és a motivációs levelet litván nyelven kell megírni, illetve nemzetközi vállalatok esetében angolul.
Luxemburg - álláskeresés
A legelterjedtebb jelentkezési módszer az, ha egy álláshirdetésre reagálva beküldi az önéletrajzát és egy motivációs levelet. A levélből világosan ki kell tűnnie annak, hogy Ön pontosan tudja, milyen új alkalmazottat szeretne a vállalat, és hogy az Ön szakismeretei és tulajdonságai meg is felelnek az igényeknek. Fejtse ki, hogy miért érdekli az állás, és miért kíván a vállalatnál dolgozni. A levelet hibátlanul, ellenkező értelmű utasítás hiányában a hirdetésével megegyező nyelven kell megírni.
Magyarország - álláskeresés
A legjellemzőbb módszer a motivációs levéllel ellátott önéletrajzok beküldése, de a fizikai munkák esetében az első lépésben gyakran elég telefonon felhívni a munkáltatót. A nagyobb vállalatoknál előfordul, hogy külön jelentkezési lapot kell kitölteni (esetenként online).

A jelentkezőknek megfelelően fel kell készülniük, azaz előre meg kell ismerniük a vállalat tevékenységeit és profilját, illetve tájékozódniuk kell az állásról, hogy el tudják dönteni, valóban érdekli-e őket az állás, és mit is jelent pontosan a gyakorlatban.

Az elektronikus jelentkezések esetében vagy az online űrlapot kell használni (ha van), vagy be kell küldeni a hirdetésben előírt dokumentumokat (és csak azokat).
Málta - álláskeresés
A jelentkezést általában e-mailben vagy postán kell beküldeni, a hirdetésben megadott utasítás szerint. A jelentkezési leveléhez mindig csatolja a személyes önéletrajzát. Ellenkező utasítás hiányában a levelet és az önéletrajzot is angolul kell beküldeni.

Figyeljen arra, hogy minden csatolmányt mellékeljen, és ellenőrizze, hogy a fájlokat meg lehet-e nyitni. Egyértelműen jelölje meg, melyik állásra jelentkezik. Tartózkodjon az animációtól vagy a feltűnő designtól, különösen ha szakmai állásról van szó, amelynek nincs köze a designhoz.

Ha spontán jelentkezik, jelölje meg, milyen állás érdekelné. Azt is jelezze, hogy mikor tudna kezdeni. Tüntesse fel a megfelelő képesítéseket.

„A brüsszeli Európai Foglalkoztatási Napon a standunkhoz ellátogatók többsége a pénzügyi szolgáltatások, jog, marketing és kommunikáció, illetve az idegenforgalom területén szerzett diplomát. Máltán éppen ezeken a területeken van munkaerőhiány, így a rendezvénynek köszönhetően ezek a fiatalok kapcsolatba kerülhettek az ezekben az ágazatokban állást kínáló helyi munkáltatókkal.” Jonathan Brimmer, EURES-tanácsadó, Málta
Németország - álláskeresés
Az írásbeli jelentkezések esetében feltétlenül állítson össze teljes, a jelentkezési levelet, önéletrajzot, fényképét és néhány ajánlólevelet tartalmazó dokumentációt. Figyeljen arra, hogy dokumentumaiban ne legyenek helyesírási hibák, és dokumentációja tökéletes benyomást keltsen.

A pályázati levele ne legyen hosszabb egy oldalnál, az önéletrajz pedig férjen bele két oldalba, és szerepeljen benne az állások tartalma is – vagy külön egészítse ki egy munkaköri profillal, amelyben bemutatja a készségeit és szakértelmét. A dokumentáció stílusának igazodnia kell a feladathoz.

Ha jelentkezését e-mailben küldi el, akkor ajánlott a motivációs levelet, az önéletrajzot, a fényképet és az ajánlóleveleket mind egyetlen dokumentumba belefoglalnia.
Norvégia - álláskeresés
Az angol nyelvű (de ha beszél valamilyen skandináv nyelvet, azt is választhatja) jelentkezésével együtt küldjön egy motivációs levelet és egy önéletrajzot (legfeljebb egy oldal legyen, bár a műszaki jelöltek önéletrajza ennél lehet hosszabb és részletesebb).

Spontán jelentkezés esetén derítse ki a HR-képviselő nevét, akinek az álláspályázatát címezheti. Írjon motivációs levelet (legfeljebb egy oldal) és csatolja az önéletrajzát.

Egy hirdetésre, illetve egy vállalathoz csak egy jelentkezést küldjön. Amennyiben egy nagy céghez jelentkezik, a pályázat beküldése után néhány nappal hívja fel vagy e-mailben keresse meg a toborzót, és kérdezzen rá, hogy olvasta-e az önéletrajzát, mi a véleménye, sok pályázatot kaptak-e, mikor várhat választ stb.

Önmagáról és képesítéseiről rövid, tömör leírást adjon. Legyen őszinte, ne essen túlzásokba. Önéletrajza legyen egyszerű és szerény. A nyelvtudását illetően legyen őszinte, különösen ami az angol nyelvet illeti. A „jó” és „iskolai szintű” angoltudás nem ugyanaz a kategória.
Olaszország - álláskeresés
Olaszországban a szokásos jelentkezési eljárás szerint e-mailben vagy postai úton be kell küldeni egy friss önéletrajzot, valamint egy motivációs levelet.

Elektronikus jelentkezés esetén világosan jelölje meg, melyik állásra jelentkezik, és az e-mail fiókja beállításaiban aktiválja azt a lehetőséget, hogy az elolvasáskor megerősítést kap.

Az írásbeli jelentkezések esetében nagyon fontos magának a motivációs levélnek az elrendezése, megjelenése. A motivációs levelet jobban meg kell szerkeszteni, mint az elektronikus jelentkezést.

Telefonon kérdezze meg, hogy megkapták- e a jelentkezését. Ha a jelentkezése felkelti a vállalat érdeklődését, akkor a munkáltató néhány napon belül megkeresi Önt. Ha nem így történik, az azt jelenti, hogy Önt nem választották ki. Az önéletrajzokat azonban gyakran hosszú időre megőrzik, így elképzelhető, hogy olyan állás ügyében kap telefonhívást, amire még az előző évben jelentkezett.

Ha spontán jelentkezik, ügyeljen arra, hogy a jelentkezés nyelvtanilag helyes legyen, jó fogalmazással, ugyanakkor nagyon motiválónak is kell lennie. Máskülönben hogyan tudná felhívni a munkáltató figyelmét egy olyan pozícióra, amit meg sem hirdetett?
Portugália - álláskeresés
Némelyik álláshirdetés esetében szinte képtelenség teljesíteni az összes követelményt. Ez azonban ne riassza vissza: ha a követelmények többségének megfelel, nyugodtan jelentkezzen. A portugál munkáltatók ebben a kérdésben rugalmasak tudnak lenni.

A jelentkezéshez általában motivációs levelet és önéletrajzot kérnek (bár a levél el is maradhat, ha külön nem kérik). Az önéletrajzát lehetőség szerint készítse el portugál nyelven. Az önéletrajz legyen áttekinthető és rövid (legfeljebb két oldal), és mindig igazodjon a konkrét pályázathoz.

Ha e-mailben jelentkezik, a motivációs levél legyen magának az e-mailnek a szövege. Ilyenkor csak az önéletrajzot kell csatolni. Írjon rövid bekezdéseket, kerülje az e-mailekben és sms-ekben gyakran használt informális szimbólumokat és rövidítéseket. Ha postai úton küldi a jelentkezést, a motivációs levél legfeljebb egy gépelt A4-es oldal legyen.

Ügyeljen a határidők betartására, különösen ha külföldről jelentkezik. Igyekezzen hamar beadni a jelentkezését, hogy kezdettől fogva részt vehessen a válogatási eljárásban, és biztos lehessen abban, hogy a cégnek még nincs meg a jelöltje.

A spontán jelentkezés nagyon hasznos lehet. A portugál vállalatok sok esetben archiválják a beérkező önéletrajzokat, és ha megürül egy állás, először itt keresnek, mivel így megspórolhatják a hirdetésre szánt időt és pénzt.
Románia - álláskeresés
A meghirdetett állások iránt érdeklődő jelöltek közvetlenül a munkáltatónál jelentkezhetnek e-mailben vagy telefonon.

A toborzó az alapján dönti el, hogy behívja- e interjúra, hogy az önéletrajza meny-nyire felel meg a vállalat követelményeinek. Magas képzettséget igénylő állások (orvosok, mérnökök) esetében fontos a motivációs levél, de ez ne legyen hosszabb két oldalnál. Az alacsony képzettséget/végzettséget igénylő állásoknál nem olyan fontos a motivációs levél.

A munkáltatók esetenként több interjút is szerveznek; ilyenkor az első interjút gyakran telefonon bonyolítják le. A telefonos interjúk során a toborzó ellenőrzi, hogy az önéletrajzokban közölt információk igazak-e, emellett részletesebb tájékoztatást kér a jelölt szakismereteiről, képességeiről és szakmai gyakorlatáról. A telefonos interjú nagyjából 10–15 percet vesz igénybe.
Spanyolország - álláskeresés
A legelterjedtebb jelentkezési módszer az önéletrajz és egy motivációs levél beküldése. A levél ne legyen hosszabb négy rövid bekezdésnél, egy oldalon. A megfogalmazása legyen egyszerű, világos, barátságos és hivatalos. Ügyeljen az aláírásra és a telefonszáma, illetve a teljes címe feltüntetésére. A betűtípus, a margók és a papír típusa egyezzen meg az önéletrajzhoz használtakkal.

E-mailben ne küldjön nagy vagy ellenőrizetlen fájlokat. Jobb, ha csak az önéletrajzot és a motivációs levelet küldi be, jelezve, hogy szükség esetén további információval tud szolgálni. Amennyiben a jelentkezést kézzel írja, ügyeljen az olvashatóságra, és ne írjon nagyon apró betűkkel vagy színes tintával.
Svájc - álláskeresés
A speciális szakismereteket igénylő munkakörökre és vezetői állásokra való felvételhez gyakran használnak írásbeli jelentkezési nyomtatványokat. Az alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörök esetében az első kapcsolatfelvétel általában telefonon vagy az interneten keresztül történik meg. Ne küldjön be olyan dokumentumokat, amelyekről látszik, hogy általános használatra készültek. Motivációs levelében, önéletrajzában ne hivatkozzon semmilyen referenciára vagy ajánlólevélre.
Svédország - álláskeresés
A jelöltek jelentkezés előtt általában megkeresik a kijelölt kapcsolattartót, és felvilágosítást kérnek az állásról. Gyakran a szakszervezet képviselőjével is felveszik a kapcsolatot, hogy tájékozódjanak a fizetésekről.

Mindig tartsa be az álláshirdetésben szereplő utasításokat. Nagyon gyakori az elektronikus jelentkezési lap használata. Ha a motivációs levelet és az önéletrajzot e-mailben küldi el, más dokumentumot ne csatoljon, csak ha a hirdetésben külön kérik. Az állami foglalkoztatási szolgálatnál és a könyvtárakban igénybe lehet venni a számítógépet.

Az írásos jelentkezéseknél mindig figyeljen arra, hogy az információ lényeges legyen a megpályázott állás szempontjából. A jelentkezés legyen rövid, rendezett és informatív. Jelentkezéseit lendületesen, a hirdetés követelményeihez igazodva szerkessze meg. Legyen rövid, lényegre törő: a motivációs levél ne legyen több egy oldalnál, az önéletrajz egy-két oldalnál.

A jelentkezőknek érdemes felhívniuk a munkáltatót, hogy ellenőrizzék a jelentkezés beérkezését.
Szlovákia - álláskeresés
Tartsa be az álláshirdetésben szereplő utasításokat. Ugyanazt a jelentkezést több munkáltatónak ne küldje el – mindegyiket külön-külön szólítsa meg. Az e-mailben elküldött jelentkezések tartalma ugyanaz legyen, mint a kézzel írottaké. A szokásos eljárás szerint küldenie kell egy motivációs levelet, amelyben elmondja, miért szeretne a vállalatnál dolgozni, és ehhez csatolnia kell egy önéletrajzot és az oklevél másolatát.
Szlovénia - álláskeresés
Az álláspályázat legtöbb esetben egy motivációs levélből és egy önéletrajzból áll. A levélnek meg kell győznie a munkáltatót arról, hogy Önt érdemes behívni egy interjúra. A tapasztalatait és képesítéseit nem kell túl részletesen taglalnia, hiszen ezek az önéletrajzban úgyis benne vannak.

Az önéletrajz ne legyen hosszabb két, sőt, inkább egy A4-es oldalnál. A korábbi szolgálati időszakokat fordított időrendben kell feltüntetni. Ugyanez vonatkozik a végzettségeket és képzéseket felsoroló szakaszra is.

Az álláspályázatot általában szlovén nyelven kell írni, a külföldi munkavállalók azonban használhatnak más, elsősorban angol, német vagy olasz nyelvet is, különösen határon át történő ingázás esetében, illetve ha nemzetközi céghez jelentkeznek.

Ha spontán jelentkezik, vegye fontolóra az alább javasolt felütéseket.
  • „Régóta vagyok az Önök ügyfele, ebből kifolyólag úgy gondolom, jól ismerem a tevékenységi területüket. Ezért szeretnék csatlakozni az Önök cégéhez.”
  • „A közeljövőben talán szükségük lesz egy olyan kollégára, aki éppen az én gyakorlatommal, képességeimmel rendelkezik. Engedjék meg, hogy ezúton bemutatkozzam.”
A továbbiakban sorolja fel a szakmai képesítéseit, munkahelyi gyakorlatát, szakismereteit, eredményeit és a nyelvtudását. Fejtse ki, Ön szerint miért lehetne hasznos a cégnél.
RSS csatorna ehhez a listához

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy