Felkészülés az interjúra

Találat: 32
ÁlláskeresésFelkészülés az interjúra
Ausztria - álláskeresés
Ha sok a jelentkező, a vállalatok jellemzően előzetes válogatást vagy teszteket szerveznek. A fontos pozíciók, vezetői állások esetében gyakori az értékelő központok igénybevétele.

A munkáltatók olyan jelöltet keresnek, aki lehetőleg mindenben megfelel a meghirdetett profilnak. A jelentkezőktől elvárják, hogy mutassák meg, a képesítéseik és tapasztalataik hogyan illeszkednek ehhez a profilhoz, beszéljenek a szakmai és személyes erősségeikről és gyenge pontjaikról, továbbá válaszoljanak a motivációjukkal, szociális készségeikkel és munkavállalói kilátásaikkal kapcsolatos kérdésekre. Fel kell készülnie az önéletrajzára vonatkozó kérdésekre is (pl. ha gyakran változtatott munkahelyet).

Általában véve arra számíthat, hogy a munkáltatók megpróbálnak kialakítani egy olyan párbeszédet, amelynek során alaposabban megismerhetik Önt, a képesítéseit és az állással szembeni elvárásait. Az interjú folyamán az Ön munkaidőre, munkanapokra, tevékenységekre és munkaköri leírásra vonatkozó kérdéseinek is van helye. A légkör jellemzően barátságos, ugyanakkor tárgyilagos és pártatlan.

A jelölteknek előre tájékozódniuk kell a vállalatról: mit termel vagy gyárt, mekkora, központosított-e vagy sem, külföldön van-e a székhelye, milyen képet mutat magáról, milyen elveket vall.

Fontos a szóbeli kommunikáció, mégpedig a kiejtés és a megpályázott állásnak megfelelő fellépés (az állás iránti egyértelmű motiváltság, szociális készségek, csapatmunkára való alkalmasság, tekintély és vezetői képességek, terhelhetőség, rugalmasság). Figyeljen a nem verbális kommunikációra is: idetartozik a pontosság, a hozzáállás, a szemkontaktus, a gesztusok és az arckifejezések.

Az interjú általában nagyjából 1 órás. Videokonferencia használata sem kizárt, a Skype viszont csak kivételes körülmények esetén, illetve tudományos pozíciókba való felvételkor használatos.
Belgium - álláskeresés
Ha profilja felkelti a munkáltató érdeklődését, akkor a továbbiakban egy vagy több állásinterjúra, ezenkívül felmérésekre, pszichológiai és készségtesztekre kerülhet sor.

Alaposan készüljön fel: nézzen utána a vállalatnak, gondolja át, miért szeretne ennél a munkáltatónál és ebben az ágazatban dolgozni, és gyakorolja az idegen nyelvű kérdések megválaszolását.

Az állásinterjúk inkább a tárgyalások egy formájának, semmint kikérdezésnek tekinthetők. A munkáltató számára meghatározó az Ön hozzáállása, öntudatossága, udvariassága és megjelenése. Ön a vállalatot fogja képviselni, tehát bele kell illenie a csapatba.
Bulgária - álláskeresés
A jelentkezőnek ismernie kell a vállalat tevékenységét, a vezetőséget, az ügyfeleket és a versenytársakat, valamint a fejlődési lehetőségeket. Az állásinterjú során a munkáltató figyeli a pontosságot, a megjelenést, az összeszedettséget, az önbizalmat és a gesztusokat.
Ciprus - álláskeresés
A pályázónak nagy vonalakban ismernie kell a vállalat tevékenységeit, méretét stb. A munkáltató általában figyel a jelöltek általános megjelenésére és ruházatára. A jelölteknek magabiztosan, de udvariasan kell fellépni.
Csehország - álláskeresés
A toborzók elvárják, hogy a jelentkezők ismerjék a vállalatot (annak szerkezetét, tevékenységi körét), valamint a felkínált állásra vonatkozó részleteket. Biztosan meg fogják kérdezni a jelölttől, miért éppen a kérdéses vállalatnál szeretne dolgozni. A jelöltnek arra is fel kell készülnie, hogy esetleg a szakmai ismereteire, valamint bármely egyéb rátermettségére (személyes tulajdonságok, önálló vagy csapatmunkára való képesség, megbízhatóság, alkalmazkodási készség, korábbi gyakorlat) vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia. Néhány munkáltató a személyiségük ellenőrzése céljából pszichodiagnosztikai tesztek teljesítését is megköveteli a jelentkezőktől.

Az állásinterjúk leggyakoribb típusa a személyes elbeszélgetés. Az interjúk első fordulóját mindazonáltal e-mailben is lebonyolíthatják. Az új médiaforrásokat mostanában kezdik el használni az interjúkon.
Dánia - álláskeresés
Az állásinterjú valójában párbeszéd a jelentkező és az interjúztató között, számítson tehát arra, hogy aktívan kell fellépnie és kérdeznie. Előre készüljön fel a kérdésekkel, és próbáljon tájékozódni a vállalati értékekről és célokról. Pszichológiai és gyakorlati tesztek is előfordulhatnak.
Egyesült Királyságé - álláskeresés
A toborzók elvárják a jelentkezőktől, hogy rövid időn belül el tudjanak menni egy interjúra. Elvárják a jelentkezőktől azt is, hogy motiváltak legyenek, az angol nyelvet pedig elég jól beszéljék a hatékony kommunikáció érdekében. Ez utóbbi feltétel alól kivételek az olyan alacsony képzettséget igénylő munkák, mint például a gyümölcsszedés, amelyeknek esetében az interjú esetleg a jelentkező anyanyelvén zajlik le, különösen ha arra még az anyaországban kerül sor. A jelentkezőnek udvariasnak, pontosnak, jól öltözöttnek kell lennie, és világosan kell fogalmaznia.

A munkáltatókat és a toborzókat törvény kötelezi arra, hogy mielőtt állást kínálnának, minden esetben ellenőrizzék a jelentkező személyazonosságát. A jelentkezőnek ezért az interjúra magával kell vinnie az útlevele vagy nemzeti személyazonossági igazolványa eredeti példányát, hogy azzal igazolja, hogy egy EGT-ország (vagy Svájc) állampolgára vagy egy ilyen állampolgár hozzátartozója.
Észtország - álláskeresés
Az interjú előtt szánjon időt a felkészülésre, hogy magabiztosan, összeszedetten tudjon megjelenni a találkozón. Vigyen magával tollat és jegyzetfüzetet, hogy feljegyzéseket tudjon készíteni. Ne üljön le addig, amíg hellyel nem kínálják. Legyen határozott fellépésű, meggyőző – és ne felejtsen el mosolyogni.
Finnország - álláskeresés
A munkáltató mindenekelőtt a motivációjáról fogja kérdezni: miért jelentkezett az állásra, és miért gondolja, hogy éppen Önt kellene választani. Készüljön fel az állás iránti motivációjának világos kifejtésére, szakmai és személyes erősségeiről pedig készítsen listát.

Ha jó benyomást akar kelteni, az interjú előtt látogasson el a vállalat weboldalára, hogy alaposan megismerje a cégre vonatkozó alapvető tényeket.
Franciaország - álláskeresés
A munkáltató nagyon fog figyelni a pontosságára és az általános hozzáállására, az öltözködést is beleértve. Az interjú akár fél napig is eltarthat, és gyakorlati teszteket is tartalmazhat. Nézzen utána a vállalatnak, hogy ki tudja hangsúlyozni a szerep iránti elkötelezettségét.
Görögország - álláskeresés
Mielőtt interjúra indul, érdemes minél többet kideríteni a vállalatról. Ha úgy alakul, hogy az interjún – alapos ok miatt – nem tud megjelenni, új időpontot kell kérnie, mégpedig 2–3 nappal korábban.
Hollandia - álláskeresés
Előfordul, hogy a jelölteket először egy tájékozódó interjúra hívják be, esetleg egy közvetítő szervezethez. Ez az alkalom inkább az ismerkedésről szól. A légkör a formális és az informális között változik, a megbeszélésben érezhetően egyenlő felek között zajlik.

A munkáltatót ilyenkor az érdekli, hogy mennyire ismeri az állás feltételeit, a vállalatot és annak tevékenységeit. Ön is tehet fel kérdéseket. Ezt az alkalmat érdemes arra használni, hogy kimutassa az állás iránti motiváltságát és érdeklődését. A fizetésről ne kérdezzen.

A kérdések jobbára az Ön gyakorlatára és készségeire vonatkoznak. Az interjú eredményeképpen vagy elutasítják az álláspályázatát, vagy meghívják egy második interjúra.

A holland vállalatok leggyakrabban azért nem hívják meg a jelölteket második interjúra, illetve azért nem veszik fel őket, mert alapvető információkat sem tudnak a vállalatról. Tanulmányozza a vállalat weboldalát, olvassa el az éves beszámolóját és próbáljon képet kapni az ágazatról, amelyben tevékenységét folytatja, illetve tájékozódni a legfrissebb hírekről és a várható változásokról. Mindezekkel bizonyíthatja a motiváltságát.

A későbbi interjúk során behatóbban foglalkoznak a pozíció összefüggéseivel, az Ön problémamegoldó képességével és tapasztalataival. Az első vagy a második interjú után értékelés készülhet.

A legtöbb esetben az interjú után nem sokkal értesítik Önt arról, felvették-e vagy sem.

A holland munkáltatók az oklevelekkel vagy szolgálati bizonyítványokkal együtt egyre gyakrabban kérnek kompetenciákat is. A kompetenciáira vonatkozó kérdésekre az úgynevezett STAR-módszer (situation, task, action, result, azaz helyzet, feladat, cselekedet, eredmény) gyakorlásával készülhet fel.
Horvátországb - álláskeresés
Nagyon fontos az első benyomás. Figyelni fogják, hogy hogyan öltözött fel az interjúra. Be is kell majd mutatkoznia az önéletrajza alapján. A leggyakoribb kérdések az erősségeire és gyenge pontjaira vonatkoznak. Érdemes utánanézni a vállalatnak, hogy ismerje annak napi tevékenységét és a megpályázott állással járó követelményeket. Ha vannak házon belüli kapcsolatai, a segítségükkel előnyhöz juthat.

Az interjú előtt írásbeli és szóbeli (pszichológiai, szakmai) tesztekre kerülhet sor.

Amennyiben az állás már nem érdekli, erről időben értesítse a munkáltatót.
Írország - álláskeresés
A felkészülés az interjú kulcsa, és a munka valójában már ezzel elkezdődik. Fontos, hogy mielőtt interjúra megy, minél többet megtudjon a vállalatról. Ez segít felkészülni a kérdések megválaszolására, illetve összegyűjteni az interjúztatónak szánt kérdéseit. A felkészülésnek fontos része, hogy időt kell szánni az állás leírásának elemzésére, és át kell látni, hogy a vállalat mit vár a jelöltektől. Állítson össze egy listát a munkáltató által elvárt és a munkakör sikeres betöltéséhez elengedhetetlen készségekből, ismeretekből, szakmai és személyes tulajdonságokból. Írja össze a saját karriercéljaira, hosszú távú terveire, múltbeli sikereire, munkahelyi erősségeire és gyenge pontjaira vonatkozó kérdések és válaszok listáját. Ne felejtse otthon az önéletrajzát és azoknak az embereknek a nevét, akik referenciával tudnak szolgálni.
Izland - álláskeresés
Mielőtt interjúra indulna, végezze el a házi feladatot. Olvassa el a cég bemutatkozását a weboldalán, és gondolja ki a választ bármilyen felmerülő kérdésre. A kérdések között szerepelhet például: Melyek az erősségei és a gyenge oldalai? Milyen munkavállalónak mondaná magát? Miért hagyta ott a legutóbbi munkahelyét? Mutasson érdeklődést: igyekezzen a lehető legtöbbet megtudni a vállalatról és a meghirdetett állásról.
Lengyelország - álláskeresés
A jelentkezőknek az interjú előtt érdemes minél több információt összegyűjteni a vállalatról. Felkészültnek kell lenniük, hogy ezzel mutassák motiváltságukat, tudjanak beszélni arról, hogy mihez értenek, mit tudnak és egyáltalán kicsodák, illetve hogy saját kérdéseket tudjanak feltenni.

A munkáltatókat elsősorban az érdekli, hogy a jelölt rendelkezik-e a megfelelő ismeretekkel, tud-e kreatívan gondolkozni.

Kommunikatív, pozitív szellemű embereket keresnek. A munkáltató az állásinterjúkon olykor a nem verbális kommunikáció szakértőinek szolgáltatásait is igénybe veszi, hogy figyeljék a jelölt verbális és nem verbális kommunikációja közötti összhangot.
Lettország - álláskeresés
Általában minden vállalat alkalmaz a pszichológiai és a jellembeli vonások, illetve gyakorlati képességek feltárására alkalmas interjúkat, teszteket. A munkáltatók a szakmai szempontok mellett az emberi tulajdonságokra is figyelnek.

Nagyon fontos, hogy mutassa ki az állás iránti motiváltságát, képességeit és készségességét. Legyen őszinte, és mondja el, milyen területeken tudna fejlődést elérni és hogyan. Éreztetnie kell, hogy tényleg a vállalatnál szeretne dolgozni.
Liechtenstein - álláskeresés
A jelentkezőknek érdemes minél többet megtudni a kiszemelt vállalatról: szerezzen információt a cégről, forgalmáról, méretéről, az ágazatról, a földrajzi helyzetéről, a szervezeti kultúráról stb.

Készüljön fel olyan kérdésekre, mint például: Miért éppen a mi cégünknél szeretne dolgozni? Mit tud a mi vállalatunkról? Ha kérdéseket szeretne feltenni, ezeket írja össze előre. Vigyázzon, hogy milyen személyes vagy szakmai jellegű információk érhetők el Önről az interneten, mert ezeket a munkáltató is megtalálhatja.
Litvánia - álláskeresés
Az interjú általában egyfordulós. Ez legtöbbször egy részletekbe menő elbeszélgetés formájában zajlik a felvételért felelős személy és a jelölt között.
Luxemburg - álláskeresés
Az álláskeresés nehéz munka. A lehető leggyorsabb siker eléréséhez sok időt kell rászánni. Az interjúra készülve mindenképpen érdemes megtenni a következőket:
  • Tartson alapos önvizsgálatot: melyek az erős és gyenge oldalai, készségei és kompetenciái, személyes értékei.
  • Ha a korábbi álláspályázatok során kudarcot vallott, folytassa erőfeszítéseit, és mindig jelezze világosan, miért jelentkezik.
  • Gondolja végig előre, hogy a munkáltatónak részletesen el tudja majd mondani, milyen állást, milyen munkakörülményeket keres.
  • Tájékozódjon a vállalatról, a termékeiről és az arculatáról.
  • Mutassa meg a munkáltatónak, hogy felkészült az interjúra. Ha a munkáltatóban az a benyomás alakul ki, hogy Ön nem készült fel elég alaposan, hanyagnak és szakszerűtlennek fogja tekinteni.
Készüljön fel előre arra is, hogy esetleg egy rövid, áttekinthető összefoglalást kell mondania önmagáról, a motivációjáról, illetve az erősségeiről az állás követelményeinek tükrében.
Magyarország - álláskeresés
A munkáltatók az interjú során mindenekelőtt az Ön személyiségét, elkötelezettségét kívánják megismerni. Arra is kíváncsiak, hogyan reagál szakmai helyzetekben vagy váratlan körülmények esetén.
Málta - álláskeresés
A toborzó a jelentkezőktől elvárja a rendelkezésre állást, a vállalat ismeretét, valamint – külföldiek esetében – a máltai kultúra alapvető ismeretét. A legtöbb máltai vállalatnál az angolnyelv-tudás alapkövetelmény.
Németország - álláskeresés
A munkáltató nagyon figyel az Ön megjelenésére, amelybe beletartozik az öltözködés, a frizura és az ékszer, a hozzáállás, a testbeszéd, a szemkontaktus és a megnyilvánulások. Készüljön fel arra, hogy meg kell győznie az interjúztatót az állás megszerzése iránti motiváltságáról; ennek bizonyításaként az interjú során tegyen fel kérdéseket.

Mindig igyekezzen előre megtudni, mire specializálódott a vállalat, milyen termékeket gyárt, körülbelül hány főt foglalkoztat, és hol vannak a bel- és külföldi telephelyei, arra az esetre, ha az interjúztató tesztelni szeretné a vállalatra vonatkozó ismereteit.

Kivételes esetekben, valamint az állás jellegétől függően elképzelhető, hogy az első interjút telefonon bonyolítják le. A Skype és az egyéb VoIP-eszközöket alig néhány vállalat használja.
Norvégia - álláskeresés
A legtöbb esetben személyes interjúra hívják be. Időnként előfordulhat, hogy az első közvetlen kapcsolat telefonos interjú formájában valósul meg.

Tartsa észben, hogy önéletrajza és motivációs levele az állásinterjúra szóló „belépője”. Ezekkel kell megmutatnia a kompetenciáját. Az állásinterjú inkább a munkahelyi helyzetekben megmutatkozó egyéni képességeit és személyiségét vizsgálja. Itt döntő lehet, hogy mennyire találja meg a „közös hullámhosszt” a toborzóval. Legyen érdeklődő, motivált, tegyen fel jó kérdéseket, merje vállalni véleményét és mondja ki azt.

Előfordulhat, hogy csak egy interjút tartanak (ez a leggyakoribb), de (a magasan képzett munkaerők esetében) lehet kettő, vagy akár három is. Az interjúk hossza átlagosan 45–90 perc.
Olaszország - álláskeresés
Ha az állás komolyan érdekli Önt, gyűjtsön információkat a vállalatról, illetve a munkáltatóról, és gondolja végig, ők vajon mit szeretnének hallani Öntől. Legyen barátságos, készséges és lelkes, ez még előnyére válhat.
Portugália - álláskeresés
Az interjú rendszerint legfeljebb 45 percig tart. A tesztekre szünetekkel együtt akár fél nap is kellhet.
Románia - álláskeresés
Sok cég inkább telefonos interjút javasol, és csak ezután döntik el, akarják-e a személyes találkozást. Ilyen esetben fontos, hogy úgy készüljön, mint egy rendes interjúra, és kezdettől fogva világosan mutassa a személyiségét. Ne szakítsa félbe a másik személyt, és ne válaszoljon, amíg nem érti a kérdést.

Ismerje meg előre a vállalat működési területét és a pozícióval járó követelményeket. A toborzó szakmai jellegű hozzáállást vár el, és őszinte, nyílt beszélgetést szeretne folytatni. Koncentráljon az önéletrajzában szereplő adatokra. A munkáltatók tudják, hogy az önéletrajzok szakismeretekre és képességekre vonatkozó része rendszerint kis túlzásokat tartalmaz.
Spanyolország - álláskeresés
Készüljön fel alaposan, hogy az interjú idejére már tisztában legyen azzal, mely erények révén lehet Önből a tökéletes jelölt a pozícióra.

Gyakran át kell esni egy alkalmassági vizsgán, ahol számot ad gyakorlati képességeiről és ismereteiről, majd interjú következik a humánerőforrás- osztály egy munkatársával. Ehhez rendszerint el kell látogatnia a vállalat telephelyére, bár az új médiaeszközök használata (pl. videokonferencia, Skype stb.) sem kizárt.
Svájc - álláskeresés
Tájékozódjon előre a vállalatról: tudja meg az igazgatóság összetételét, az alkalmazottak számát, hogy melyik gazdasági ágazatban működik, kik a versenytársai és az ügyfelei. Nézzen utána a vállalat környezetvédelmi politikájának, a tisztességes kereskedelemhez való hozzáállásának, a szociális vagy etikai charta alkalmazásának. Tudja meg, milyen képet mutat magáról általánosságban, illetve munkáltatóként.

A legjellemzőbb kérdések, amelyekre személyes kompetenciájával kapcsolatban számíthat, erősségeit és gyenge oldalait, rugalmasságát és földrajzi mobilitását, rendelkezésre állását, valamint a fizetésre vonatkozó elvárásait fogják firtatni.

Az interjúztatók figyelembe veszik, hogy mennyire beszéli a munkahelyen szükséges nyelvet, az öltözködését, az udvariasságát, a hangszínét és a velük szemben tanúsított tiszteletet. Alaposan készüljön fel, hogy a beugratós kérdésekre pozitív válaszokat tudjon adni.

Fontos, hogy a szükséges válaszoknál mindig tudjon mondani konkrét példát is az ilyen helyzetekre, és ezzel igazolja, hogy valóban van gyakorlata az ilyen helyzetek kezelésében. Ha az állás több nyelv ismeretét teszi szükségessé, az interjúztatók adott esetben az interjú során átváltanak az egyik ilyen nyelvre, úgyhogy az önéletrajzban inkább legyen őszinte, amikor a nyelvtudásának szintjét minősíti.
Svédország - álláskeresés
Az interjú rendes esetben körülbelül 90 percig tart. Elképzelhető, hogy visszahívják egy második fordulóra. Amennyiben az interjúra való eljutásban akadályoztatva van, erről a lehető leghamarabb értesítenie kell a munkáltatót – egyúttal azt is megkérdezheti, kaphat-e másik időpontot.
Szlovákia - álláskeresés
A speciális szakértelmet igénylő pozíciók esetében számítania kell a készségeinek felmérésére. A szakképzettséget nem igénylő feladatoknál azt kell megmutatnia, hogy szívesen dolgozik.

Az interjúra alaposan készüljön fel. Vigye magával a diplomája, jogosítványai és más szükséges dokumentumai másolatát, mutassa be a munkahelyi eredményeit és tegyen tanúbizonyságot a tapasztalatairól és készségeiről. Legyen udvarias, adjon világos, a valóságnak megfelelő válaszokat.
Szlovénia - álláskeresés
A toborzó a gyakorlatra, a motivációra és a személyközi szociális készségekre fog figyelni. Gyakran használnak pszichológiai, intelligencia-, alkalmassági és pszichometriai teszteket, különösen a magas iskolai végzettséget igénylő állásoknál.

A jelölteknek: készíteniük kell egy listát az eddigi eredményeikről; alaposan ismerniük kell a munkáltató működési területét; beszélniük kell a máshol végzett munkájuk révén szerzett kompetenciáikról és gyakorlati tapasztalataikról; meg kell nevezniük egy reális munkahelyi célt; a fenti gondolatokat világosan és hatékonyan kell kommunikálniuk.

A jelölteknek fel kell készülniük a középés hosszú távú karriercéljaikra vonatkozó kérdésekre. Fontos, hogy legyen egy világos önfejlesztési terve. A szlovén toborzók némelyike a fizetési igényének közlését is Öntől várja.
RSS csatorna ehhez a listához

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy