Alku a fizetésről és a juttatásokról

Találat: 32
ÁlláskeresésAlku a fizetésről és a juttatásokról
Ausztria - álláskeresés
A fizetésről és a munkakörülményekről általában lehet tárgyalni, az állami szektor kivételével, mivel itt rögzített bérskálák vannak érvényben. Tárgyalni annak az osztálynak a vezetőjével kell, amelyik felajánlotta az állást.

A fizetéseket általában havi összegben adják meg, amely tartalmazza a fizetett szabadságot és a karácsonyi jutalmat is. Az egyéb nem kötelező juttatásokról külön kell tárgyalni. Bizonyos állások esetében a munkáltató rögzített alapilletményt kínál fel, és ez az Ön teljesítményétől, munkában elért eredményeitől függően változó díjazással egészül ki. Az olyan állásoknál, ahol szokás a borravaló (pl. vendégházakban, szállodákban stb.), gyakran csak egy alacsony minimumbért ajánlanak fel. Úgy tekintik, hogy a borravaló révén a saját erőfeszítéseivel arányosan tudja növelni a jövedelmét.

Gyakran lehet tárgyalni a munkaidőről, az időpontok és a munkavégzési helyszínek rugalmasságáról, a munkaidőnek a gyermekgondozó létesítmények (kindergarten) rendelkezésre állásához való hozzáigazításáról stb.
Belgium - álláskeresés
A bértárgyalások általában a toborzási eljárás utolsó szakaszában zajlanak, amikor a jelentkezőnek lehetősége van kérdéseket feltenni. A bért rendszerint bruttó összegben nevezik meg, a szerződés típusától függően havi vagy órabérben. Nyugodtan kérdezzen rá, hogy pontosan mit tartalmaz a fizetési csomagja. Az éves fizetésen belül lehet tárgyalni a 13., sőt akár a 14. havi fizetésről is. Ezeket a meghirdetett fizetés nem tartalmazza. Bértárgyalásokra csak a magánszektorban van lehetőség.

A legfontosabb nem kötelező juttatások a következők: étkezési utalvány, kórházi biztosítás, szolgálati autó, mobiltelefon, számítógép, az ingázók bejárási költségeinek visszatérítése. A tárgyalást a jelentkező és a humánerőforrás-osztály képviselője folytatja.
Bulgária - álláskeresés
A jelölteknek az interjú során nem szabad felhozniuk a fizetés kérdését. Általában az a gyakorlat, hogy meg kell várni, amíg a munkáltató felajánlja az állást, és csak ezután lehet tárgyalni a bérről és egyéb juttatásokról. A fizetést a szerződéstől függően órabérben vagy havi bérben adják meg. A fizetés mértékét a munka időtartama vagy termelési mutatók határozzák meg. A darabbér összegéről (a termelési kvótáról) a munkavállaló és a munkáltató állapodik meg, de ez nem lehet alacsonyabb a kollektív munkaügyi megállapodásban rögzítettnél. Egyes szakmacsoportok esetében vannak fizetési küszöbértékek. A fizetés mértékére minden más esetben az vonatkozik, hogy nem lehet alacsonyabb a kormány által évente meghatározott minimálbérnél.

A fizetést általában havonta folyósítják, bár esetenként heti bérfizetésre is van lehetőség. Gyakori az előlegfizetés (a havi fizetés egy része), a havi időszak körülbelül felénél. Egyes nagy cégek teljesítmény utáni bónuszt is fizetnek.

A többi juttatásról nem szokás tárgyalni. A társadalombiztosítási járulékokat, egészségbiztosítási járulékokat és adókat törvény írja elő, és ezeket a munkáltató vonja le a fizetésből. Ha a munkáltató pluszjuttatásokat vagy több szabadnapot szeretne felajánlani, ezt megteheti.
Ciprus - álláskeresés
Az alkalmazás feltételeit Cipruson általában kollektív megállapodások határozzák meg. A jelölteknek ajánlatos tájékozódni az ezekben a megállapodásokban rögzített feltételekről. A kollektív szerződések mindazonáltal jogilag nem kötelezők, így sok esetben a munkáltató és az alkalmazott tárgyal a bérekről és más juttatásokról.

A munkáltató a munkába állástól számított 1 hónapon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a felajánlott alkalmazás feltételeiről. Ebben a dokumentumban szerepelnie kell a fizetésnek, a munkaidőnek, az éves szabadságnak stb.
Csehország - álláskeresés
Amennyiben tárgyalni szeretne a fizetésről, tisztában kell lennie a fizetésekkel/bérekkel, mivel ezek ágazatoktól és helyszínektől függően különbözhetnek. A magáncégeknél és a kisebb munkáltatóknál nagyobb esély van a bértárgyalásra. A nagyobb vállalatoknál, a közszférában, a közigazgatásban, illetve a költségvetési intézményeknél általában rögzített bérsávok vannak. A díjazás lehet óránkénti vagy havi alapú, ritkábban éves összegű – kivéve a felsővezetői pozíciókat.

A fizetett szabadságra vonatkozó szabályokat a munka törvénykönyve határozza meg, de ezek a munkáltató és a szakszervezetek megállapodása esetén módosíthatók. Bizonyos esetekben tárgyalási alapot képezhetnek az éves jutalmak, illetve – jobbára akkor, ha vezetői szerződésről van szó – az egyéb feltételek is.

Más különjuttatások is előfordulhatnak, például kedvezmény a vállalat termékeire, étkezési utalvány, színházjegyre, uszodabelépőre szóló utalvány, kedvezménykártya és üdülési csekk. A munkáltató és a vállalati szakszervezet közötti tárgyalásoknak van némi mozgástere.
Dánia - álláskeresés
Vannak szabványos munkaszerződések, de a vállalat adott esetben használhatja a saját változatát is. A szabványos munkaszerződés sablonja segítségével ellenőrizheti, hogy az Ön egyedi szerződéséből nem maradt-e ki valami. Ez minden könyvesboltban beszerezhető.

A bérről, a munkaidő-beosztásról, illetve a kiegészítő juttatásokról folytatott tárgyalások általában a felkínált állás szintjétől függenek. A díjazást óránkénti, heti vagy havi összegben adják meg, éves bérről ritkán van szó. A fizetett szabadság megfelel a törvényi előírásoknak. Amennyiben jutalomrendszer is működik, ezt külön meg kell említeni.

Különjuttatásokról az állás szintjétől függően lehet tárgyalni. A leggyakoribbak ezek közül az ingyenes telefon, napilapok, szolgálati autó, internet stb. Tárgyalni vagy a vállalat vezetőjével, vagy a humánerőforrás- osztállyal kell.
Egyesült Királyságé - álláskeresés
Hacsak az álláshirdetésben nem utal ennek ellenkezőjére, nem valószínű, hogy a munkáltató a szerződéses feltételek terén akár a legcsekélyebb rugalmasságot is tanúsítaná. A legjobb hozzáállás, ha megbízik a munkáltató ajánlatában, és csak a kielégítő fizetési és munkavállalási feltételeket kínáló állásokra jelentkezik.

A szerződésről általában a magasan képzett, magas fizetéssel járó állások esetében lehet tárgyalni. A jelentkezőnek a fizetési igényeit alá kell támasztania azzal, hogy igazolja, azok összhangban állnak a piaci árfolyamokkal, illetve szakismeretével és gyakorlatával. Miután bizonyos időt már eltöltött a vállalat alkalmazásában, kérhet fizetésemelést, amennyiben úgy tűnik, az Ön fizetése nem igazodik más, hasonló munkát végző munkavállalókéhoz. A fizetést rendes esetben évente felülvizsgálják. A javadalmazást rendszerint az éves bruttó jövedelemben adják meg, amely magában foglalja a szabadságokra járó fizetést is. Az iparosmunkák, például az ács vagy a kőműves szakma esetében gyakran órabérben adják meg a fizetést.

A leggyakoribb nem kötelező juttatások a következők: rugalmas munkarend, magánorvosi egészségügyi ellátás vagy egészségbiztosítás, utazási támogatás, londoni szorzó (az országos átlagnál magasabb fizetés a fővárosban végzett munka után), céges gépkocsi használata, támogatott étkezés az irodai étkezdében, hozzájárulás az edzőtermi, sportklubtagsági díjhoz, pénzjutalmak.
Észtország - álláskeresés
A szerződésről szóló tárgyalás kitérhet a munkába állás időpontjára, a bérre és a jutalmakra. A fizetés kérdéséről adott esetben lehet tárgyalni, ez azonban pozíciótól és vállalattól függ. A fizetéseket általában havi összegben adják meg. A díjazásba beletartozik a fizetett szabadság, amelyet az észtországi törvények szabályoznak. Az éves jutalmakról nem lehet külön tárgyalni.

A következő juttatások előfordulhatnak, de nem gyakoriak: szolgálati autó, útiköltség visszatérítése, edzőtermi tagság vagy uszodabérlet. A magánszférában ezekről az extrákról is lehet tárgyalni. A különjuttatásokról a közvetlen felettesével kell megállapodnia.
Finnország - álláskeresés
Finnországban a szerződések kollektív munkaügyi megállapodásokon alapulnak. Szinte minden szakterületnek megvan a saját munkaügyi megállapodása. A fizetésről ennek ellenére időnként lehet tárgyalni. Ha ez a helyzet, akkor ezt megemlítik az álláshirdetésben, és a jelölteket külön kérik, hogy a pályázatban jelezzék fizetési igényüket.

A fizetést rendszerint órabérben vagy havi összegben adják meg. A szabadságokra járó kifizetéseket törvényi előírások határozzák meg. Bizonyos szakterületeken, nagyvállalatoknál (különösen az igazgatói pozíciókban) az éves jutalmakról is lehet tárgyalni, amelyek rendszerint teljesítményalapúak.

Finnországban nagyon gyakoriak a különjuttatások, például az étkezési utalványok, sport- és kulturális kedvezménykártyák, a foglalkozás-egészségügyi ellátás. Néhány vállalatnál a lízingelt gépkocsi is beletartozhat a juttatásokba. A juttatások némelyikéről lehet tárgyalni. Kérdezze meg az új felettesét, hogy kivel kell megegyeznie ezekről a pluszjuttatásokról.
Franciaország - álláskeresés
A fizetés részleteit általában közzéteszik az álláshirdetésben. Havi vagy éves bruttó összegben adják meg, levonások nélkül. A felvételi eljárás végén azonban esetenként lehet tárgyalni a fizetésről. Azt is jelezhetik, hogy a fizetés megállapodás kérdése. Ebben az esetben Önnek azt kell bebizonyítani, hogy többet érdemel a javasolt alapfizetésnél. A munkaszerződést még az állás betöltése előtt, de legkésőbb az első munkanapján alá kell írnia.
Görögország - álláskeresés
A szabványos szerződés tartalmazza az időtartamot, az általános díjazást, valamint a fizetett szabadság feltételeit. Ajánlatos megvárni, hogy a munkáltató tegye meg az első lépést. A fizetésről és az esetleges éves jutalmakról ezután külön lehet tárgyalni. Ha vannak kiegészítő juttatások, ezek közé tartozhat az év végi extra fizetés, a kiegészítő egészségbiztosítás, a vállalati gépkocsi használata, valamint a jutalékok. Ezekről a HR-munkatársakkal vagy az osztályvezetővel kell tárgyalni.
Hollandia - álláskeresés
Ha a vállalat felkínálja Önnek az állást, akkor tárgyalhat a fizetéséről és a próbaidőről. Ha a felvételét közvetítő szervezet intézte, akkor feltehetőleg ők tárgyalnak majd a jövedelmi elvárásairól, illetve az egyéb feltételekről és juttatásokról. Hollandiában a fizetésről és a béren kívüli juttatásokról egyaránt lehet tárgyalni. A fizetésre vonatkozó kérését alaposan gondolja át, hogy összhangban legyen az állásával.

A különféle állásokban különféle bérskálák vannak. Ezek a skálák szolgálati idő szerinti szakaszokra oszlanak. A bérskála és szakasz megállapítása a munkahelyi gyakorlata alapján történik. Mindezekről lehet tárgyalni. Ne felejtse el, hogy az önkéntes munka is munkahelyi gyakorlatnak számít. A munkakörülményeket sok szakma és nagyvállalat esetében kollektív munkaügyi megállapodásban rögzítik. A 23 év alattiak és az idősebb korosztály számára bérminimumot határoztak meg. Ennél a szintnél nem szabad kevesebbet fizetni. A díjazást havi összegben fejezik ki.

A szabadságra való jogosultságot, a szabadság idején járó fizetés kiszámításának képletét törvény határozza meg. A szabadnapok száma a kollektív megállapodástól és az életkortól függően emelkedhet. A jutalmakról a munkába álláskor és az éves értékeléskor lehet tárgyalni. A kollektív munkaügyi megállapodások esetenként a nyereségből való részesedésre vagy osztalékra vonatkozó kötelezettségvállalást is tartalmaznak.

A javadalmazás és a fizetett szabadság mellett más feltételekről is lehet tárgyalni, ilyen például a szolgálati autó, az utazási költség, a nyugdíjbiztosítás, a képzési költségek stb. A kollektív munkaügyi megállapodások sok esetben ezeket a feltételeket is rögzítik.
Horvátországb - álláskeresés
A munkáltatók gyakran előre meghatározzák a fizetést és a juttatásokat, így tárgyalásra kevés a lehetőség. A fizetések mindenesetre csak a magánszektorban képezik alku tárgyát, mivel az állami szektorban a béreket a törvény rögzíti. A fizetéseket havi összegben határozzák meg, és ezekbe a szabadságra való jogosultság is beletartozik. A jutalmakról és más juttatásokról külön kell tárgyalni.
Írország - álláskeresés
A díjazási csomag meghatározása általában megelőzi a folyamatot. Emiatt a pénzügyi és egyéb tárgyalások mozgástere igen szűk.

A díjazást órabérben, heti, havi vagy éves összegben határozzák meg. A szakmai és egyházi állásokban általában az éves fizetést adják meg, míg az építőipari, kiskereskedelmi, szálloda- és vendéglátó-ipari állásokban órabérben számolnak.

A szabadságot, a juttatásokat, valamint az egyéb nem kifizetés jellegű tételeket a megjelölt fizetés magában foglalja. A fizetésről és a különjuttatásokról általában a személyzeti tisztviselő/vezető tárgyal.
Izland - álláskeresés
A fizetésről és a szerződés időtartamáról az interjún vagy az állás felajánlása után lehet tárgyalni. Az izlandi munkajog kimondja, hogy a szerződést a munkába állást követő 2 hónapon belül meg kell kötni. A szerződésben szerepelnie kell a fizetés összegének is. A fizetésről mindig lehet tárgyalni. Önnek évente egyszer joga van tárgyalni a munkáltatójával a fizetéséről.

A tárgyalás leggyakrabban a havi bér összegéről folyik. Ha olyan állásban dolgozik, amely gyakran jár túlórával, érdemes lehet órabérről tárgyalni. A fizetett szabadság és a jutalmak összege fix, így ezekről felesleges tárgyalást folytatni.
Lengyelország - álláskeresés
A javadalmazás feltételeit a következők rögzítik:
  • a vállalati megállapodások vagy a kollektív bérmegállapodások (amelyeket a munkáltatók a vállalatnál működő szakszervezetekkel kötnek);
  • a fizetési szabályzatok (a legalább 20, vállalati megállapodásban vagy kollektív bérmegállapodásban nem érintett munkavállalót foglalkoztató munkáltatók esetében);
  • a munkaszerződések.
A munkavállalók fizetésüket általában a ledolgozott időegységek (óra, nap vagy hónap) alapján, esetenként az elkészült munkadarabok száma alapján kapják (darabbér). A munkavállalók fizetését legalább havonta egyszer folyósítani kell, mindig ugyanazon az előre egyeztetett napon.

A jelölteknek a szerződés aláírása előtt tárgyalniuk kell a munkáltatóval a fizetésről. A jutalmakat az elért eredmények határozzák meg. A szabadság idejére a munkavállaló a munkaszerződésben elfogadott szokásos fizetését kapja. A béren kívüli juttatások közé tartozhat az étkezési utalvány, az önkéntes nyugdíjjárulék, egészségbiztosítás, karácsonyi jutalom, a külön eredményekért vagy teljesítményért járó díj és a személyes fejlődés ösztönzése, különösen a magánszektorban.

Az állami szektorban korlátozottan van mód a tárgyalásra.
Lettország - álláskeresés
A szerződés aláírása előtt az alkalmazottnak és a munkáltatónak meg kell egyeznie a munkakörülményekről: a fizetésről, a folyósítás gyakoriságáról, a munkaidőről és túlórákról, a próbaidőről, a különjuttatásokról és más kérdésekről. Lettországban a béreket általában havonta vagy havonta kétszer folyósítják.

Jó tudni, hogy a munkavállalók és a munkáltatók jogait kizárólag írásbeli munkaszerződések védhetik meg. Ha szóbeli megállapodás történt, a munkaviszonyra csak a polgári jog vonatkozik, és az alkalmazott elveszítheti a társadalombiztosítási jogosultságait.

A törvényben előírtakon felüli juttatások között szerepelhet az egészségbiztosítás, az utazási és megélhetési költségek, az edzőtermi tagság stb. megtérítése. A jutalom mindig a munkáltató jóindulatának és lehetőségeinek függvénye.
Liechtenstein - álláskeresés
A juttatásokról lehet tárgyalni. A tárgyalást általában a személyzeti vezetővel kell lefolytatni. Érdemes esetleg először megkeresni a szakszervezetet, hogy tájékozódjon a leendő foglalkozására jellemző fizetési sávról. A fizetéseket szokásos esetben havi vagy éves alapon határozzák meg. Ez tartalmazza a fizetett szabadságot, a jutalmakat viszont nem, legalábbis az állandó fizetés nem. A leggyakoribb nem kötelező juttatások a következők: étkezési utalványok, szolgálati gépkocsi, mobiltelefon, sportutalványok, vállalati étterem, laptop stb.
Litvánia - álláskeresés
A munkáltató általában rákérdez a kívánt fizetésre, amelyet havi összegben szoktak meghatározni. A fizetésekről a munkáltatóval vagy a személyzeti vezetővel kell tárgyalni. A fizetett szabadság szerepel a szerződésben, és ezt a törvény szigorúan meghatározza.
Luxemburg - álláskeresés
Néhány vállalatnál lehet tárgyalni az anyagiakról, de azoknál nem, ahol a munkáltatók a fizetés tekintetében kollektív munkaügyi megállapodást fogadtak el, vagy ahol a fizetést bértábla határozza meg. A fizetést a szellemi munkát végző alkalmazottak, adminisztratív és vezetői pozíciók esetében havi összegekben adják meg.

A fizikai munkáért járó béreket órabérben szokták meghatározni. Fizetett szabadság alapesetben nem jár, az éves jutalmak pedig nagymértékben vállalat- vagy ágazatfüggők. Ezek bizonyos esetekben szerepelnek a kollektív szerződésben.

Olyan fizetési színvonalat válasszon, amivel ténylegesen elismernék a képességeit. Fontos, hogy a munkáltatót meggyőzze arról, hogy díjazza ezeket a képességeket. Következésképpen bizonyítania kell, hogy alkalmazása esetén milyen hozzáadott értéket nyújt majd a munkáltatónak. Ha megkérdezik, mekkora fizetésre gondolt, nem kell feltétlenül összeget mondania. Tájékozódjon előre az ágazatban vagy a vállalatnál szokásos díjazásról. A fizetés esetenként készpénz és nem kötelező juttatások együtteséből is állhat.

A tárgyalási alap meghatározásában sokat segíthet, ha megkérdezi a más vállalatoknál hasonló pozícióban dolgozókat, vagy utánanéz a szakirányú HR-magazinokban.
Magyarország - álláskeresés
A szerződéskötési tárgyalásokra általában a jelentkezési eljárás végén kerül sor. A fizetésről szabad tárgyalnia, ezt azonban mindig meg kell indokolnia. Tartsa szem előtt, hogy bizonyos területeken (pl. a közalkalmazottak esetében) a béreket törvény határozza meg. A fizetéseket havi összegben adják meg, a szerződésben pedig szerepelnie kell a szabadságra való jogosultságoknak is (ennek minimumát törvény rögzíti). A jutalmakról külön kell tárgyalni, ha azonban a keresetnek jelentős részét teszik ki, ennek szerepelnie kell a szerződésben. A díjazás és a nem kötelező juttatások kérdését az igazgatóval kell megbeszélni.
Málta - álláskeresés
A fizetésről lehet tárgyalni, különösen olyankor, ha a megpályázott állás területén nagy tapasztalattal rendelkezik. A fizetést általában heti vagy havi összegben adják meg. A felajánlott díjazás magában foglalja a fizetett szabadságot és az éves jutalmakat.

A fizetésről és a béren kívüli juttatásokról nagyobb cégek esetében a HR-vezető tárgyal a vállalat nevében, míg a kisebbeknél maga a munkáltató.

Amennyiben elnyeri az állást, a vállalat a törvény értelmében köteles bejelenteni a foglalkoztatását a helyi hatóságok felé, amihez az első munkanapon ki kell töltenie a „foglalkoztatás megkezdése” című nyomtatványt, és ezt be kell nyújtania az Employment and Training Corporation (Foglalkoztatási és Képzési Testület) nevű intézményhez. Ezen a nyomtatványon az Ön aláírásának is szerepelnie kell. Ügyeljen arra, hogy a munkáltató az első munkanapján elküldje ezt a nyomtatványt a testületnek.
Németország - álláskeresés
A szerződéskötési tárgyalást meghatározza a vállalat és az a szektor, amelyben működik. A rögzített bérezésű állásoktól eltekintve a fizetés további megállapodás tárgyát képezi. A tárgyalás megkezdésekor ne felejtse el, hogy Németországban a fizetéseket órabérben vagy havi összegben határozzák meg. A bérezési kérdésekről az illetékes vezető (zuständige Führungskraft) tárgyal.

A fizetésen kívül tárgyalhat néhány olyan különjuttatásról is, mint például a fizetett szabadság és az éves jutalmak, amennyiben ezek nem szerepelnek már eleve a vállalat szerződésében.
Norvégia - álláskeresés
A fizetést rendszerint havi összegben adják meg, de idénymunkáknál elképzelhető az órabér is. Tárgyalásra ritkán van szükség, mivel szabványos szerződések vannak. A területért felelős szakszervezetnél mindazonáltal érdemes utánanézni a fizetési szintnek, hogy legyen valamilyen elképzelése arról, mire számíthat. A bértárgyalásra rendszerint akkor kerül sor, ha már felajánlották Önnek az állást.

A fizetett szabadságot törvény szabályozza, és ez része a rendes fizetésnek. A fizetésekről és a kötelező különjuttatásokról országos szinten a szakszervezetek tárgyalnak. A munkahelyen folyó helyi tárgyalásokért a szakszervezeti képviselők felelnek, ők azonban csak a saját tagságuk nevében lépnek fel.
Olaszország - álláskeresés
Olaszországban az anyagi és a szerződéses feltételek megtárgyalására nincs mód. Ha elfogadja az állást, alá fog írni egy szerződést, amely tartalmaz minden információt, és meghatározza az anyagi feltételeket és a munkakörülményeket. A fizetés, a szabadságolások, a jutalmak stb. egyeztetése a munkáltatótól és a kollektív megállapodásoktól (CCNL) függ.

Olaszországban a nem kötelező juttatások leggyakoribb formája az étkezési utalvány, a vállalati mobiltelefon, illetve gépkocsi. A fizetésről és a törvényben nem előírt juttatásokról a humánerőforrásokért felelős munkatársak tárgyalnak.
Portugália - álláskeresés
A fizetést általában havi összegben adják meg. Ne feledkezzen meg arról, hogy Portugáliában a szabályos alkalmazotti jogviszonyban lévők évente 14 havi fizetést kapnak (azaz külön fizetést a szabadságra, illetve karácsonyi jutalmat, az előbbit általában május-júniusban, az utóbbit november- decemberben folyósítják), bár a kormány rendkívüli intézkedései nyomán erre most más formában kerül sor. A multinacionális vállalatoknál elnyert állások esetében a fizetésről és az éves csomagról, benne az összes támogatásról és különjuttatásról egyaránt lehet tárgyalni.

Az éves termelékenységi jutalom nem gyakori, bár a nyereség függvényében elképzelhető, hogy lehetőség van év végi jutalomra. Az éves jutalmak csak a többnyire multinacionális közép- és nagyvállalatoknál épülnek be szervesen a bérpolitikába.

A juttatások közé tartozhat még: nagyobb vállalatoknál a jobb egészségbiztosítási fedezet vagy egészségügyi szolgáltatások; mobiltelefon és szolgálati autó, többnyire a vezető munkatársaknak (vezetők és igazgatók), bár ez visszaszorulóban van.
Románia - álláskeresés
A fizetésről, a nem kötelező és egyéb jellegű juttatásokról lehet tárgyalni. A javadalmazást havi összegben adják meg. A fizetett szabadságról és az éves jutalmakról külön kell tárgyalni. A béren kívüli juttatások közül – ha a cég ad ilyet – a legy-gyakoribbak az étkezési utalványok és a szabadság idejére járó fizetés. A tárgyalás általában a HR-osztály feladata. Ők tisztában vannak azzal, hogy a vállalat az adott állásra milyen maximális fizetést kínálhat. A végleges döntést a vállalat vezetősége hozza meg.
Spanyolország - álláskeresés
A fizetést rendszerint havi fizetésben vagy éves összegben adják meg. Ha az álláshirdetésben nem szerepel a fizetés, kérdezze meg a szakszervezetet (függetlenül attól, hogy tagja-e) az adott munkakörhöz tartozó törvényes, illetve szokásos fizetésről. Spanyolországban érvényben van egy országos minimálbér, a kollektív szerződések pedig régiótól függően nagyon változóak.

Ha a munkáltató azt kérdezi, mennyit szeretne keresni, inkább két számot mondjon, vagy hagyja nyitva az alku lehetőségét: például kezdetben X euró, majd egy megállapodás szerinti béremelés, ha már bizonyította hozzáértését.
Svájc - álláskeresés
Ahhoz, hogy jó szerződési feltételeket és munkakörülményeket tudjon kialkudni, ismernie kell az ágazatban szokásos gyakorlatot, és nem szabad túlzottan kicsinyesnek lennie. Azokban az ágazatokban, ahol hivatalosan megállapított fizetések vannak, mint például az állami és a félállami szféra, kevés lehetőség van a tárgyalásra.

A minimálbéres és alacsony jövedelmű állásoknál a vállalat javaslatára esetleg meg lehet egyezni egy 5–10%-os emelésről. A vezetői állások esetében gyakran a jelölt tesz először javaslatot a fizetés összegére. Ahhoz, hogy ez elfogadható legyen, fontos ismernie az ágazatot és a vállalati szokásokat. Azt sem szabad elfelejtenie, hogy Svájcban a fizetések között régiónként nagy eltérések vannak. A nők sok vállalkozásnál legalább 15%-kal alacsonyabb fizetést kapnak, mint a férfiak.

A 13. havi fizetést a javadalmazás szokásos részének tekintik. Néhány vállalat még 14. havi fizetést is kínál. Jutalom csak a kitűzött célok elérése esetén jár.

Svájcban viszonylag magas a fizetés, de abba a nem kötelező juttatások közül sok nem tartozik bele, csak a felsővezetői állások esetében. A következők a leggyakoribb béren kívüli juttatások, amelyekről lehet tárgyalni: a munkahelyre vezető út egy részét be lehet számítani a munkaidőbe, egészségbiztosítás, a nyugdíjalapba fizetett kiegészítő munkáltatói járulékok, szolgálati autó. Ezekről a juttatásokról lehet tárgyalni, kivéve, ha ezekről a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek közötti általános megállapodások keretében már egyezség született.
Svédország - álláskeresés
Minél magasabb szakképzettséget követel meg a feladatkör, annál több tere van tárgyalni a fizetésről. Svédországban a munkavállalási feltételek többségét kollektív megállapodások szabályozzák, ami azt jelenti, hogy egyéni tárgyalásokra kevés a lehetőség, legalábbis az alacsonyabb szakképzettséget igénylő állások esetében.

A fizetésben a leggyakoribb a havibér. A vezetői pozícióknál esetenként meg lehet állapodni a nem kötelező juttatásokról; ezekről a HR-osztállyal kell tárgyalni.

A kormányzati és a gyermekekkel végzett munkával járó állások betöltéséhez erkölcsi bizonyítványra van szükség. Ezt vagy már a hirdetésben jelzik, vagy a munkáltatónak kell jeleznie.
Szlovákia - álláskeresés
Az álláskeresőnek általában nincs sok mozgástere a szerződési feltételek módosításában, és többnyire csak arról dönthet, hogy ezeket elfogadja-e vagy sem. A béren kívüli juttatások közül a leggyakoribb a szálláshely, a vállalati gépkocsi és a mobiltelefon.
Szlovénia - álláskeresés
Íratlan szabály, hogy az interjú során a fizetés kérdését a munkáltatónak kell szóba hoznia, nem az álláskeresőnek. Ön ezután megnevezheti az Önnek megfelelő fizetési sávot (minimumot és maximumot).

A fizetés az alapbérből, a munkahelyi teljesítmény szerint járó részből és a külön pénzjuttatásokból áll. A fizetést havi összegben adják meg. A fizetett szabadságot és az éves jutalmakat a felsorolt illetmények már tartalmazzák.

A munkáltatók az alkalmazottjaikat a munkakezdéstől számított 8 napon belül kötelesek bejelenteni a nyugdíj-, rokkantsági, egészségügyi és munkanélküli biztosítási rendszerbe. A munkavállalónak a munkába állást követő 15 napon belül kötelesek átadni a bejelentési dokumentum fénymásolatát.
RSS csatorna ehhez a listához

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy