Mikor lépi át egy kérdés a határt?

Találat: 32
ÁlláskeresésMikor lépi át egy kérdés a határt?
Ausztria - álláskeresés
Az egyenlő bánásmódról szóló szövetségi jogszabály tiltja a kor, nem, vallás, szexuális irányultság vagy etnikai származás alapján történő megkülönböztetést. A törvény szabályozza az állásajánlatok közzétételére és a jelentkezésekre vonatkozó eljárásokat, valamint a munkáltató és munkavállalók közötti viszonyokat. A várandósságra, családtervezésre vagy betegségekre vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni. Tilos a fogyatékossággal élőkkel szembeni megkülönböztetés. Jó, ha tudja, hogy egyes munkáltatók esetleg nincsenek tisztában azzal, hogy tiltott kérdéseket tesznek fel.
Belgium - álláskeresés
Nem köteles válaszolni a vallására, nemére, családalapítási terveire stb. vonatkozó kérdésekre. Ha a kényes kérdésekre nem hajlandó válaszolni, ez akár jó pont is lehet, hiszen azt bizonyítja, hogy Ön öntudatos személyiség. Ha úgy érzi, hogy megkülönböztetés érte, hivatalosan is panaszt tehet.
Bulgária - álláskeresés
A foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény tiltja a közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést a munkahelyi felvételi eljárásokban. A munkáltató nem kérdezősködhet a jelöltek magánéletéről. A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek értelmében személyes adat minden olyan, adott személyre vonatkozó adat, amely egy egyedi számon keresztül visszakövethető.
Ciprus - álláskeresés
Cipruson törvények vannak a megkülönböztetés ellen és a személyes adatok védelme érdekében. Az interjú során a jelölt nem köteles megválaszolni a szigorúan magánjellegű kérdéseket, illetve bizalmas, például a szexuális irányultságára vonatkozó információkat közölni.
Csehország - álláskeresés
A megkülönböztetésmentességhez való jog törvényben szabályozott (pl. a munka törvénykönyve, foglalkoztatási törvény stb.). Nem szabad feltenni a politikai beállítottságra, politikai pártban való tagságra, felekezeti hovatartozásra, családi helyzetre és vagyonra, illetve élettársi kapcsolatra és családi állapotra vonatkozó kérdéseket.
Dánia - álláskeresés
Dániában a nem, az életkor, a fogyatékosság, a faj, a vallás és a politikai vélemény tekintetében az európai szabályoknak megfelelő megkülönböztetés elleni törvények vannak érvényben. Nem kell minden kérdésre válaszolnia. A szexuális irányultságot, illetve a további gyermekvállalási terveket szigorúan magánügynek tekintik.
Egyesült Királyságé - álláskeresés
A munkáltatók nem alkalmazhatnak nem, faj, fogyatékosság, vallás, szexuális irányultság vagy életkor alapján történő megkülönböztetést. A munkáltatók és a toborzók felelősséggel tartoznak azért, hogy kérdéseik ne legyenek diszkriminatívak, és ne kérjenek Öntől a munkától független magánügyeire vonatkozó információkat. Ennek ellenére elképzelhető, hogy nyilatkoznia kell arról, ha korábban valamilyen bűncselekményért elítélték.
Észtország - álláskeresés
A magánéletre vonatkozó kérdéseket (pl. a szexuális irányultság, vallás, várandósság, betegségek, anyagi körülmények) szigorúan magánügynek kell tekinteni.
Finnország - álláskeresés
A megkülönböztetés elleni törvény tiltja a kor, etnikai vagy nemzetiségi származás, állampolgárság, anyanyelv, felekezeti hovatartozás, politikai elkötelezettség, egészségi állapot, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy egyéb személyes jellemzők alapján történő megkülönböztetést. A jelentkezőknek nem kell megválaszolniuk a vallási és politikai meggyőződésükkel, betegségeikkel, terhességükkel, családtervezésükkel vagy szakszervezeti tevékenységükkel foglakozó kérdéseket. Amennyiben az állással járó feladatok ellátásához feltétlen szükség van a jó fizikai állapotra, a munkáltatók tehetnek fel az egészségi állapotra vonatkozó konkrét kérdéseket.
Franciaország - álláskeresés
Franciaországban teljesen egyértelmű a megkülönböztetés elleni jogszabály. Bármely kérdés esetében megtagadhatja a választ, ha úgy érzi, hogy nem helyénvaló/ nincs köze a szóban forgó állásra való jelentkezéséhez.
Görögország - álláskeresés
A politikai nézetekre és a magánéletre vonatkozó kérdések szigorúan magánügynek számítanak.
Hollandia - álláskeresés
A megkülönböztetéssel szembeni védelmet külön jogszabály biztosítja. A fajra, bőrszínre, vallásra (bár azt meg lehet kérdezni, hogy a munkaidő összeegyeztethető-e a vallásával), állampolgárságra, születési helyre, várandósságra, egészségre vagy családalapítási tervekre vonatkozó kérdések nem megengedettek.

Már sok holland vállalat elfogadta a felvételi eljárásoknak a holland humánerőforrás- gazdálkodási és szervezetfejlesztési egyesület (NVP) által elfogadott helyes magatartási kódexét. Ha úgy érzi, a kódexhez csatlakozó vállalatok valamelyike nem részesítette Önt megfelelő bánásmódban, lehetősége van panaszt tenni. Az egyenlő bánásmód bizottságot is megkeresheti, ha érzése szerint sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga.
Horvátországb - álláskeresés
Horvátországban 2009-ben lépett hatályba a megkülönböztetés elleni törvény, amelynek értelmében el kell kerülni a vallásra, etnikai származásra, szexuális irányultságra vagy várandósságra vonatkozó kérdéseket. A magánélettel kapcsolatos kérdéseknél megtagadhatja a választ.
Írország - álláskeresés
Írországban igen szigorú törvények vannak a megkülönböztetés ellen – ezek szolgálnak az eljárás alapjául. Diszkriminatívnak tekinthető kérdéseket nem tehetnek fel Önnek, de ha mégis, megtagadhatja a választ például a „Hány éves?” kérdésre. A legtöbb személyes ügyet, pl. kor, vallás, szexuális irányultság stb. szigorúan magánjellegűnek kell tekinteni.
Izland - álláskeresés
Izlandon elég világos törvények vannak a megkülönböztetés ellen. A munkáltatók megkérdezhetik, hogy házas-e, illetve vannak-e gyermekei. Ezzel szemben nem kérdezhetik a szexuális irányultságáról, politikai nézeteiről vagy arról, tervez-e gyermeket. Ilyen kérdések esetén a legjobb udvariasan rámutatni, hogy ezek kényelmetlenül érintik, és a kérdések jogszerűségében sem teljesen biztos.
Lengyelország - álláskeresés
A nem, kor, fogyatékosság, faj, etnikai származás, állampolgárság, szexuális irányultság, politikai nézetek, felekezeti hovatartozás és szakszervezeti tagság alapján való megkülönböztetést törvények tiltják. A jelentkezőnek diszkriminatív kérdések esetén joga van megtagadni a választ. A szexuális irányultságra, politikai hovatartozásra, terhességre vagy vallásra vonatkozó kérdések nem elfogadhatók.
Lettország - álláskeresés
A faji, etnikai származás, vallás, fogyatékosság, kor, szexuális irányultság, nem, társadalmi osztály, nyelv, politikai nézetek stb. alapján való megkülönböztetést számos dokumentum tiltja. A törvényben rögzített jogok általában nem sérülnek, a sokszínűséggel szemben mindazonáltal maradt némi ellenállás.

Diszkriminatív kérdésnek számít, ha a jelöltet a családi állapotáról vagy a gyermekvállalási terveiről kérdezik. A kort, családi állapotot, személyes adatokat (magasság, testsúly stb.) érintő kérdések szintén diszkriminatívnak tekinthetők. Az ilyen információkat esetenként trükkösen próbálják megszerezni: a munkáltató például egészalakos fényképet kér a jelölttől, vagy „stresszinterjút” bonyolít le, amelynek során azt vizsgálja, hogyan viselkedik a lehetséges alkalmazott kényelmetlen helyzetben, mennyire kreatív stb. Ez érdekes módszer, de a törvényes technikák és a jelentkező jogainak megsértése között keskeny a határ.
Liechtenstein - álláskeresés
A tervezett várandósságra, betegségekre, vallási vagy politikai hovatartozásra vonatkozó kérdéseket nem szabad megválaszolni – feltéve, hogy az állás szempontjából lényegtelenek.
Litvánia - álláskeresés
A munkáltató részéről indiszkrét lépés, ha az életkoráról, családi állapotáról, várandósságáról, függőségeiről vagy vallásáról kérdezi Önt.
Luxemburg - álláskeresés
Luxemburgban jogszabályok védik a magánéletet, kifejezetten személyes témák ezért nem kerülhetnek szóba az interjún.
Magyarország - álláskeresés
Magyarországon megkülönböztetés elleni jogszabályok vannak érvényben, ami azt jelenti, hogy Ön nem köteles saját magáról „kényes” (vallását, politikai elkötelezettségét, szexuális irányultságát, tervezett várandósságát stb. érintő) információkat kiadni a munkáltatóknak. Ha nem biztos abban, hogy egy kérdés kapcsolódik-e az álláshoz, nyugodtan kérdezzen vissza, hogy miért fontos ez az információ.
Málta - álláskeresés
A törvény tiltja, hogy a munkáltatók olyan kérdéseket tegyenek fel, amelyek alkalmasak a nemen, szexuális irányultságon, vallási meggyőződésen, etnikai hovatartozáson vagy származási országon alapuló megkülönböztetésre. Amennyiben a magánéletéről kérdezik, udvariasan elháríthatja a kérdést; elég, ha annyit mond az interjúztatónak, hogy a magánélete nem fogja zavarni a munkáját és a beosztását. Az interjúztató az érdeklődési köréről, a szabadidős tevékenységeiről nyugodtan kérdezheti, és a véleményét is kérheti különféle kérdésekről, akár aktualitásokról is.
Németország - álláskeresés
Németországban az Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG, általános esélyegyenlőségi törvény) néven ismert megkülönböztetés elleni törvény van érvényben. Ez a törvény kimondja, hogy a szigorúan vett személyes helyzetre vonatkozó, a munkával semmilyen kapcsolatban nem álló kérdések nem megengedhetők. Az Ön általános egészségi állapotával, tervezett várandósságával, anyagi helyzetével, vallásával, nemi életével stb. kapcsolatos kérdéseket szigorúan magánügynek kell tekinteni.
Norvégia - álláskeresés
A politikai elkötelezettség, vallás, szexuális irányultság, kor, fogyatékosság vagy szakszervezeti tagság alapján való megkülönböztetés jogellenes, hacsak ezeknek a témáknak nincs közvetlen jelentőségük az állás szempontjából. Nem kell válaszolnia a várandóssággal vagy a segélyek esetleges igénybevételével kapcsolatos kérdésekre sem. Használja a józan eszét. A munkáltatók olyan személyt keresnek, aki hajlandó kezdeményezni, felelősséget vállal a munkájáért és önálló munkavégzésre is alkalmas.
Olaszország - álláskeresés
A jelentkező nyugodtan dönthet úgy, hogy nem válaszol a magánéletére vonatkozó kérdésekre. A munkáltató nem kérhet szigorúan magánjellegű információt.
Portugália - álláskeresés
A felekezeti hovatartozásra, a politikai nézetekre és a szexuális irányultságra vonatkozó kérdéseket szigorúan magánügynek kell tekinteni. Általában véve mégis úgy tűnik, hogy ezek gyakrabban kerülnek szóba (bár csak finoman), mint néhány más európai országban.
Románia - álláskeresés
Romániában jogszabály van érvényben a megkülönböztetés ellen.
Spanyolország - álláskeresés
A munkáltató szigorúan magánjellegű kérdéseket nem tehet fel, esetenként azonban – különösen női jelölteknél – felmerülhetnek a személyes és családi állapotával és terveivel kapcsolatos kérdések. Bár ajánlott az összes feltett kérdést megválaszolni, megteheti, hogy udvariasan visszakérdez: „Ez hogyan kapcsolódik a megpályázott álláshoz?”
Svájc - álláskeresés
Magánügynek tekintik a következő tárgyköröket: szexualitás, házassági szándék, politikai elkötelezettség, a korábbi állásokban kapott fizetés, egészségi állapot, a korábbi munkahelyekről való kényszerű távozás. Néhány munkáltató mindezek ellenére esetenként érdeklődhet a női jelöltek családalapítási terveiről.
Svédország - álláskeresés
A megkülönböztetést (nem, vallás, etnikai származás, fogyatékosság alapján) törvények tiltják. Ön dönti el, az interjú során megválaszolja-e az ilyen típusú kérdéseket. Az állás szempontjából lényegtelen kérdések (az Ön kora, az, hogy vannak-e gyermekei, származása) magánjellegűek.
Szlovákia - álláskeresés
A jelöltek nem kötelesek válaszolni a magánéletükre, vallásukra és politikai hovatartozásukra, illetve családi állapotukra vonatkozó kérdésekre.
Szlovénia - álláskeresés
A jelöltnek csak a megpályázott állás szempontjából jelentőséggel bíró kérdésekre kell válaszolnia.
RSS csatorna ehhez a listához

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy