Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

Találat: 32
ÁlláskeresésJellemzően hogyan épül fel az interjú?
Ausztria - álláskeresés
Az interjún rendes esetben kötelező olyan kérdéseket feltenni, amelyek az álláshirdetésben leírt feltételekre vonatkoznak, és azt próbálják felmérni, rendelkezik-e Ön a szükséges szakismeretekkel és képesítésekkel. Az objektivitás érdekében minden jelentkezőnek ugyanazokat a kérdéseket kell kapnia. A munkáltató mindazonáltal egyedi alapon vagy a jelölt válaszai alapján bővebb felvilágosítást is kérhet.
Belgium - álláskeresés
Az interjúk általában az interjúvezetők bemutatkozásával veszik kezdetüket. Ezután a jelöltet kérik meg a bemutatkozásra. Az interjúvezető a nagyon általános jellegű kérdésektől halad a kifejezetten részletes kérdések felé. A jelölt az interjúk végén további kérdéseket tehet fel. Az interjú lezárásakor megbeszélik a gyakorlati részleteket, azaz a döntéshez szükséges időt és a visszajelzést.

A hangulat jellemzően hivatalos, szakmai jellegű. Úgy az interjú előtt, mint az után viselkedjen szakmai stílusban. Csak olyan témákról beszéljen, amelyek számot tarthatnak a munkáltató érdeklődésére. Figyeljen arra, hogy az interjúvezetők hogyan mutatkoznak be; a keresztnevüket csak akkor használja, ha ők is azt használták. Jó, ha tudja, hogy az állásinterjúk hangulata nem mindig tükrözi a vállalati kultúrát.
Bulgária - álláskeresés
A megbeszélés 1/2 órát, de legfeljebb 1 órát vesz igénybe. Ha a munkáltató ragaszkodik hozzá, hogy a jelölt az interjú után gyakorlati vizsgát is tegyen, akkor az eljárás hosszabb.

Az interjúnak jellemzően van egy alapszerkezete, amely a köszönés után azzal kezdődik, hogy a munkáltató vagy képviselője kérdéseket intéz a jelölthöz. A munkáltató ezután megpróbál szokványosan elbeszélgetni a jelölttel, akitől magabiztos, összeszedett viselkedést vár el.

A jelölteknek udvariasnak, barátságosnak és mosolygósnak kell lenniük; szemkontaktust kell teremteniük az interjúvezetővel; a kérdéseket figyelmesen meg kell hallgatniuk; minden kérdést legfeljebb 2 percben meg kell válaszolniuk; érthetően, önbizalmat sugárzóan és nyugodtan kell beszélniük; röviden össze kell foglalniuk erősségeiket; össze kell vetniük gyakorlatukat a megpályázott pozíció követelményeivel.

A jelöltek az interjúk végén kérdéseket tehetnek fel. A kérdések vonatkozhatnak a vállalat irányítási szerkezetére, az adott pozícióban dolgozó alkalmazott jellemző munkanapjára, a visszajelzés kézhezvételének határidejére, a vállalat személyzeti képzési és képesítési programjaira stb.
Ciprus - álláskeresés
Az állásinterjúknak nincs meghatározott szerkezete. Valószínűleg kérnek egy rövid bemutatkozást, a pozitív és negatív oldalainak, valamint a munkaköri leíráshoz kapcsolódó képesítéseinek és gyakorlatának ismertetését. A kérdések leggyakrabban a képesítésekre és tapasztalatokra vonatkoznak, például: Miért gondolja, hogy Ön alkalmas az állásra? Milyen tapasztalatai vannak ezen a területen? Mit vár ettől az állástól? Az alacsony képzettséget igénylő állások esetében előfordulhat, hogy a munkáltató a jelöltet képességeinek helyszíni bemutatására kéri.
Csehország - álláskeresés
A legtöbb találkozó a személyes adatokra vonatkozó rövid bevezető társalgással kezdődik. Ezután olyan kérdések következnek, amelyek révén a személyzeti tisztviselő igyekszik alaposabban megismerni a jelentkezőt, az elvárásait és karriercéljait. Ezek a kérdések a képzettségre és a munkahelyi gyakorlatra helyezik a hangsúlyt. Az interjú következő részének témája maga a pozíció. Ennek keretében tájékoztatják a jelöltet a vállalatról, a belső viszonyokról és a munkakörnyezetről.

A gyakori kérdések közé tartoznak a következők: Mondjon valamit magáról! Mit vár a vállalatunknál betöltött állástól? Miért gondolja úgy, hogy Önt kellene alkalmaznunk? Miért hagyta ott a legutóbbi munkahelyét? Mivel foglalkozott, amíg munkanélküli volt? Mikor tud munkába állni? Milyen elvárásai vannak a bérezés tekintetében? Hajlandó túlórázni?

Az interjú végen sor kerülhet nem szakmai jellegű kérdésekre is. A jelentkezőnek esetenként lehetőséget adnak az állás betöltése iránti motiváltságának kifejtésére, tudásának és jártasságának bemutatására. Fontos, hogy magabiztosan viselkedjen, és érdeklődést mutasson az állás és a vállalat iránt. A fizetés kérdésével érdemes várni mindaddig, amíg a munkáltató maga hozza szóba, illetve közli, hogy szeretné Önt alkalmazni.
Dánia - álláskeresés
A munkáltatók külön figyelmet fordítanak arra, hogy a jelentkezők képesek-e megfelelni a követelményeknek.

A megbeszéléseknek jól felépített szerkezete van. Először röviden lehet beszélgetni az időjárásról, arról, hogy a jelentkező hogyan jutott el a megbeszélésre, illetve valamilyen más általános témáról. Ezután röviden bemutatják a vállalatot, majd a jelentkező is lehetőséget kap a bemutatkozásra. A jelentkező a megbeszélés végén kérdéseket tehet fel a pozícióról, a fizetésről, a munkakörülményekről, a szerződésről, a szabadságokról, a külön jogosultságokról stb.

Végül a megbeszélés lezárásakor tájékoztatják a következő lépésekről. A hangulat általában barátságos és nyílt, és a jelentkezőtől is ezt a hozzáállást szokták elvárni. Ne feledkezzen meg a jó szemkontaktusról sem.

Az interjú legnagyobb részben szakmai témákkal foglalkozik. A leggyakoribb kérdések az Ön erősségeire és gyenge oldalaira vonatkoznak, illetve arra, hogy reményei szerint hol fog tartani 3–5 év múlva. Nincsenek beugratós kérdések. Az interjú végén a tárgykörbe kiegészítésként vagy szimpla csevegésként bekerülhetnek az olyan nem szakmai témák is, mint a háziállatok, a gyerekek, a sport és a személyes érdeklődés egyéb vetületei.
Egyesült Királyságé - álláskeresés
A légkör hivatalos jellegű, de barátságos. A jelöltnek figyelmesnek kell lennie, készségesen kell válaszolnia, saját jelentkezéséhez pozitívan kell viszonyulnia. Próbálja megőrizni a nyugalmát, a kérdésekre válaszoljon magabiztosan, a lehető legkimerítőbben.

A munkáltató olyan példákat vár, amelyek bizonyítják, hogy a jelentkező alkalmas az állásra. Fontos tényező a pontosság, a megjelenés és a motiváció is.

Az interjúk többnyire egyfordulósak, de néha a jelentkezők technikai vagy problémamegoldó képességeit mérő tesztekkel egészülnek ki. Az interjú általában nem tart tovább 30–40 percnél. A tesztek 20–30 percesek. A jelentkezők megjelenését, testtartását és figyelmességét nem lehet pontozni, ugyanakkor ezekkel óhatatlanul keltenek valamilyen benyomást, ezért fontosak.

Tekintve, hogy a hangsúly a kompetencián, az állás profiljának való megfelelésen van, nem szakmai jellegű témák alig vagy egyáltalán nem kerülnek szóba. A jelentkezési lapnak, illetve az interjúztatóknak adott válaszoknak egyértelmű motiváltságot kell tükrözniük. A munkán kívüli érdeklődési köréről csak akkor beszéljen részletesebben, ha valamelyik kérdésre válaszolva így tud példát adni arra, hogy képes volt valamilyen konkrét feladat elvégzésére.

Gyakran kérik azt is, hogy a jelölt mondjon példát arra, amikor egy bizonyos helyzetbe került, és mondja el, hogyan oldotta meg. Elképzelhető, hogy arra kell példát mondania, amikor valami balul sült el, azzal együtt, hogy Ön hogyan hozta helyre a hibát, illetve kérhetik gyenge pontjainak bemutatását is Öntől. Ilyen esetben mutassa meg, hogy már tudja, hogyan kezelheti gyenge pontjait.

Az interjú vége felé megkérdezik a jelentkezőtől, hogy van-e kérdése. Előre készüljön fel egy-két kérdéssel, például hogy milyen előrelépési lehetőségek vannak a vállalaton belül, vagy hogy milyen típusú képzéseket kínál a vállalat.
Észtország - álláskeresés
A megbeszélés elején rövid bemelegítésre (általános kérdésekre), ezt követően pedig a személyiségére és motivációjára vonatkozó konkrét kérdésekre számíthat.

Ezután saját magáról kell röviden beszélnie. Végül a következő kérdések kerülhetnek elő: az erősségei és gyenge oldalai, miért éppen ez az állás érdekli, tanulmányai, képesítései és korábbi munkavállalói gyakorlata, hobbijai, munkavállalási körülményei, fizetés. Az elvárt magatartás: őszinte és barátságos, de nem túl közvetlen.

Számítson a feladatokat, munkakörülményeket, leendő kollégáit, külön jutalmakat, a fizetést, a korábbi állására vonatkozó általános információkat, ottani feladatait, valamint a távozásának okait érintő kérdésekre.

A jelöltek az interjú végén általában további kérdéseket tehetnek fel az állással és a vállalattal kapcsolatban.
Finnország - álláskeresés
A munkáltató általában 3–10 jelöltet hív be interjúra. A döntést esetenként már egy interjú után meghozzák, de további interjúkat vagy alkalmassági vizsgákat is tarthatnak.

Az üdvözlést követően a munkáltató bemutatja az állást és a vállalatot. Ezután Ön is mutatkozzon be érthetően, és nézzen mindenkinek a szemébe. Mielőtt megkezdődnek a kérdések, általában szólnia kell pár szót magáról – miért jelentkezett az állásra, és miért gondolja, hogy a választásnak éppen Önre kell esnie. A megbeszélés végén felteheti mindazokat a kérdéseit, amelyekre menet közben nem kapott választ.

Az interjúztatók általában lazák. Ezzel együtt ne lepődjön meg azon se, ha néha csend van – elképzelhető, hogy a kérdezők jegyzetelnek.

Az interjú során ne veszítse el a nyugalmát, beszéljen érthetően. Vázolja fel az eredményeit, ugyanakkor ügyeljen arra, hogy ne legyen elbizakodott. Fontos, hogy kimutassa az állás iránti érdeklődését: ennek eszköze az aktivitás, a teljes figyelem, valamint az, hogy pontosítást kér, ha nem érti teljesen, mire gondol a munkáltató. A kérdezőt mindazonáltal ne szakítsa félbe. Mindenekelőtt legyen őszinte, és ne kritizálja korábbi munkáltatóit.

Ha pszichológiai vagy alkalmassági tesztek elvégzésére kérik fel, ezt akár jó jelnek is tekintheti, ez ugyanis arra utal, hogy Ön a legjobb jelöltek közé tartozik. A tesztekre nem igazán lehet felkészülni, így a legjobb, amit tehet, hogy alszik egy jót, és ügyel az őszinteségre. Ne próbáljon meg úgy tenni, mintha valaki más lenne.

A munkáltatónak fontos megismernie az Ön szakmai hátterét és képességeit. Ezzel együtt az Ön személyiségét is meg akarja ismerni: melyek az erős, illetve gyenge oldalai, milyen alkalmazottként írná Önt le az előző munkáltatója. Elképzelhető, hogy azt is el kell mondania, hogyan tűri a stresz-szt, a határidőket, illetve hogyan kezeli a nehéz helyzeteket.
Franciaország - álláskeresés
A munkáltató általában bemutatja a vállalatot. Ezt követően Öntől, a jelölttől várja, hogy mutassa meg, miért Önt kellene felvenni, és nem más jelölteket. Ajánlatos kidomborítani a kompetenciáit, és bemutatni, hogy ezek hogyan felelnek meg a munkáltató által a cég érdekében keresett tulajdonságoknak.
Görögország - álláskeresés
Az interjú során a toborzó meg akarja ismerni a jelentkező szakismereteit és az alkalmazás lehetséges feltételeit. A megbeszélés az osztályvezető igazgató vagy a HR-igazgató irányítása alatt zajlik. A felvételt általában 2-4 megbeszélés és tesztek előzik meg.

Az interjúk vagy a tesztek légköre általában oldott, barátságos és puhatolódzó. Az interjú során felmerülő nem szakmai és szakmai jellegű témák aránya körülbelül 30:70%.

A jelentkezőnek az interjún aktív szerepet kell játszania, a kérdéseket figyelmesen meg kell hallgatnia. Szakszerűen és méltóságteljesen kell viselkednie. Amennyiben az állás a jelentkező részéről költözéssel jár, a toborzó számít arra, hogy nyelvi kérdések, illetve a szállással kapcsolatos és családi kérdések is felmerülnek.
Hollandia - álláskeresés
Az interjúk hossza átlagosan 1–1,5 óra.

Az interjúztató először bemutatkozik, bemutatja a vállalatot, majd felkéri Önt, hogy mondjon pár szót magáról. Ezután részletesebben beszél az állásról, majd kérdéseket tesz fel az önéletrajzával kapcsolatban. A kérdések között a magánéletére vonatkozó is előfordulhat.

Ezután következnek az Ön képességeire, készségeire és kompetenciáira vonatkozó kérdések. Mindezek után felteheti az addig nem tárgyalt témákkal kapcsolatos kérdéseit, vagy pontosítást kérhet.

Az interjúztató az interjú lezárásakor elmondja, hogy mik lesznek az eljárás következő lépései.

Beugratós kérdések is előfordulhatnak: Van valamilyen elképzelése arról, mivel jár ez a pozíció? Hasonlítsa össze ezt a pozíciót más vállalatok hasonló beosztásaival. Miért kellene Önt választanunk, és nem valaki mást? Mivel magyarázza ezt a hézagot az önéletrajzában?
Horvátországb - álláskeresés
Az interjúk szerkezete változó, de van néhány közös vonás. A légkör általában hivatalos. Az interjúztatók bemutatkoznak, majd Önt is arra kérik, hogy beszéljen magáról, a tanulmányairól, korábbi munkahelyi tapasztalatairól, esetleges speciális készségeiről és kompetenciáiról, érdeklődési köréről és arról, miért jelentkezett az állásra.

A munkáltatók általában az önéletrajzról, a korábbi munkatapasztalatokról és az elvárásaikról kérdezik. Az interjú nagyjából 1/2 óráig tart.

Ha kérdései vannak, ezekkel várjon az interjú végéig, fogja rövidre és ne menjen bele túlzottan a részletekbe.
Írország - álláskeresés
Az interjúkat általában egy magánirodában tartják meg. A kérdezők egyike felveszi az elnök szerepét, bemutatkozik, majd bemutatja a bizottságot és az interjú menetét. Rendes esetben nagyon hivatalos légkörre számíthat, és a jelentkezőtől is elvárják, hogy ugyanilyen módon, tisztelettel kezelje a folyamatot. Az interjú legnagyobb részben a szakmai témákra helyezi a hangsúlyt, a nem szakmai jellegű kérdések az időnek talán 10%-át töltik ki. A jelölteknek meg kell mutatniuk, hogy milyen okból és milyen szándékkal pályázták meg az állást. A válaszokat ajánlatos világosan és tömören megfogalmazni, kerülve a szakzsargont vagy mozaikszókat.

A jelentkező kérdéseket is feltehet, ha azonban a folyamatnak egy második interjú is a része, akkor kérdéseivel meg kell azt várnia.
Izland - álláskeresés
Az interjúk hossza általában 30 perc és egy óra között mozog. Nincs meghatározott szerkezetük. A legjobb, ha törekszik a teljes őszinteségre, és a szakismereteit nem becsüli sem túl, sem alá. Legyen udvarias, és próbálja megőrizni a nyugalmát.

Az interjú során a munkáltatók azt szeretnék megtudni, kicsoda is voltaképpen Ön. Ne lepődjön meg, ha a magánéletéről is kérdeznek. A nem szakmai jellegű kérdések általában az interjú kis részét teszik ki, és ezeket csak arra használják, hogy oldottabb legyen a légkör. A munkáltató az önéletrajzából már úgyis tudja a tapasztalataival kapcsolatos alapvető információkat. Használja ki ezt a lehetőséget arra, hogy részletesebben beszéljen a készségeiről, és arról, miért Ön a legjobb jelölt. Próbálja meggyőzni a munkáltatót arról is, hogy olyan pluszt hoz magával, ami javítani fog a vállalat minőségén, ezért pedig kész keményen megdolgozni.

Az állás jellegével kapcsolatban bármilyen kérdést nyugodtan feltehet, a fizetést érintőkkel azonban jobb várni addig, amíg biztos nem benne, hogy felvették – hacsak a munkáltató nem hozza fel a témát.

Az interjú végén a munkáltató általában elmondja, mikor lehet számítani az értesítésre. Ha nem így tesz, akkor valószínűleg nem sikerült felkelteni az érdeklődését. Ha a munkáltató a megadott időszakon belül nem kereste Önt, a legjobb egyszerűen megkeresni és visszajelzést kérni.

Bár a személyes megjelenés mindig előnyösebb, ha nem tud részt venni az állásinterjún, nézzen utána, hátha a munkáltató konferenciahívásként is le tudja azt bonyolítani. A videokonferenciák Izlandon is egyre népszerűbbek.
Lengyelország - álláskeresés
A megbeszélés általában 45 percet, legfeljebb egy órát vesz igénybe. Ha tesztek is vannak, 2–3 óráig is eltarthat. Általában minden interjúnak meghatározott szerkezete van.
 • Bevezetés: az interjú első része tájékoztató jellegű. Az interjút lebonyolító személy tájékoztatja a jelöltet a megbeszélés feltételeiről, az állásról, a feladatkörről stb., és igyekszik kellemes légkört kialakítani.
 • A munkahelyi gyakorlat felmérése: a toborzó ebben a szakaszban tényszerű kérdésekkel próbál információt gyűjteni. A hangsúly a személyes adatokon, munkahelyi gyakorlaton, tanulmányokon, szakmán stb. van.
 • A tények értelmezése: ez a szakasz a második szakaszban összegyűjtött tények értelmezéséről szól. Az interjúztató arról kérdezi a jelentkezőt, hogy az iskolai végzettsége és munkahelyi tapasztalata szerinte hogyan viszonyul a szóban forgó álláshoz. Ezáltal jobban megismeri a jelölt motivációját, attitűdjeit, és az álláshoz társított értékeit is.
 • Személyes vélemények, gondolatok, álláspontok: ebben a szakaszban a jelölt ismerteti személyes véleményét, és bemutatja, hogyan gondolkodik a munkával kapcsolatos döntésekről (a munkáltató vagy az interjúztató az egyéni döntések indítékairól kérdezi).
 • Összefoglalás: a jelöltek ebben a szakaszban kérdéseket tehetnek fel a még nem tárgyalt témákról. Az interjúztatónak ismertetnie kell a felvételi folyamat ezután következő lépéseit. Számítson a beugratós kérdésekre, például a következőkre:
 • Mivel fog foglalkozni 5 év múlva?
 • Hogyan oldana meg egy munkahelyi konfliktust?
 • Mivel tölti a szabadidejét?
 • Milyen elvárásai vannak a bér tekintetében?
Lettország - álláskeresés
Az interjúk Lettországban rendszerint formálisak. A munkáltatók adott esetben „tesztinterjúkat” is folytatnak. Ezek történhetnek telefonon, illetve csoportosan is, ahol a cél a vezéregyéniség megkeresése.

Az interjú során egy jelöltre ritkán jut 1/2 óránál több idő. A hivatalos, formális interjúk esetében a jelentkezők mindannyian nagyon hasonló kérdéseket kapnak. A jelölttől elvárják, hogy felkészüljön az interjúra, tájékozódjon a vállalatról és a pozícióról. A jelöltek feltehetik azokat az állásra és feladatokra vonatkozó kérdéseiket, amelyekre még nem kaptak választ.
Liechtenstein - álláskeresés
Az interjúk 1–2 órát vesznek igénybe. A tesztekkel, felmérésekkel elmehet még néhány óra.

Strukturált (állandó kérdésekre épülő – így a jelölteket könnyű összehasonlítani), laza szerkezetbe foglalt, valamint szerkezet nélküli interjúk egyaránt előfordulnak. A leggyakoribbak a laza szerkezetbe foglalt interjúk. Lehetséges szerkezetük például a következő: bemutatkozás; a vállalat bemutatása; a jelentkezőnek feltett kérdések (az állásról, a végzettségről, az érdeklődési körökről, a kiegészítő tanulmányokról, a szakismeretekről, a csapatszellemről stb.); hobbik és nem szakmai jellegű tevékenységek; személyes célok; szerződési tárgyalások; összefoglalás; a következő lépések.

A légkör jellemzően együttműködő, nyílt és őszinte. A nem szakmai és a szakmai jellegű kérdések fele-fele arányban fordulnak elő. Fontos, hogy bizonyítsa motiváltságát. A munkáltató igyekszik minél többet megtudni a jelöltek motiváltságáról, tudásáról és készségeiről, de emellett a személyiségéről is.

Az első interjú végén felteheti az esetleges kérdéseit. A fizetéssel kapcsolatos kérdések megbeszélésére általában a második interjú ad alkalmat.
Litvánia - álláskeresés
Nincs tipikus szerkezete, de számítani lehet olyan kérdésekre, mint például: Mivel foglalkozott korábban? Mondjon valamit magáról (ez jó lehetőséget kínál a bemutatkozásra, egyúttal fontos információkat közölhet a reménybeli munkáltatóval, amivel esetleg felkeltheti az érdeklődését). Miért szeretne nálunk dolgozni? Miért hagyta ott az előző munkahelyét? Milyennek találja a vállalatunknál várható feladatokat? Ön mit kínál vállalatunknak? Melyek az erősségei és a gyenge oldalai? Mivel foglalkozik a szabadidejében? Milyen céljai vannak a jövőre nézve?

Mutassa, hogy lelkes. Tegye világossá, hogy szeretné megkapni az állást. Mutassa meg, hogy felkészült. Válaszaiba szője bele a vállalatról megszerzett tényszerű ismereteit, ezt azonban ne tegye túl feltűnően. Kérdéseket a későbbi szakaszban tegyen fel.

Számítson arra a kérdésre, hogy mekkora fizetést vár el. Erre válaszolhat például így: „Úgy gondolom, nem fogok kevesebbet kapni, mint az elődöm.”, vagy „Az Önök vállalatának jó a hírneve, így biztos vagyok benne, hogy fizetésem meg fog felelni az aktuális színvonalnak”. A bérről folytatott tárgyalások előtt a jelentkezőnek érdemes röviden felmérnie a választott terület fizetési kategóriáit.
Luxemburg - álláskeresés
Az interjúknak nincsen tipikus szerkezete, minden az állástól és a cégtől függ (méret és tevékenységi ágazat).

Mindezek fényében könnyen előfordulhat, hogy az állásinterjút levezető személy feltesz néhány beugratós kérdést, különösen arra vonatkozóan, hogy miért hagyta ott az előző állását, illetve korábbi munkáltatóját. Előre gondolja ki, hogy adott esetben mit válaszol az ilyen kérdésekre. A válaszokat kipróbálhatja a családján vagy a barátain. Ők bizonyára őszintén meg fogják mondani, mennyire meggyőzőek a válaszai.

Amennyiben egy korábbi rossz tapasztalatáról kérdezik, ebből is igyekezzen a lehető legjobbat kihozni. Soha ne mondjon rosz-szat a korábbi munkáltatóiról, kollégáiról. A rossz tapasztalat ellensúlyozására említsen meg több olyan példát, amikor jól alakultak a dolgok.

Mivel a potenciális munkáltatóban jó benyomást akar kelteni, ne feledkezzen meg a pozitív hozzáállásról, ennek jegyében emelje fel a fejét, és nézzen a szemébe az interjút levezető személynek.
Magyarország - álláskeresés
Az interjú általában 1/2 órás, bár néhány vállalat több interjút, tesztet (pl. egy szakmait, egy személyeset stb.) is lebonyolít. Az interjúk felépítése változó, a légkör viszont szinte mindig hivatalos (még ha barátságos is). Legyen inkább visszafogott, kivéve, ha a munkáltató részéről fesztelenebb hozzáállást tapasztal. Tartalmi szempontból az interjúk fő témája az állás, de egyre gyakoribb, hogy a személyiségre, a készségekre és hozzáállásra, az intelligenciára és az általános viselkedésre is kitérnek. Mindig próbálja „eladni” magát, fejtse ki a motivációját és azt, miért Önt kellene választaniuk – de természetesen anélkül, hogy túlságosan rámenős lenne. Az interjú során gyakran támaszkodnak az önéletrajzra, azt pedig szinte mindig megkérdezik a jelöltektől, hogy miért hagyták ott előző munkahelyüket, és hogy melyik az öt legjobb és legrosszabb tulajdonságuk.

Az állással kapcsolatban bármilyen kérdést feltehet, de nem szerencsés rögtön a fizetésről érdeklődni – ezt a témát rendes esetben a munkáltató hozza fel. Arra azonban készüljön fel, hogy szóba kerülhetnek az anyagi elvárásai, ebben az esetben pedig mindig jobb, ha inkább tartományt ad meg, nem pontos összeget. Manapság a jelentkezőnek kell megszabnia az irodai alkalmazottként végzett munkája árát.
Málta - álláskeresés
Az interjú hangulata általában nagyon barátságos, a jelentkező otthonosan érezheti magát. Az interjúk rendszerint négyszemközt zajlanak. A speciális szakértelmet nem igénylő állások esetében csak egy interjúra kell számítani, a gyakorlatot is megkívánó, speciális szakértelmet igénylő foglalkozásokban meghirdetett állásoknál viszont gyakori az előzetes válogatás, és ezt még egy vagy két további interjú követ. Ilyen esetben előfordulhat, hogy bemutatót is kell tartania.

A megbeszélés/kérdések során igyekezzen a tárgynál maradni, és ne említsen olyan készségeket, amelyekkel nem rendelkezik. Mutassa, hogy szívesen tanul. A szemkontaktus és a testbeszéd egyaránt fontos.

A kérdéseit felteheti, de ne legyen belőlük túl sok, és tartozzanak a tárgyhoz. A munkaköri leírásra vagy a munkakörülményekre érdemes lehet rákérdezni. Ha második interjú is lesz, ebben a szakaszban a fizetésről még ne beszéljen.

Minél többet tud a vállalatról, annál jobb. Ezzel jelzi, hogy szívesen megismerné a vállalatot, eddigi teljesítményét és a jövőre szóló terveit. Lelkesedésének köszönhetően kiválasztási esélyei is megnőhetnek. A jelentkezőknek feltett leggyakoribb kérdés az, hogy mi a vállalat alapvető funkciója. Hasonló kérdés, hogy a vállalat egy nagyobb cég leányvállalata-e, illetve termékeit exportálja-e, és ha igen, mely országokba.

A munkáltató által feltett beugratós kérdések egyike az elvárt fizetésre vonatkozik. Erre többféle válasz adható, főleg ha otthon már felkészült, azaz utánanézett a vállalatnak, és kellő gyakorlattal rendelkezik.
Németország - álláskeresés
Az interjúnak általában jól meghatározott szerkezete van. Először a vállalat képviselői mutatkoznak be, majd röviden ismertetik magát a vállalatot. Ezután a jelentkező következik. Ettől kezdve a vállalat képviselője tesz fel különféle kérdéseket.

Az interjú vége felé a jelentkezőnek is lehetősége nyílik arra, hogy további kérdéseket tegyen fel. Befejezésül a pályázó alaposabb felvilágosítást kap a jelentkezési eljárásról, illetve arról, hogy várhatóan mikor értesítik a munkáltató döntéséről. Az interjú általában nagyjából egy órát vesz igénybe, de ez változhat.

Tartsa szem előtt, hogy beugratós kérdések is előfordulhatnak. Az erős és gyenge oldalaira, illetve a nem megfelelő képesítésekre vonatkozó kérdéseket óvatosan, diplomatikusan kell megválaszolni. Próbálja meg erősségként beállítani a gyenge oldalait. Ha például tudja, hogy egyik gyengesége a kollégáival szembeni türelmetlenség, mondja azt a munkáltatójának, hogy szokása rászorítani őket a határidők betartására, illetve gyakran rákérdezni az eredményeikre.

Ha azt kérdezik Öntől, nem túlképzett-e az állásra, azt is válaszolhatja, hogy pillanatnyilag talán igen, de meggyőződése szerint amint beépült a vállalatba, a munkáltató bizonyára talál majd az Ön számára a képzettségének jobban megfelelő munkát, feladatot.
Norvégia - álláskeresés
A megbeszélésért felelős személy először bemutatja a vállalatot és az állást. Ezután Ön következik: mutatkozzon be, és mondja el, miért jelentkezett az állásra. A vállalatra és az állásra vonatkozó szakmai kérdéseit nyugodtan felteheti. Az interjú végén a fizetésről és a munkakörülményekről is kérdezősködhet. A toborzó ezután tájékoztatja arról, mikor fog visszajelzést, illetve választ kapni.

Bár a tárgyalt témák jobbára szakmai jellegűek, a toborzó elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy Ön személy szerint hogyan tálalja szakmai képességeit. Maradjon nyugodt, próbálja önmagát adni. Mutassa meg, hogy értékes tagja lesz a vállalatnak. Ne próbálja lenyűgözni a toborzót; legyen őszinte, szerény, maradjon a realitások talaján.
Olaszország - álláskeresés
Az interjú elején általában a jelölt korábbi munkahelyi gyakorlatát beszélik meg. A légkör hivatalos. A kérdezőn/munkáltatón múlik, hogy oldottabbá teszi-e a légkört.

A munkáltató nemcsak az Ön beszéd- és viselkedésmódjára figyel, hanem arra is, hogy a megjelenése, ruházata megfelel-e az állásnak. Azt is be kell majd mutatnia, hogy miért érdekli az állás.

Miután a munkáltató ismerteti a feladatokat és az elvégzendő munkát, a jelentkező kérdéseket tehet fel a még tisztázatlan témákról. Ebbe beletartozhat a szerződés jellege és hossza, a fizetési feltételek és bármi egyéb.
Portugália - álláskeresés
Az interjúknak nincs tipikus szerkezete, de számítani lehet kérdésekre a következőkkel kapcsolatban:
 • személyes háttér (hol született, hol tanult, család stb.);
 • önéletrajz: tanulmányi/szakmai háttér, szakmai tapasztalatok, egyéb tevékenységek/hobbik;
 • a vállalattal és az állással kapcsolatos motiváció;
 • személyes és szociális készségek (kiegészítendő kérdések Önről, az attitűdjeiről, erősségeiről, gyenge pontjairól).
A második szakaszban az interjúztató alaposabban bemutatja a vállalatot és a feladatkört. Ezen a ponton kérdezhet is az önállóság és a felelősség mértékéről, az utazási követelményekről, a munkaidőről, az elvárt bérről stb.

A munkáltató befejezésül rendszerint elmondja, hogy mikor fogják értesíteni a döntésről. Ezután meg kell köszönnie a lehetőséget.

A felvételi interjúkhoz ritkán használnak videokonferenciát vagy Skype-ot, bár a nemzetközi jelöltek előválogatásában valószínűleg egyre népszerűbbek lesznek ezek az eszközök.
Románia - álláskeresés
Miután a toborzó úgy döntött, hogy személyesen is találkozna Önnel, az interjú változó hosszúságú lehet, 30 perctől 2 óráig is eltarthat. A verbális és a nem verbális kommunikáció minden szempontból fontos. A toborzó figyelni fogja a pozitív és negatív kommunikációs készségeit, és az értékeléshez ki fogja azokat elemezni. A munkáltatók többsége laza szerkezetű interjút használ. Az első találkozás alkalmával a következő lehet az interjú felépítése:
 • rövid csevegés, hogy egy kicsit megnyugodjon;
 • a toborzó és a jelentkező bemutatkozása;
 • kérdések a tapasztalatairól, készségeiről és tudásáról; az önéletrajzban közölt információk megerősítése;
 • a toborzó ismerteti az állással járó követelményeket és a fő feladatokat, illetve általában a vállalatot: működési terület, eredmények stb.;
 • a toborzó ellenőrzi, hogy megértette-e az eddig tárgyalt kérdéseket;
 • Ön is kérdezhet, például: Milyen a munkarend? Milyen fizetést kínálnak? Van ebédszünet?
A megbeszélés előtt célszerű összeírni a kérdéseit, de legyen rugalmas, hagyjon helyet azoknak is, amelyek az interjú során merülnek fel.

A légkör ideális esetben nyílt, fesztelen, lehetővé teszi az élénk eszmecserét. Ügyeljen arra, hogy szakmai hozzáállást tanúsítson, és mondja el, miért érdekli az állás.
Spanyolország - álláskeresés
Az interjú lehet strukturált vagy kötetlen, formális vagy informális, bizottság előtti vagy csoportos.

Az interjúztató elbeszélget Önnel az önéletrajzáról, előtérben a tanulmányokkal és tudományos munkával, illetve a munkahelyi gyakorlattal. A hozzáállására és személyiségére vonatkozó kérdések is felmerülhetnek. Ezek célja, hogy képet kapjanak arról, hogy Ön milyen ember, hogyan viselkedik adott helyzetekben, és hogyan illeszkedik a csapatba.

A humánerőforrás-osztály képviselőjén kívül jelen lehet egy gyakorlati szakértő is, aki a szereppel járó feladatokkal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. A humánerőforrás- osztály képviselője a személyes és általános készségekre és a munkakörülményekre helyezi a hangsúlyt.

A jelölt ezután további kérdéseket tehet fel, majd az interjú lezárásakor egyeztetik a gyakorlati részleteket, azaz a döntéshez szükséges időt és a visszajelzést. Az elköszönéskor igyekezzen azt mutatni, hogy bizakodó és jó hírekre számít.

Legyen tudatában annak, hogy az interjú során a nem verbális kommunikáció is információkat ad Önről: megerősíti vagy éppen cáfolja az elhangzottakat. A hibákra vagy bírálatokra vonatkozó kérdésekre válaszoljon őszintén. Mindannyian követünk el hibákat. Sokkal fontosabb, hogy hogyan okul a helyzetből. A történetet mindig pozitív szempontból mesélje el, és vonjon le előremutató következtetéseket.

Ha kényelmetlen vagy provokatív kérdéssel találkozik, próbálja megőrizni a nyugalmát. A felső vezetők, értékesítők és ügyfélszolgálatosok kiválasztásakor gyakran használnak nehéz kérdéseket.

Gyakorolja az interjún való szereplést a http://www.todofp.es oldalon vagy interjúoktatóval (szimulátorral) a http://www. educastur.es oldalon.
Svájc - álláskeresés
Az interjúknak nagyon kötött felépítése van: az interjúztató bemutatkozik, elmondja, hogy meddig fog tartani az interjú és mi a célja, majd röviden bemutatja a vállalatot és az állást. Ezután megkéri a jelöltet, hogy mutatkozzon be, és mondja el, miért érdekli az állás. Ezek után rátérnek a részletesebb kérdésekre. Az interjú végén a jelentkezőt megkérik, nevezze meg a fizetési igényét, majd – ha továbbra is érdekli az állás – esetleg egyeztetnek egy újabb időpontot.

Általában legalább két interjút szoktak tartani. Ezek hossza átlagosan 90 perc (alacsonyabb szakképzettséget igénylő állások esetében legfeljebb egy óra).

Ha az interjúztató a HR-terület szakértője, akkor a kérdések nagyjából fele az Ön szociális és személyes kompetenciáit fogja vizsgálni. Használja ki ezt a lehetőséget az állás iránt érzett motivációjának kimutatására, és igyekezzen kiemelni szakismereteit és erősségeit.

A jelöltnek valódi érdeklődést kell mutatnia az állás iránt, egyenes, őszinte válaszokat kell adnia, és intenzíven figyelnie kell. Az első interjú alkalmával meg kell kérdezni, hogy készíthet-e jegyzeteket. Saját kérdéseivel meg kell várnia, amíg ezek feltevésére lehetőséget kap.
Svédország - álláskeresés
Az interjút kérésre általában Önnek kell kezdenie azzal, hogy bemutatkozik (röviden), majd elmondja a munkáltatónak, miért jelentkezett az állásra, és mit szeretne megtudni a vállalatról. Legyen nyugodt, ugyanakkor figyelmes.

A gyakori kérdések közé tartoznak a következők: Könnyen tud új ismereteket elsajátítani? Hogyan reagál a kritikára? Jó a problémamegoldó képessége? Hogyan kezeli a problémákat? Mi az, amire büszke? Meg tud nevezni egy olyan dolgot, amit igazán jól csinált? Tervei szerint mivel fog foglalkozni 5 év múlva? Ön szerint milyenek a jó kollégák? Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor hibázott, de tanult belőle. A barátai hogyan jellemeznék Önt? A felettese hogyan jellemezné Önt? Hogyan vesz részt a csoportmunkában? Melyek az erősségei és a gyenge oldalai? Hogyan kezeli a stresszes helyzeteket? Miért kellene Önt alkalmaznunk?

Az első interjún megkérdezheti, hogy hogyan alakulnak a szokásos munkanapok, mikor fog értesülni az interjú eredményéről, mikor kellene munkába állni, van-e bevezető program stb. A jelentkezési eljárás elején ne beszéljen a fizetésről. Várja meg, amíg a munkáltató felhozza a témát.
Szlovákia - álláskeresés
A munkáltató legtöbbször azzal kezdi, hogy ismerteti a vállalatot, és elmondja, mit várnak az új alkalmazottól. Ezután arra kéri a jelentkezőt, vázolja fel, miért szeretné elnyerni az állást, illetve írja le tudását és szakismereteit. A munkáltató esetleg tesztek elvégzését, űrlapok kitöltését is kérheti a jelentkezőktől. Az interjú végén a munkáltató lehetőséget adhat a jelölteknek, hogy tegyék fel kérdéseiket.

A légkör hivatalos. Ezt tartsa szem előtt, és ehhez mérten vigyázzon a megfogalmazásra. Az interjú idejéből a legnagyobb részt a szakmai témák töltik ki. A munkáltatót a személyes szempontok általában nem érdeklik.
Szlovénia - álláskeresés
A bemutatkozások után röviden ismertetik a vállalatot és a pozíciót. A munkáltató ezután kérdezgeti a jelöltet, hogy tisztázza a pályázati dokumentumokban szereplő információkat. Ez az a pont, amikor a jelölt bemutathatja az álláspályázattal másolatban beküldött dokumentumok eredeti példányát. Ennek a résznek a végén az álláskereső felteheti az esetleg felmerülő kérdéseit. Az interjú lezárásaképpen a kérdező rendszerint tájékoztatja a jelöltet a felvételi eljárás további lépéseiről. A légkör általában üzleti jellegű.
RSS csatorna ehhez a listához

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy