A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Találat: 32
ÁlláskeresésA jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?
Ausztria - álláskeresés
Igen, csatolni kell a képzést tanúsító bizonyítványainak másolatát (a legutóbbi szakképzés, további képesítések, munkahelyi tanúsítvány vagy legalább a szolgálati idő igazolása). A bizonyítványokat minden esetben le kell fordíttatni német nyelvre, kivéve, ha nemzetközi vállalatnál megpályázott állásról van szó.
Belgium - álláskeresés
Nem, ezekre ebben a szakaszban általában nincs szükség. A szerződés aláírásakor azonban lehet, hogy be kell nyújtani azokat, ezért legyen kéznél az oklevél lefordított példánya.
Bulgária - álláskeresés
Nem, de az interjú során elképzelhető, hogy be kell mutatnia az oklevél másolatát.
Ciprus - álláskeresés
Az oklevél másolatára mindig szükség van, rendszerint már a jelentkezés legkorábbi szakaszában. A dokumentumok hitelesítése ritkán szükséges. Kivételt képeznek ez alól a szabályozott szakmák, amelyek esetében regisztrációs kötelezettség áll fent, ilyen például az orvosi, az építészmérnöki, a mérnöki foglalkozás stb.
Csehország - álláskeresés
Nem, az okleveleket vagy más okmányokat általában az interjú szakaszában szokták ellenőrizni. A jelentkezőknek rendes esetben a munkaszerződés aláírása után kell benyújtaniuk az oklevelek és egyéb okmányok másolatát.
Dánia - álláskeresés
Nem, csak ha az álláshirdetésben kifejezetten kérik. A jelentkezés általában önéletrajzból és motivációs levélből áll, ha külön nem jelzik, hogy mást is kérnek.
Egyesült Királyságé - álláskeresés
Nem, ezeket rendes esetben egy későbbi szakaszban fogják kérni.
Észtország - álláskeresés
Nem, az okleveleket és a képesítéseiről szóló bizonyítványokat az első interjúra kell elvinni. A másolat is elegendő. Csak a legmagasabb iskolai végzettségéről szóló diplomát kell bemutatnia. Nem kell bemutatnia a 10 évnél régebbi okleveleket, ha azok az állás és a szükséges szakismeretek szempontjából lényegtelenek.
Finnország - álláskeresés
Csak akkor csatolja okleveleinek másolatát, ha ezt az álláshirdetésben külön kérik. A diplomák eredetijeit vigye magával az interjúra, hátha a munkáltató szeretné alaposan szemügyre venni.
Franciaország - álláskeresés
Az okleveleket nem kell beküldeni a jelentkezéssel, de mindent vigyen magával az interjúra. Hasznos lehet hitelesített fordítással ellátott másolatot vinni az oklevelekről, különösen ha a tanulmányai a francia oktatási rendszertől nagyon eltérő keretek között zajlottak.
Görögország - álláskeresés
Nem, csak ha kifejezetten kérik. A jelentkezőnek mindazonáltal rendelkeznie kell az összes szükséges dokumentum (oklevelek, bizonyítványok, a munkahelyi gyakorlatot tanúsító levelek) hiteles változatával, amikor találkozik a toborzóval.
Hollandia - álláskeresés
Nem. Ha szükség van rájuk, akkor a vállalat az interjún vagy az első munkanapján kérni fogja ezek másolatait. Az okleveleket érdemes lefordíttatni hollandra vagy angolra, a képesítéseket pedig érvényesíttetni.
Horvátországb - álláskeresés
Igen, ha az álláshirdetésben kérik.
Írország - álláskeresés
Ha a pályázati folyamat keretében önéletrajzot és motivációs levelet kell küldenie, az önéletrajzzal együtt küldje be a releváns képesítések fénymásolatát is. Az elektronikus jelentkezési lapok esetében világosan tüntesse fel valamennyi képesítését, és jelezze, hogy kérésre a bizonyítványokat is bemutatja. Előfordul, hogy a jelentkezőtől azt kérik, hogy az interjúra hozza be az oklevelek eredeti példányát.
Izland - álláskeresés
Izlandon gondoskodni kell az oklevelek egyenértékűségének megállapításáról és elismertetéséről. A munkáltatók így jobban meg tudják ítélni ismereteit és készségeit. Ez egyúttal jobb állásokhoz, magasabb fizetésekhez is hozzásegítheti Önt.

Az általános alapelv szerint az Ön hazájában adott szakma gyakorlására feljogosító érvényes bizonyítványok érvényesek az EGT más országaiban is. A magasabb végzettségeket, a 3 éves egyetemi tanulmányokat (BA, BSc, BS), a középiskolai végzettséghez társuló szakmai tanulmányokat az EGT területén mindenhol el kell ismerni.

Az elismerési eljárások koordinációja az Oktatásügyi, Tudományos és Kulturális Minisztérium alá tartozik. A saját területükhöz tartozó elismeréseket viszont az egyes minisztériumok kezelik, az orvosi és egészségügyi szakmák esetében például az Egészségügyi Minisztérium. A szükséges információk összegyűjtését érdemes a http://www.menntagatt.is webhelyen kezdeni – ez a képesítések elbírálásának és elismerésének nemzeti referenciapontja.
Lengyelország - álláskeresés
A bizonyítványok, diplomák stb. másolatát egyes esetekben csatolni kell az önéletrajzhoz. A munkáltatók ezeket is figyelembe veszik, amikor döntenek arról, hogy behívják- e Önt egy állásinterjúra.
Lettország - álláskeresés
Kérés esetén küldjön másolatot az oklevelekről és az egyéb képesítéseket igazoló dokumentumokról.
Liechtenstein - álláskeresés
Javasolt beküldeni, de legalább az interjúra vigye el azokat.
Litvánia - álláskeresés
Igen, a jelentkezéssel együtt küldjön másolatot, az interjúra pedig vigye el az eredetiket.
Luxemburg - álláskeresés
Ajánlatos a jelentkezéssel együtt az oklevelek másolatát is beküldeni.
Magyarország - álláskeresés
Kérés esetén küldjön másolatot. Az interjún vagy legkésőbb a szerződés aláírása előtt valószínűleg be kell mutatnia az okleveleket. A dokumentumok eredetiségével kezdetben nem sokat foglalkoznak, de bizonyos (pl. orvosi) pozíciók esetében ezt is ellenőrizni kell, mielőtt a szerződést aláírnák.
Málta - álláskeresés
A jelentkezési szakaszban általában nincs szükség a képesítések igazolására. Ha viszont interjúra kerül a sor, be kell majd mutatnia az eredeti bizonyítványokat. Vigyen fénymásolatot a bizonyítványokról arra az esetre, ha az interjúztató másolatot kér. A Máltán kívüli oktatási intézményekben, például külföldi egyetemeken szerzett képesítéseket el kell ismertetni. Ezt a Nemzeti Továbbképzési és Felsőoktatási Bizottság (http://www.ncfhe.org.mt) alá tartozó Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC) nevű intézménynél kérheti.
Németország - álláskeresés
Igen, különösen ha ezek szorosan kapcsolódnak a munkaköri profilhoz vagy az előírt szakismeretekhez. Nem kell minden oklevelet csatolni (kimaradhat például a 10 évvel ezelőtti számítógépes tanfolyamon kapott bizonyítvány).
Norvégia - álláskeresés
Diplomáinak, bizonyítványainak másolatát csak akkor mellékelje a jelentkezéséhez, ha az álláshirdetésben ezt kérik. Ha nem kérik, majd akkor küldje el, amikor a toborzó kéri. A munkáltatóknak szükségük van az Ön diplomájának hitelesített másolatára és hiteles (norvég vagy legalább angol nyelvű) fordítására.
Olaszország - álláskeresés
Nem, de az interjúra vigyen mindent magával (Olaszországban szigorú a bürokrácia).
Portugália - álláskeresés
Nem, csak ha a hirdetésben külön kérik. Az interjúra azonban vigyen el egy másolatot. Ha az álláspályázata sikeres, a szerződés véglegesítésekor kérhetik a dokumentumokat.

Amikor összegyűjti az interjúra szánt oklevelek vagy képesítések másolatait, válogasson, és tartsa szem előtt, hogy a portugál munkáltatók nem feltétlenül ismerik az Ön származási országának oktatási és képzési rendszerét, illetve az ismeretek és készségek terén hozzá tartozó tartalmat. Hasznosabbnak bizonyulhatnak az olyan dokumentumok, mint az Europass-oklevélmelléklet vagy -bizonyítványkiegészítő.
Románia - álláskeresés
Csak akkor, ha kérik. Egyes munkáltatók már az eljárás elején kérik a diploma másolatát, mások viszont úgy veszik fel a jelentkezőt, hogy a diplomát nem is látták.
Spanyolország - álláskeresés
Nem, viszont a dokumentumainak eredetiségét lehetőség szerint érdemes igazoltatni a spanyol hatóságokkal.
Svájc - álláskeresés
Ha a hirdetésben külön jelzik, a motivációs leveléhez csatolja a legmagasabb iskolai végzettségéhez tartozó oklevél másolatát. Spontán jelentkezés esetén viszont ezt nem szabad csatolni. Elég, ha a vállalatnál, az első találkozás alkalmával átadja.
Svédország - álláskeresés
A jelentkezéshez nem szokás más dokumentumokat csatolni. Ha a munkáltató kéri a diploma másolatát, vigye magával az interjúra.
Szlovákia - álláskeresés
Nem mindig. Az okleveleket néha csatolni kell a jelentkezéshez, máskor pedig az interjúra kell elvinni.
Szlovénia - álláskeresés
A végzettségeket és szakképesítéseket igazoló bizonyítványok másolatait általában csatolni kell, de kérés nélkül is csatolhatja.

Azt is jelezheti, hogy a dokumentumokat szükség esetén később elküldi. Az interjúra célszerű elvinni az eredeti dokumentumokat. A nyelvi kompetenciát, számítógépes jártasságot, munkahelyi gyakorlatot, versenyen elért eredményeket igazoló dokumentumok mind fontosak.
RSS csatorna ehhez a listához

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy