Németország - álláskeresés

Ország: Németország
Hivatalos nyelvek: német
Államforma: szövetségi parlamentáris köztársaság
Népesség: 80,5 millió
Főváros: Berlin
Pénznem: euró (EUR)
EU- vagy EGT-tagság: EU
Országhívószám: +49
Nemzetközi internetes tartománynév: .de

Miért ez az ország?

Az EU legnagyobb tagállamában minden megtalálható: világvárosoktól a rendezett falvakig, mesebeli kastélyok, lenyűgöző hegyek, mély erdők, homokos tengerpart – és páratlanul jól működő vasúti hálózat, hogy mindezeket be tudja járni.

Németország ipari nagyhatalom, ahol messze földön híres a feldolgozóipar és a formatervezés, különösen a gépjárművek és az elektronika terén. Az ország jól átvészelte a gazdasági válságot, sőt, itt még akkor is nőtt a foglalkoztatás, amikor a többi uniós országban csökkent a munkahelyek száma. Az álláskeresők legkönnyebben a déli és délnyugati részen tudnak elhelyezkedni, a keleti államokban (Länder) viszont a munkanélküliség a nyugatiak közel duplája, bár már csökken. Ágazatok szerint a munkaerőre a szakképzett műszaki és mérnöki pozíciókban van kereslet, ezenkívül sok a munkahely az építőiparban, a gondozói és bába munkakörökben.

Álláskeresés

Az álláskeresők az országos állami foglalkoztatási szolgálat honlapja alapján (lásd az EURES portál Linkek részét) általános képet kaphatnak a német munkaerőpiacról. A németországi élet- és munkakörülményekről hasznos információk olvashatók még a Gazdasági és Technológiai Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium és az országos állami foglalkoztatási szolgálat weboldalán is: http://www.make-it-in-germany. com. Más álláskereső oldalak egyes szakmákra vagy régiókra szakosodtak. Amennyiben határozott elképzelése van arról, hol szeretne élni, nézze meg a regionális napilap weboldalát.

Tanácsok az álláspályázathoz

Az írásbeli jelentkezések esetében feltétlenül állítson össze teljes, a jelentkezési levelet, önéletrajzot, fényképét és néhány ajánlólevelet tartalmazó dokumentációt. Figyeljen arra, hogy dokumentumaiban ne legyenek helyesírási hibák, és dokumentációja tökéletes benyomást keltsen.

A pályázati levele ne legyen hosszabb egy oldalnál, az önéletrajz pedig férjen bele két oldalba, és szerepeljen benne az állások tartalma is – vagy külön egészítse ki egy munkaköri profillal, amelyben bemutatja a készségeit és szakértelmét. A dokumentáció stílusának igazodnia kell a feladathoz.

Ha jelentkezését e-mailben küldi el, akkor ajánlott a motivációs levelet, az önéletrajzot, a fényképet és az ajánlóleveleket mind egyetlen dokumentumba belefoglalnia.

Szoktak fényképet mellékelni az önéletrajzhoz?

Nem kötelező fényképet csatolni az önéletrajzhoz. A legtöbb munkáltató mindazonáltal szereti, ha fénykép is van a pályázatban.

Előnyt jelent a kézzel írt jelentkezés?

A kézírásos önéletrajz nem jelent előnyt, kivéve, ha külön kérik.

Mennyire elterjedt, illetve elfogadott az Europass-formátumú önéletrajz?

Sokan használják az Europass-önéletrajzot – más személyes adatlapokkal együtt. Egyes esetekben, illetve bizonyos szakmáknál érdemes egyéni formátumot kialakítani, hogy ezzel is kitűnjön a többi önéletrajz közül.

„Az EURES Spanyolország és a zaragozai mérnökök egyesülete közötti együttműködésnek köszönhetően néhány hónap leforgása alatt több mint 20 mérnöknek sikerült elhelyezkednie Németországban és a skandináv országokban működő kis- és középvállalkozásoknál. Az átmenet megkönnyítése érdekében támogatást és gyakorlati információkat nyújtottunk a munkavállalóknak, valamint az őket felvevő vállalatoknak is.” Teresa Vieitez Carrazoni, EURES-tanácsadó, Spanyolország

Telefonos érdeklődés

Ha felhívja a munkáltatót vagy a humánerőforrás- osztályt, mindig legyen udvarias, és adja meg teljes nevét (személynév és családi név). Válaszait gondolja ki előre, legyen lényegre törő.

Ha spontán jelentkezést fontolgat, gondolja végig, hogy mit fog mondani, és készüljön fel egy magyarázattal arra, hogy miért így jelentkezik.

A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Igen, különösen ha ezek szorosan kapcsolódnak a munkaköri profilhoz vagy az előírt szakismeretekhez. Nem kell minden oklevelet csatolni (kimaradhat például a 10 évvel ezelőtti számítógépes tanfolyamon kapott bizonyítvány).

Kell referencia, ajánlólevél vagy erkölcsi bizonyítvány?

Egy szolgálati bizonyítvánnyal feltétlenül igazolnia kell, hogy Ön hatékony, keményen dolgozó alkalmazott, máskülönben nem tudja meggyőzni leendő munkáltatóját arról, hogy Önt kell felvennie. (A szolgálati bizonyítvány egy igazolás, amelyet Németországban minden alkalmazottnak joga van megkapni a munkáltatójától. A szolgálati bizonyítvány egyszerű változata csak a személyes adatokat és a foglalkoztatás típusát és időtartamát tartalmazza, értékelés nélkül. A minősítéssel ellátott szolgálati bizonyítvány az alkalmazott eredményét, képesítését és hivatali magatartását is értékeli.) A motivációs levéllel és az önéletrajzával együtt a szolgálati bizonyítványokat és az oklevelek másolatát is be kell küldenie.

A referencia vagy ajánlólevél használata nem jellemző. Az új munkáltató csak kivételes esetekben lép kapcsolatba az aktuális vagy korábbi munkáltatóval.

A közszférában betöltött állások esetében szüksége van a helyi rendőrőrsön beszerezhető erkölcsi bizonyítványra. Más állások esetében általában nem lehet előre tudni, szüksége lesz-e erre. Elképzelhető, hogy a munkáltató a szerződés aláírásakor kérni fogja.

Jellemzően mennyi idő telik el az álláshirdetés megjelenése és a munkakezdés között?

A képzést, szakképzettséget és szakmát nem igénylő állások esetében legfeljebb egy hónap. Magasan kvalifikált munkahelyek esetében akár 3 hónap is lehet.

Felkészülés az interjúra

A munkáltató nagyon figyel az Ön megjelenésére, amelybe beletartozik az öltözködés, a frizura és az ékszer, a hozzáállás, a testbeszéd, a szemkontaktus és a megnyilvánulások. Készüljön fel arra, hogy meg kell győznie az interjúztatót az állás megszerzése iránti motiváltságáról; ennek bizonyításaként az interjú során tegyen fel kérdéseket.

Mindig igyekezzen előre megtudni, mire specializálódott a vállalat, milyen termékeket gyárt, körülbelül hány főt foglalkoztat, és hol vannak a bel- és külföldi telephelyei, arra az esetre, ha az interjúztató tesztelni szeretné a vállalatra vonatkozó ismereteit.

Kivételes esetekben, valamint az állás jellegétől függően elképzelhető, hogy az első interjút telefonon bonyolítják le. A Skype és az egyéb VoIP-eszközöket alig néhány vállalat használja.

Öltözködési javaslatok

Öltözzön az ágazatnak és a megpályázott beosztásnak megfelelően. A bankároknak, banki alkalmazottaknak például nyakkendőt kell viselniük. Tartózkodjon a feltűnő ékszerektől.

Ki lesz ott az interjún?

Az állásinterjúkat átlagosan kettő–hat ember bonyolítja le. A következők vehetnek részt az interjún: a vállalat tulajdonosa vagy a vezérigazgató, a vezetői feladatokat ellátó személyek, a HR-esek és a munkatársak.

Szokás kezet fogni?

Igen, az interjúztatók elvárják, hogy a helyiségbe való belépéskor kezet nyújtson nekik.

Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

Az interjúnak általában jól meghatározott szerkezete van. Először a vállalat képviselői mutatkoznak be, majd röviden ismertetik magát a vállalatot. Ezután a jelentkező következik. Ettől kezdve a vállalat képviselője tesz fel különféle kérdéseket.

Az interjú vége felé a jelentkezőnek is lehetősége nyílik arra, hogy további kérdéseket tegyen fel. Befejezésül a pályázó alaposabb felvilágosítást kap a jelentkezési eljárásról, illetve arról, hogy várhatóan mikor értesítik a munkáltató döntéséről. Az interjú általában nagyjából egy órát vesz igénybe, de ez változhat.

Tartsa szem előtt, hogy beugratós kérdések is előfordulhatnak. Az erős és gyenge oldalaira, illetve a nem megfelelő képesítésekre vonatkozó kérdéseket óvatosan, diplomatikusan kell megválaszolni. Próbálja meg erősségként beállítani a gyenge oldalait. Ha például tudja, hogy egyik gyengesége a kollégáival szembeni türelmetlenség, mondja azt a munkáltatójának, hogy szokása rászorítani őket a határidők betartására, illetve gyakran rákérdezni az eredményeikre.

Ha azt kérdezik Öntől, nem túlképzett-e az állásra, azt is válaszolhatja, hogy pillanatnyilag talán igen, de meggyőződése szerint amint beépült a vállalatba, a munkáltató bizonyára talál majd az Ön számára a képzettségének jobban megfelelő munkát, feladatot.

Mikor lépi át egy kérdés a határt?

Németországban az Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG, általános esélyegyenlőségi törvény) néven ismert megkülönböztetés elleni törvény van érvényben. Ez a törvény kimondja, hogy a szigorúan vett személyes helyzetre vonatkozó, a munkával semmilyen kapcsolatban nem álló kérdések nem megengedhetők. Az Ön általános egészségi állapotával, tervezett várandósságával, anyagi helyzetével, vallásával, nemi életével stb. kapcsolatos kérdéseket szigorúan magánügynek kell tekinteni.

Alku a fizetésről és a juttatásokról

A szerződéskötési tárgyalást meghatározza a vállalat és az a szektor, amelyben működik. A rögzített bérezésű állásoktól eltekintve a fizetés további megállapodás tárgyát képezi. A tárgyalás megkezdésekor ne felejtse el, hogy Németországban a fizetéseket órabérben vagy havi összegben határozzák meg. A bérezési kérdésekről az illetékes vezető (zuständige Führungskraft) tárgyal.

A fizetésen kívül tárgyalhat néhány olyan különjuttatásról is, mint például a fizetett szabadság és az éves jutalmak, amennyiben ezek nem szerepelnek már eleve a vállalat szerződésében.

Számítani kell próbamunkára?

Néhány vállalat 1 napos próbamunkát kérhet. Ezt nem tanácsos megtagadni.

Meddig tart a szokásos próbaidő?

A német polgári törvénykönyv nem rendelkezik a próbaidő általános hosszáról, de 6 hónapnál nem lehet hosszabb. Ezt nem szabad összetéveszteni a próbaidős alkalmazással, ami jellegénél fogva határozott idejű munkaszerződést jelent (a korlátozásnak a tényszerű oka maga a próbaidő).

A munkáltató fedezi az interjún való részvétel költségeit?

Némely vállalatnál előfordulhat, hogy állják az interjún való megjelenéssel járó költségeket, de nincs erre vonatkozó szabály. Nem tehet mást, mint hogy vár, hátha felajánlják költségeinek megtérítését.

Mikor értesítenek az eredményről?

Amennyiben a cég úgy dönt, hogy Önnek ajánlják fel az állást, erről rendes esetben telefonon értesítik.

Visszajelzés és további lépések

A munkáltató az állásinterjú végén bemutatja a jelentkezési eljárás következő lépéseit, és elmondja, hogy ez meddig fog tartani. Ha a megegyezés szerinti időszak már letelt, de Ön még semmilyen értesítést nem kapott, akkor nyugodtan vegye fel a kapcsolatot, és kérjen felvilágosítást.

Mennyivel előbb kell odaérni az állásinterjúra?

A német munkáltatók számára nagyon fontos a pontosság.

Az utolsó módosítás dátuma: 2014-11-25 14:38:40

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy