Ciprus - álláskeresés

Ország: Ciprus
Hivatalos nyelvek: görög, török
Államforma: elnöki köztársaság
Népesség: 870 000
Főváros: Nicosia
Pénznem: euró (EUR)
EU- vagy EGT-tagság: EU
Országhívószám: +357
Nemzetközi internetes tartománynév: .cy

Miért ez az ország?

Ciprus még mindig magán viseli a 10 000 éves civilizáció jeleit, ugyanakkor partihelyszínekben is bővelkedik. Az üdülőhelyektől távoli falvakat és romokat a Földközi-tenger térségének jellemző illatai lengik körül. Kevesen tudják, hogy emellett Cipruson található Európa legdélebbi síterepeinek egyike.

A munka terén az ország a közelmúltban az építőipar, a szállodaés vendéglátóipar, valamint a kiskereskedelem és értékesítés visszaesését tapasztalta. A munkanélküliség az utóbbi években jelentősen megnőtt, különösen a fiatalok körében. A középfokú végzettséggel rendelkezők számára a legjobb elhelyezkedési lehetőségeket a bolti eladói és pénztárosi, felszolgálói, gyermekgondozói és ápolói munkák, illetve a pék szakma kínálja. A felsőfokú végzettségűek nagyobb valószínűséggel tudnak elhelyezkedni pénzügyi és számviteli, informatikai, távközlési és villamosmérnöki állásokban.

Álláskeresés

A jelöltek az EURES portál ciprusi részén, az állami foglalkoztatási szolgálat irodáiban, állásközvetítő magáncégeknél, illetve újságokban kereshetnek állást. Az EURES portál Linkek oldalán hasznos linkek találhatók.

Tanácsok az álláspályázathoz

A jelentkezés legelterjedtebb módja a gépelt önéletrajz és egy motivációs levél beküldése. A szakképzettséget nem igénylő munkák esetében a jelentkezési eljárás általában szóbeli. Az állami foglalkoztatási szolgálattól küldött jelentkezők szabványosított ajánlólevelet kapnak – amelyet a leendő munkáltatónak ki kell töltenie, végleges döntésének közlésével – és ezt el kell juttatniuk a munkaügyi hivatal részére.

Ha az EURES portálon talált álláshirdetésre jelentkezik, említse meg a nemzeti hivatkozási számot. Az elektronikus és az írásbeli jelentkezésekhez egyaránt mellékelni kell egy legfeljebb egy oldal hosszú motivációs levelet, amelynek lényegre törőnek és géppel írottnak kell lennie. Az állást meghirdető szervezethez, illetve a munkáltatóhoz címzett levélben az önéletrajzban nem közölt fontos adatoknak kell szerepelniük. A levelet mindig alá kell írni.

Szoktak fényképet mellékelni az önéletrajzhoz?

Igen, Cipruson az önéletrajzokban rendszerint van fénykép.

Előnyt jelent a kézzel írt jelentkezés?

Nem, a gépelt levelet jobban szeretik.

Mennyire elterjedt, illetve elfogadott az Europass-formátumú önéletrajz?

Elég gyakori, így a ciprusi munkáltatók jól ismerik.

Telefonos érdeklődés

A ciprusi álláskeresés során az első kapcsolatfelvétel általában telefonon történik. A reménybeli jelölteknek érdemes megkérdezni, hogy az álláshirdetés aktuális-e még, és érdeklődni a pályázati eljárás részleteiről.

A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Az oklevél másolatára mindig szükség van, rendszerint már a jelentkezés legkorábbi szakaszában. A dokumentumok hitelesítése ritkán szükséges. Kivételt képeznek ez alól a szabályozott szakmák, amelyek esetében regisztrációs kötelezettség áll fent, ilyen például az orvosi, az építészmérnöki, a mérnöki foglalkozás stb.

Kell referencia, ajánlólevél vagy erkölcsi bizonyítvány?

A referenciák és ajánlólevelek használata a felső szintű állásokra jellemző. A referenciák felsorolásakor a jelentkezőnek előre tájékoztatnia kell az érintett személyeket, illetve engedélyt kell kérnie arra, hogy az önéletrajzában közölhesse a nevüket, telefonszámukat és beosztásukat.

A szabályozott szakmák esetében általában szükség van a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványra.

Jellemzően mennyi idő telik el az álláshirdetés megjelenése és a munkakezdés között?

Miután a két fél megegyezett, a munka rendszerint a következő naptári hónap elején (a havi rendszerességgel fizetett állások esetében), illetve a következő hét elején kezdődik meg (a szakképzettséget nem igénylő, hetibéres állások esetében).

Felkészülés az interjúra

A pályázónak nagy vonalakban ismernie kell a vállalat tevékenységeit, méretét stb. A munkáltató általában figyel a jelöltek általános megjelenésére és ruházatára. A jelölteknek magabiztosan, de udvariasan kell fellépni.

Öltözködési javaslatok

A jelölteknek ajánlott hétköznapian elegáns öltözéket viselni, és kerülni a szélsőségeket.

Ki lesz ott az interjún?

Jó tudni, hogy Cipruson a legtöbb létesítmény kisebb egység, ahol a tulajdonos az igazgató és a személyzeti vezető is egy személyben. Az interjút általában az igazgató vagy a személyzeti vezető bonyolítja le.

Szokás kezet fogni?

Az első találkozáskor az emberek kezet szoktak fogni egymással.

Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

Az állásinterjúknak nincs meghatározott szerkezete. Valószínűleg kérnek egy rövid bemutatkozást, a pozitív és negatív oldalainak, valamint a munkaköri leíráshoz kapcsolódó képesítéseinek és gyakorlatának ismertetését. A kérdések leggyakrabban a képesítésekre és tapasztalatokra vonatkoznak, például: Miért gondolja, hogy Ön alkalmas az állásra? Milyen tapasztalatai vannak ezen a területen? Mit vár ettől az állástól? Az alacsony képzettséget igénylő állások esetében előfordulhat, hogy a munkáltató a jelöltet képességeinek helyszíni bemutatására kéri.

Mikor lépi át egy kérdés a határt?

Cipruson törvények vannak a megkülönböztetés ellen és a személyes adatok védelme érdekében. Az interjú során a jelölt nem köteles megválaszolni a szigorúan magánjellegű kérdéseket, illetve bizalmas, például a szexuális irányultságára vonatkozó információkat közölni.

Alku a fizetésről és a juttatásokról

Az alkalmazás feltételeit Cipruson általában kollektív megállapodások határozzák meg. A jelölteknek ajánlatos tájékozódni az ezekben a megállapodásokban rögzített feltételekről. A kollektív szerződések mindazonáltal jogilag nem kötelezők, így sok esetben a munkáltató és az alkalmazott tárgyal a bérekről és más juttatásokról.

A munkáltató a munkába állástól számított 1 hónapon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a felajánlott alkalmazás feltételeiről. Ebben a dokumentumban szerepelnie kell a fizetésnek, a munkaidőnek, az éves szabadságnak stb.

Számítani kell próbamunkára?

A két fél tárgyalhat a próbamunkáról, de ezt törvény vagy kollektív megállapodás nem írja elő.

Meddig tart a szokásos próbaidő?

A szokásos hossza 1 hónap.

A munkáltató fedezi az interjún való részvétel költségeit?

Nem, Cipruson ez nem szokás.

Mikor értesítenek az eredményről?

Nincs általános szabály arra, hogy a jelölteket mikor kell értesíteni az állásinterjú eredményéről.

Visszajelzés és további lépések

Nem jellemző, hogy minden jelölt visszajelzést kapjon. A jelöltektől érkező írásbeli megkereséseket viszont kellő időben meg szokták válaszolni.

Mennyivel előbb kell odaérni az állásinterjúra?

A jelölteknek erősen ajánlott időben megjelenni az interjún. Ha nem tud elmenni, előre jelezze.

Az utolsó módosítás dátuma: 2014-11-26 09:59:23

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy