Luxemburg - álláskeresés

Ország: Luxemburg
Hivatalos nyelvek: francia, német, luxemburgi
Államforma: alkotmányos nagyhercegség
Népesség: 537 000
Főváros: Luxembourg
Pénznem: euró (EUR)
EU- vagy EGT-tagság: EU
Országhívószám: +352
Nemzetközi internetes tartománynév: .lu

Miért ez az ország?

A méretét tekintve parányi Luxemburg többek között a bankszektoráról, az alacsony adókról és a mesébe illő kastélyokról híres. A városon kívül a meredek hegyek és buja erdős völgyek kitűnő sétalehetőséget kínálnak, a séta után pedig jólesik az ebéd a tornyos kúriák között megbújó rusztikus tavernákban. Az ország lakosságának közel fele külföldi, de még többen vannak azok, akik nap mint nap a határ túloldaláról járnak át Luxemburgba dolgozni.

Az álláspiac az elmúlt években gyors növekedésnek indult – 2004- től 2012-ig a 30%-ot is elérő növekedés volt az üzleti és pénzügyi szolgáltatások, az egészségügyi és szociális szolgáltatások, az építőipar, a közlekedés és a kommunikáció területén. Az építőiparban, a szálloda- és vendéglátóiparban, az üzleti szolgáltatásokban, az iparban, a nagy- és kiskereskedelemben, a közlekedés, az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén még további munkaerőigényre van kilátás.

Álláskeresés

Az álláshirdetéseket a luxemburgi állami foglalkoztatási szolgálat hirdetőtábláin, az országos lapok szombati kiadásában, a magánkézben lévő állásközvetítő szervezetek honlapján, valamint a fejvadász szervezetek és nagyobb vállalatok webhelyein teszik közzé. A hasznos luxemburgi webcímeket lásd az EURES portál Linkek oldalán.

Luxemburgban nagyon gyakori a spontán jelentkezés, különösen a frissdiplomások és a nagyvállalatokhoz pályázó munkavállalók körében. Nyugodtan jelentkezzen ezzel a módszerrel, hívja fel magára a vállalat figyelmét. Jelentkezése valószínűleg egy adatbázisba kerül.

Tekintettel arra, hogy Luxemburg Európa középpontjában helyezkedik el, ugyanakkor három hivatalos nyelve (francia, német, luxemburgi) van, az álláshirdetések gyakran több nyelv ismeretét írják elő. Mivel a luxemburgi vállalatok sokféle tevékenységet végeznek, és együttműködnek az Európa különböző pontjain található más vállalatokkal, elengedhetetlen, de legalábbis nagyon hasznos az olyan további nyelvek ismerete, mint például a holland, az angol, az olasz, a portugál vagy a spanyol. Ha itt akar elhelyezkedni, feltétlenül kétnyelvűnek kell lennie, és ebből az ország valamelyik hivatalos nyelve legyen az egyik.

Tanácsok az álláspályázathoz

A legelterjedtebb jelentkezési módszer az, ha egy álláshirdetésre reagálva beküldi az önéletrajzát és egy motivációs levelet. A levélből világosan ki kell tűnnie annak, hogy Ön pontosan tudja, milyen új alkalmazottat szeretne a vállalat, és hogy az Ön szakismeretei és tulajdonságai meg is felelnek az igényeknek. Fejtse ki, hogy miért érdekli az állás, és miért kíván a vállalatnál dolgozni. A levelet hibátlanul, ellenkező értelmű utasítás hiányában a hirdetésével megegyező nyelven kell megírni.

Szoktak fényképet mellékelni az önéletrajzhoz?

Igen, az önéletrajzba általában fényképet is tesznek.

Előnyt jelent a kézzel írt jelentkezés?

Néha igen, mivel sok vállalat még mindig ragaszkodik a kézzel írott motivációs levélhez. Ezt azonban rendszerint külön jelzik az álláshirdetésben.

Mennyire elterjedt, illetve elfogadott az Europass-formátumú önéletrajz?

Nem sokan használják ezt a formátumot. A munkáltatók szempontjából az Europass- formátumban túl sok az információ, és maga az önéletrajz túl hosszú.

Az önéletrajz ne legyen hosszabb két oldalnál, szerepeljenek benne a tanulmányai, a továbbképzések és a munkahelyi tapasztalat, a nyelvtudás, a számítógépes ismeretek és az érdeklődési körök.

Telefonos érdeklődés

Nem célszerű telefonon megkeresni a munkáltatót.

A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Ajánlatos a jelentkezéssel együtt az oklevelek másolatát is beküldeni.

Kell referencia, ajánlólevél vagy erkölcsi bizonyítvány?

A referenciák, ajánlólevelek használatára nincs általános szabály. Rendes esetben feltüntetik az álláshirdetésben, hogy milyen dokumentumra vagy referenciára van szükség. Ezeknek a dokumentumoknak a másolatát gyakran ajánlatos elvinni az interjúra. Ugyanez igaz az erkölcsi bizonyítványra is.

Jellemzően mennyi idő telik el az álláshirdetés megjelenése és a munkakezdés között?

Ez attól függ, milyen fajta állásról van szó, és hogy mikor tud munkába állni.

Felkészülés az interjúra

Az álláskeresés nehéz munka. A lehető leggyorsabb siker eléréséhez sok időt kell rászánni. Az interjúra készülve mindenképpen érdemes megtenni a következőket:
  • Tartson alapos önvizsgálatot: melyek az erős és gyenge oldalai, készségei és kompetenciái, személyes értékei.
  • Ha a korábbi álláspályázatok során kudarcot vallott, folytassa erőfeszítéseit, és mindig jelezze világosan, miért jelentkezik.
  • Gondolja végig előre, hogy a munkáltatónak részletesen el tudja majd mondani, milyen állást, milyen munkakörülményeket keres.
  • Tájékozódjon a vállalatról, a termékeiről és az arculatáról.
  • Mutassa meg a munkáltatónak, hogy felkészült az interjúra. Ha a munkáltatóban az a benyomás alakul ki, hogy Ön nem készült fel elég alaposan, hanyagnak és szakszerűtlennek fogja tekinteni.
Készüljön fel előre arra is, hogy esetleg egy rövid, áttekinthető összefoglalást kell mondania önmagáról, a motivációjáról, illetve az erősségeiről az állás követelményeinek tükrében.

Öltözködési javaslatok

Öltözködésében, általános megjelenésében alkalmazkodjon a helyzethez, illetve annak a vállalatnak a jellegéhez, amelynél az állást megpályázta. A pénzügyi ágazatban a toborzók a férfiaktól még mindig elvárják az öltöny és a nyakkendő viseletét.

Ki lesz ott az interjún?

A jelenlévők száma és szerepe a szóban forgó állástól függ.

Szokás kezet fogni?

Igen, mindig fogjon kezet az interjúztatóval.

Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

Az interjúknak nincsen tipikus szerkezete, minden az állástól és a cégtől függ (méret és tevékenységi ágazat).

Mindezek fényében könnyen előfordulhat, hogy az állásinterjút levezető személy feltesz néhány beugratós kérdést, különösen arra vonatkozóan, hogy miért hagyta ott az előző állását, illetve korábbi munkáltatóját. Előre gondolja ki, hogy adott esetben mit válaszol az ilyen kérdésekre. A válaszokat kipróbálhatja a családján vagy a barátain. Ők bizonyára őszintén meg fogják mondani, mennyire meggyőzőek a válaszai.

Amennyiben egy korábbi rossz tapasztalatáról kérdezik, ebből is igyekezzen a lehető legjobbat kihozni. Soha ne mondjon rosz-szat a korábbi munkáltatóiról, kollégáiról. A rossz tapasztalat ellensúlyozására említsen meg több olyan példát, amikor jól alakultak a dolgok.

Mivel a potenciális munkáltatóban jó benyomást akar kelteni, ne feledkezzen meg a pozitív hozzáállásról, ennek jegyében emelje fel a fejét, és nézzen a szemébe az interjút levezető személynek.

Mikor lépi át egy kérdés a határt?

Luxemburgban jogszabályok védik a magánéletet, kifejezetten személyes témák ezért nem kerülhetnek szóba az interjún.

Alku a fizetésről és a juttatásokról

Néhány vállalatnál lehet tárgyalni az anyagiakról, de azoknál nem, ahol a munkáltatók a fizetés tekintetében kollektív munkaügyi megállapodást fogadtak el, vagy ahol a fizetést bértábla határozza meg. A fizetést a szellemi munkát végző alkalmazottak, adminisztratív és vezetői pozíciók esetében havi összegekben adják meg.

A fizikai munkáért járó béreket órabérben szokták meghatározni. Fizetett szabadság alapesetben nem jár, az éves jutalmak pedig nagymértékben vállalat- vagy ágazatfüggők. Ezek bizonyos esetekben szerepelnek a kollektív szerződésben.

Olyan fizetési színvonalat válasszon, amivel ténylegesen elismernék a képességeit. Fontos, hogy a munkáltatót meggyőzze arról, hogy díjazza ezeket a képességeket. Következésképpen bizonyítania kell, hogy alkalmazása esetén milyen hozzáadott értéket nyújt majd a munkáltatónak. Ha megkérdezik, mekkora fizetésre gondolt, nem kell feltétlenül összeget mondania. Tájékozódjon előre az ágazatban vagy a vállalatnál szokásos díjazásról. A fizetés esetenként készpénz és nem kötelező juttatások együtteséből is állhat.

A tárgyalási alap meghatározásában sokat segíthet, ha megkérdezi a más vállalatoknál hasonló pozícióban dolgozókat, vagy utánanéz a szakirányú HR-magazinokban.

Számítani kell próbamunkára?

Igen; képesítés nélküli munkavállalók esetében 3 hónap, a szakképzetteknél 6 hónap szokott lenni a próbaidőszak.

Meddig tart a szokásos próbaidő?

A próbaidő általában 6 hónap.

A munkáltató fedezi az interjún való részvétel költségeit?

Nem, a jelöltek útiköltségét nem szokták fedezni.

Mikor értesítenek az eredményről?

Az értesítésre 1 hét elteltével lehet számítani.

Visszajelzés és további lépések

Nyugodtan felhívhatja a munkáltatót, és visszajelzést kérhet az interjún való szerepléséről.

Mennyivel előbb kell odaérni az állásinterjúra?

Nagyon fontos a pontosság, az interjú egyeztetett időpontjának betartása.

Az utolsó módosítás dátuma: 2014-11-26

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy