Hollandia - álláskeresés

Ország: Hollandia
Hivatalos nyelvek: holland
Államforma: alkotmányos monarchia
Népesség: 5,1 millió
Főváros: Amszterdam
Pénznem: euró (EUR)
EU- vagy EGT-tagság: EU
Országhívószám: +31
Nemzetközi internetes tartománynév: .nl

Miért ez az ország?

Hollandia híres a gyönyörű városairól, a liberális szellemről és a jól szervezett, könnyen megközelíthető természeti területekről.

A legtöbb ágazatban az előző évhez képest 2012-ben csökkent a munkahelyek száma, ezen belül a közigazgatásban, az építőiparban és az ingatlanbérleti és értékesítési ágazatban tapasztalták a legnagyobb visszaesést. Néhány ágazat azonban bővült, köztük a gondozás/jóléti szolgáltatások, a kereskedelem/közlekedés/ vendéglátóipar és az információ/kommunikáció területe. A legtöbb álláshirdetésben műszaki és kereskedelmi értékesítési képviselőket és villanyszerelőket keresnek. A kínálatot meghaladó keresletnek köszönhetően a mezőgazdasági és ipari gépszerelőknek és -javítóknak, illetve a gáz- és vízvezeték-szerelőknek is jók az elhelyezkedési esélyei. Jó tudni, hogy a holland nyelv ismeretére szükség lehet, különösen a kereskedelemben.

Álláskeresés

Az állásokat a vállalati weboldalakon vagy erre szakosodott weboldalakon, az újságokban (általában a hétvégi kiadás állásmellékletében), a közvetítő szervezeteknél, valamint az állami foglalkoztatási szolgálatnál (UWV) szokták meghirdetni. Nagyon gyakori módszer a spontán álláspályázat benyújtása is, a vállalatnál meglévő álláslehetőségek felderítésére.

Tanácsok az álláspályázathoz

Az alacsony fizetéssel járó vagy szakképesítést nem igénylő (szálloda- és vendéglátó- ipari, kiskereskedelmi) állások esetében elterjedt a telefonos vagy egyre inkább az e-mailes jelentkezés. Más állásoknál az általános eljárás a motivációs levél és az önéletrajz beküldése e-mailben vagy postai úton. Figyeljen arra, hogy személyes adatait, munkahelyi gyakorlatát és legmagasabb végzettségét tekintve az igazságot írja le.

A vállalatok esetenként közvetítő szervezeteket bíznak meg szabad álláshelyeik betöltésével, amelyek gyakran előzetes szűrést végeznek a jelöltek között, és a kiválasztott önéletrajzokat átadják a munkáltatónak.

Ha spontán módon szeretne jelentkezni egy vállalathoz, keresse a megüresedő állások ügyében illetékes osztályt vagy személyt. Mondja el a terveit, hogy milyen állást keres, és milyen képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik. Kérdezze meg, küldhet- e motivációs levelet és önéletrajzot. Ha beleegyeznek, küldjön egy célirányos levelet a megfelelő személynek vagy osztálynak. Ezzel a módszerrel Hollandiában nagyon hatékonyan lehet interjúmeghívásokat szerezni.

Szoktak fényképet mellékelni az önéletrajzhoz?

Nem, de elfogadható, ha van benne fénykép.

Előnyt jelent a kézzel írt jelentkezés?

Nem, a kézírásos jelentkezés nem ajánlott.

Mennyire elterjedt, illetve elfogadott az Europass-formátumú önéletrajz?

Ha a munkahelyi gyakorlatát, tanulmányait, készségeit és kompetenciáit Europass-formátumú önéletrajzzal tudja igazolni, nyugodtan használja azt.

Telefonos érdeklődés

Ha a vállalatot telefonon keresi meg, kérje az álláshirdetésben megjelölt kapcsolattartó személyt vagy osztályt. Ügyeljen arra, hogy a hívásra alkalmas időpontot válasz-szon. Mondja el röviden, hogy felvilágosításért telefonál-e, vagy állásra szeretne jelentkezni. Ha külföldi jelentkező, és nemzetközi hívással telefonál, ezt jelezze, és kérdezze meg, lebonyolítható-e a hívás az Ön anyanyelvén, esetleg más idegen nyelven. Az első benyomás döntő fontosságú.

A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Nem. Ha szükség van rájuk, akkor a vállalat az interjún vagy az első munkanapján kérni fogja ezek másolatait. Az okleveleket érdemes lefordíttatni hollandra vagy angolra, a képesítéseket pedig érvényesíttetni.

Kell referencia, ajánlólevél vagy erkölcsi bizonyítvány?

A referencia nem kötelező. Ön dönti el, hogy akar-e referenciákat szerepeltetni az önéletrajzában. Új munkáltatója csak akkor hívhatja fel őket, ha ebbe Ön beleegyezik. A személyes ügyek, a felmondáshoz vezető okok taglalásának a referenciákban nincs helye.

Amennyiben erkölcsi bizonyítvány is szükséges, ennek szerepelnie kell az álláshirdetésben.

Amikor kilép a vállalattól, a munkáltató mindig kiállít Önnek egy igazolást. Ennek tartalma lehet teljesen semleges, negatívumot viszont soha nem állíthat az Ön személyiségéről vagy munkájáról.

Jellemzően mennyi idő telik el az álláshirdetés megjelenése és a munkakezdés között?

Változó, 1 nap éppúgy lehet, mint több hónap.

Felkészülés az interjúra

Előfordul, hogy a jelölteket először egy tájékozódó interjúra hívják be, esetleg egy közvetítő szervezethez. Ez az alkalom inkább az ismerkedésről szól. A légkör a formális és az informális között változik, a megbeszélésben érezhetően egyenlő felek között zajlik.

A munkáltatót ilyenkor az érdekli, hogy mennyire ismeri az állás feltételeit, a vállalatot és annak tevékenységeit. Ön is tehet fel kérdéseket. Ezt az alkalmat érdemes arra használni, hogy kimutassa az állás iránti motiváltságát és érdeklődését. A fizetésről ne kérdezzen.

A kérdések jobbára az Ön gyakorlatára és készségeire vonatkoznak. Az interjú eredményeképpen vagy elutasítják az álláspályázatát, vagy meghívják egy második interjúra.

A holland vállalatok leggyakrabban azért nem hívják meg a jelölteket második interjúra, illetve azért nem veszik fel őket, mert alapvető információkat sem tudnak a vállalatról. Tanulmányozza a vállalat weboldalát, olvassa el az éves beszámolóját és próbáljon képet kapni az ágazatról, amelyben tevékenységét folytatja, illetve tájékozódni a legfrissebb hírekről és a várható változásokról. Mindezekkel bizonyíthatja a motiváltságát.

A későbbi interjúk során behatóbban foglalkoznak a pozíció összefüggéseivel, az Ön problémamegoldó képességével és tapasztalataival. Az első vagy a második interjú után értékelés készülhet.

A legtöbb esetben az interjú után nem sokkal értesítik Önt arról, felvették-e vagy sem.

A holland munkáltatók az oklevelekkel vagy szolgálati bizonyítványokkal együtt egyre gyakrabban kérnek kompetenciákat is. A kompetenciáira vonatkozó kérdésekre az úgynevezett STAR-módszer (situation, task, action, result, azaz helyzet, feladat, cselekedet, eredmény) gyakorlásával készülhet fel.

Öltözködési javaslatok

Nagyra értékelik az alkalomnak megfelelő öltözéket, az ápolt megjelenést. Válasszon inkább a vállalati kultúrának, nem pedig a legújabb divatnak megfelelő ruházatot. A bankszektorban a férfiaknak öltönyt kell viselniük, a nők esetében pedig elvárás a kétrészes kosztüm.

Az ékszerek viselésében javasolt a visszafogottság. A férfiak gyűrűviselése elfogadott, a karkötő azonban már túlzásnak számít. A nőknél egy vagy több gyűrű elfogadható, sőt, akár még előnyös is lehet. A többi ékszernek igazodnia kell a szereléshez.

Ki lesz ott az interjún?

Jellemzően egy vagy két ember.

Szokás kezet fogni?

Igen, Hollandiában elvárás az erős kézfogás.

Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

Az interjúk hossza átlagosan 1–1,5 óra.

Az interjúztató először bemutatkozik, bemutatja a vállalatot, majd felkéri Önt, hogy mondjon pár szót magáról. Ezután részletesebben beszél az állásról, majd kérdéseket tesz fel az önéletrajzával kapcsolatban. A kérdések között a magánéletére vonatkozó is előfordulhat.

Ezután következnek az Ön képességeire, készségeire és kompetenciáira vonatkozó kérdések. Mindezek után felteheti az addig nem tárgyalt témákkal kapcsolatos kérdéseit, vagy pontosítást kérhet.

Az interjúztató az interjú lezárásakor elmondja, hogy mik lesznek az eljárás következő lépései.

Beugratós kérdések is előfordulhatnak: Van valamilyen elképzelése arról, mivel jár ez a pozíció? Hasonlítsa össze ezt a pozíciót más vállalatok hasonló beosztásaival. Miért kellene Önt választanunk, és nem valaki mást? Mivel magyarázza ezt a hézagot az önéletrajzában?

Mikor lépi át egy kérdés a határt?

A megkülönböztetéssel szembeni védelmet külön jogszabály biztosítja. A fajra, bőrszínre, vallásra (bár azt meg lehet kérdezni, hogy a munkaidő összeegyeztethető-e a vallásával), állampolgárságra, születési helyre, várandósságra, egészségre vagy családalapítási tervekre vonatkozó kérdések nem megengedettek.

Már sok holland vállalat elfogadta a felvételi eljárásoknak a holland humánerőforrás- gazdálkodási és szervezetfejlesztési egyesület (NVP) által elfogadott helyes magatartási kódexét. Ha úgy érzi, a kódexhez csatlakozó vállalatok valamelyike nem részesítette Önt megfelelő bánásmódban, lehetősége van panaszt tenni. Az egyenlő bánásmód bizottságot is megkeresheti, ha érzése szerint sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga.

Alku a fizetésről és a juttatásokról

Ha a vállalat felkínálja Önnek az állást, akkor tárgyalhat a fizetéséről és a próbaidőről. Ha a felvételét közvetítő szervezet intézte, akkor feltehetőleg ők tárgyalnak majd a jövedelmi elvárásairól, illetve az egyéb feltételekről és juttatásokról. Hollandiában a fizetésről és a béren kívüli juttatásokról egyaránt lehet tárgyalni. A fizetésre vonatkozó kérését alaposan gondolja át, hogy összhangban legyen az állásával.

A különféle állásokban különféle bérskálák vannak. Ezek a skálák szolgálati idő szerinti szakaszokra oszlanak. A bérskála és szakasz megállapítása a munkahelyi gyakorlata alapján történik. Mindezekről lehet tárgyalni. Ne felejtse el, hogy az önkéntes munka is munkahelyi gyakorlatnak számít. A munkakörülményeket sok szakma és nagyvállalat esetében kollektív munkaügyi megállapodásban rögzítik. A 23 év alattiak és az idősebb korosztály számára bérminimumot határoztak meg. Ennél a szintnél nem szabad kevesebbet fizetni. A díjazást havi összegben fejezik ki.

A szabadságra való jogosultságot, a szabadság idején járó fizetés kiszámításának képletét törvény határozza meg. A szabadnapok száma a kollektív megállapodástól és az életkortól függően emelkedhet. A jutalmakról a munkába álláskor és az éves értékeléskor lehet tárgyalni. A kollektív munkaügyi megállapodások esetenként a nyereségből való részesedésre vagy osztalékra vonatkozó kötelezettségvállalást is tartalmaznak.

A javadalmazás és a fizetett szabadság mellett más feltételekről is lehet tárgyalni, ilyen például a szolgálati autó, az utazási költség, a nyugdíjbiztosítás, a képzési költségek stb. A kollektív munkaügyi megállapodások sok esetben ezeket a feltételeket is rögzítik.

Számítani kell próbamunkára?

Igen, valószínűleg.

Meddig tart a szokásos próbaidő?

A próbaidő átlagosan 2 hónap.

A munkáltató fedezi az interjún való részvétel költségeit?

Ez nem automatikus. A költségtérítés iránti kérést mindazonáltal nem tekintik udvariatlannak, van rá lehetőség.

Mikor értesítenek az eredményről?

Azok a vállalatok, amelyeknél érvényben van a helyes magatartási kódex, két héten belül írásban tájékoztatják a sikertelen jelöltet arról, miért nem őt választották. Bővebb felvilágosítást még ezután is kérhet.

Visszajelzés és további lépések

Amennyiben nem Ön nyerte el az állást, nyugodtan megkeresheti az interjúztatót azzal a kéréssel, hogy értékelje a felvételi eljárását. Megkérdezheti, mit tett helyesen, és hol hibázott, mivel ezek a későbbi állásinterjúk során még jól jöhetnek.

Mennyivel előbb kell odaérni az állásinterjúra?

Pontosnak kell lenni. Új időpontot csak nagyon komoly okok (pl. betegség vagy hozzátartozó halála) esetén kérhet.

Az utolsó módosítás dátuma: 2014-11-26

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy