Ausztria - álláskeresés

Ország: Ausztria
Hivatalos nyelvek: német
Államforma: szövetségi parlamentáris köztársaság
Népesség: 8,5 millió
Főváros: Bécs
Pénznem: euró (EUR)
EU- vagy EGT-tagság: EU
Országhívószám: +43
Nemzetközi internetes tartománynév: .at

Miért ez az ország?

Kicsi, mégis változatos ország, egyszerre hagyományos és modern, kulturált és mégis merész. Ausztriában az ember kedvére választhat az életstílusokból, az északi részre jellemző bécsi eleganciától a mediterrán hangulaton keresztül a déli részek hegyvidékéig. A téli sportok kedvelőinek Mekkája, hírnevét azonban mindenekelőtt a zene történelmi fővárosaként szerezte.

Az osztrák gazdaság a 2009-es visszaesés óta már talpra állt. A szakképzett szakmunkások – villanyszerelők, gáz- és vízvezetékszerelők, esztergályosok, kőművesek, ácsok és asztalosok – könnyen találnak munkalehetőséget. Az idegenforgalomban, a szálloda- és vendéglátóiparban szintén van kereslet a munkavállalókra. Ugyanez igaz az értékesítőkre és a bolti eladókra is.

Álláskeresés

Az álláshirdetéseket az újságokban vagy online szokták megjelentetni. Az alacsony szintű képzettséget igénylő állások esetében először általában telefonon kell jelentkezni, bár az online jelentkezések száma folyamatosan nő.

A szakképesítést igénylő állások esetében kell írni egy motivációs levelet, és be kell küldeni az önéletrajzzal együtt. A vállalat megvizsgálja a pályázatokat, és a kiválasztott jelentkezőket behívja interjúra. A vezetői állások esetében elképzelhető, hogy a jelöltet először egy felmérésre hívják be.

Tanácsok az álláspályázathoz

A motivációs levelet általában számítógépről nyomtatják ki. Az írásbeli jelentkezéshez mindig kell egy hivatalos motivációs levél, amelyben feltünteti, hogy melyik állásajánlatra jelentkezik. Ügyeljen arra, hogy helyesen írja a kapcsolattartó nevét és címét.

Az önéletrajz legyen rövid, tárgyszerű, időbeni sorrendbe rendezett és teljes. A személyes profilját igazítsa hozzá az állásajánlathoz. A munkáltatóknak beküldött dokumentumokra ne írjon feljegyzéseket.

Ha spontán jelentkezik, legyen kezdeményező, hogy jelentkezése még akkor is biztosan bekerüljön a lehetséges jelöltek adatbázisába, ha betöltetlen álláshelyek éppen nincsenek. Amikor a vállalatnak új alkalmazottra van szüksége, a humánerőforrások osztálya gyakran ezt az adatbázist nézi át először.

Szoktak fényképet mellékelni az önéletrajzhoz?

Igen, a munkáltatók megszokták, hogy a jelentkezők a motivációs levélhez fényképet is csatolnak.

Előnyt jelent a kézzel írt jelentkezés?

Nem; ha ilyenre van szükség, a vállalat külön kérni fogja.

Mennyire elterjedt, illetve elfogadott az Europass-formátumú önéletrajz?

Sajnos nem elterjedt; túl sok kérdésre tér ki.

Telefonos érdeklődés

Amikor odatelefonál a vállalathoz, fontos, hogy tudja a kapcsolattartó személy nevét, és név szerint őt kérje. Készüljön fel egy rövid, világos bemutatkozásra, mondja el, melyik állásajánlat ügyében telefonál, majd próbáljon meg interjúidőpontot egyeztetni. A hívást erős háttérzajtól, beszélgető emberektől mentes környezetben bonyolítsa le, főleg ha mobiltelefont használ.

A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Igen, csatolni kell a képzést tanúsító bizonyítványainak másolatát (a legutóbbi szakképzés, további képesítések, munkahelyi tanúsítvány vagy legalább a szolgálati idő igazolása). A bizonyítványokat minden esetben le kell fordíttatni német nyelvre, kivéve, ha nemzetközi vállalatnál megpályázott állásról van szó.

Kell referencia, ajánlólevél vagy erkölcsi bizonyítvány?

Ha a képesítései és tapasztalatai alátámasztására referenciát kérnek, legyen kéznél az előző munkáltatóktól származó, németre lefordított referencia.

A legfrissebb, illetve legmagasabb végzettségét igazoló diplomájának másolatát legkésőbb az állásinterjú alkalmával át kell adnia a vállalatnak. Ajánlólevelet csak tudományos pozíciók esetében szoktak kérni. Ha erkölcsi bizonyítványra van szükség, ezt valószínűleg az álláshirdetésben is megemlítik.

Jellemzően mennyi idő telik el az álláshirdetés megjelenése és a munkakezdés között?

A legtöbb állást 1, de legfeljebb 3 hónapon belül betöltik. A speciális szakértelmet igénylő állások (vezetői vagy nagy tapasztalatot igénylő állások) esetében azonban a jelölteknek több interjún kell részt venniük, és esetenként egy felmérés is vár rájuk. Bizonyos álláshirdetések a szerződés életbelépésének időpontjaként a közzétételnél 6 hónappal későbbi dátumot jelölnek meg.

Felkészülés az interjúra

Ha sok a jelentkező, a vállalatok jellemzően előzetes válogatást vagy teszteket szerveznek. A fontos pozíciók, vezetői állások esetében gyakori az értékelő központok igénybevétele.

A munkáltatók olyan jelöltet keresnek, aki lehetőleg mindenben megfelel a meghirdetett profilnak. A jelentkezőktől elvárják, hogy mutassák meg, a képesítéseik és tapasztalataik hogyan illeszkednek ehhez a profilhoz, beszéljenek a szakmai és személyes erősségeikről és gyenge pontjaikról, továbbá válaszoljanak a motivációjukkal, szociális készségeikkel és munkavállalói kilátásaikkal kapcsolatos kérdésekre. Fel kell készülnie az önéletrajzára vonatkozó kérdésekre is (pl. ha gyakran változtatott munkahelyet).

Általában véve arra számíthat, hogy a munkáltatók megpróbálnak kialakítani egy olyan párbeszédet, amelynek során alaposabban megismerhetik Önt, a képesítéseit és az állással szembeni elvárásait. Az interjú folyamán az Ön munkaidőre, munkanapokra, tevékenységekre és munkaköri leírásra vonatkozó kérdéseinek is van helye. A légkör jellemzően barátságos, ugyanakkor tárgyilagos és pártatlan.

A jelölteknek előre tájékozódniuk kell a vállalatról: mit termel vagy gyárt, mekkora, központosított-e vagy sem, külföldön van-e a székhelye, milyen képet mutat magáról, milyen elveket vall.

Fontos a szóbeli kommunikáció, mégpedig a kiejtés és a megpályázott állásnak megfelelő fellépés (az állás iránti egyértelmű motiváltság, szociális készségek, csapatmunkára való alkalmasság, tekintély és vezetői képességek, terhelhetőség, rugalmasság). Figyeljen a nem verbális kommunikációra is: idetartozik a pontosság, a hozzáállás, a szemkontaktus, a gesztusok és az arckifejezések.

Az interjú általában nagyjából 1 órás. Videokonferencia használata sem kizárt, a Skype viszont csak kivételes körülmények esetén, illetve tudományos pozíciókba való felvételkor használatos.

Öltözködési javaslatok

Az elvárt öltözködést az állás, az ágazat, a pozíció, az ügyfelekkel való kapcsolat, a reprezentáció, a vállalati kultúra stb. határozza meg. Megjelenésében fontos a hitelesség: ne akarjon másnak látszani. A felelős pozíciókra jelentkező férfiak számára továbbra is kötelező az öltöny, a nyakkendő viseletét viszont már nem várják el.

„Pár dolgot már tudtam a magyarországi életről, mert korábban ott tanultam, de az EURES készített fel arra, hogy a gyakorlatban milyen lesz két ország között élni, például az adórendszer és a társadalombiztosítási rendszer különbségeire. Amikor az ember új helyre költözik, nem tudja, mire számítson. Minden országnak megvannak a sajátosságai, ezért az ilyen tanácsadás felbecsülhetetlen.” Marcel, egy álláskereső Németországból, aki Magyarországon él, és Ausztriába jár át dolgozni

Ki lesz ott az interjún?

A következő résztvevőkre lehet számítani: az állást kínáló osztály vezetője, a HR-vezető, a munkavállalói tanács képviselője.

Szokás kezet fogni?

Igen, a kézfogás általános szokás.

Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

Az interjún rendes esetben kötelező olyan kérdéseket feltenni, amelyek az álláshirdetésben leírt feltételekre vonatkoznak, és azt próbálják felmérni, rendelkezik-e Ön a szükséges szakismeretekkel és képesítésekkel. Az objektivitás érdekében minden jelentkezőnek ugyanazokat a kérdéseket kell kapnia. A munkáltató mindazonáltal egyedi alapon vagy a jelölt válaszai alapján bővebb felvilágosítást is kérhet.

Mikor lépi át egy kérdés a határt?

Az egyenlő bánásmódról szóló szövetségi jogszabály tiltja a kor, nem, vallás, szexuális irányultság vagy etnikai származás alapján történő megkülönböztetést. A törvény szabályozza az állásajánlatok közzétételére és a jelentkezésekre vonatkozó eljárásokat, valamint a munkáltató és munkavállalók közötti viszonyokat. A várandósságra, családtervezésre vagy betegségekre vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni. Tilos a fogyatékossággal élőkkel szembeni megkülönböztetés. Jó, ha tudja, hogy egyes munkáltatók esetleg nincsenek tisztában azzal, hogy tiltott kérdéseket tesznek fel.

Alku a fizetésről és a juttatásokról

A fizetésről és a munkakörülményekről általában lehet tárgyalni, az állami szektor kivételével, mivel itt rögzített bérskálák vannak érvényben. Tárgyalni annak az osztálynak a vezetőjével kell, amelyik felajánlotta az állást.

A fizetéseket általában havi összegben adják meg, amely tartalmazza a fizetett szabadságot és a karácsonyi jutalmat is. Az egyéb nem kötelező juttatásokról külön kell tárgyalni. Bizonyos állások esetében a munkáltató rögzített alapilletményt kínál fel, és ez az Ön teljesítményétől, munkában elért eredményeitől függően változó díjazással egészül ki. Az olyan állásoknál, ahol szokás a borravaló (pl. vendégházakban, szállodákban stb.), gyakran csak egy alacsony minimumbért ajánlanak fel. Úgy tekintik, hogy a borravaló révén a saját erőfeszítéseivel arányosan tudja növelni a jövedelmét.

Gyakran lehet tárgyalni a munkaidőről, az időpontok és a munkavégzési helyszínek rugalmasságáról, a munkaidőnek a gyermekgondozó létesítmények (kindergarten) rendelkezésre állásához való hozzáigazításáról stb.

Számítani kell próbamunkára?

Előfordul, hogy a munkáltató 1 napos próbamunkát kér, de ilyenkor fizetnie kell érte.

Meddig tart a szokásos próbaidő?

Legfeljebb egy hónapig. Ezen idő alatt a szerződés bármikor, külön indokolás nélkül felbontható.

A munkáltató fedezi az interjún való részvétel költségeit?

Nem, de ha bizonyítani tudja a nehéz anyagi helyzetét, az állami munkáltatók adott esetben pénzügyi segítséget ajánlhatnak fel a jelentkezési eljáráshoz.

Mikor értesítenek az eredményről?

A munkáltatók Öntől várják, hogy bizonyos idő elteltével telefonon érdeklődjön az interjújának eredménye iránt. A vállalatok maguktól nem fogják feltétlenül felhívni az eredménnyel.

Visszajelzés és további lépések

Amennyiben nem Önt választották, kérhet további felvilágosítást. Ha az esélyegyenlőségről szóló törvény megsértését bizonyítani tudja, lehetőség van a hivatalos beavatkozásra.

Mennyivel előbb kell odaérni az állásinterjúra?

A munkáltatók nagyon komolyan veszik a pontosságot. Ne késsen el, a megbeszélést csak nagyon alapos okból halassza el vagy mondja le teljesen. Ilyen helyzetben (pl. betegség esetén) a munkáltatók elvárják, hogy előre szóljon, és az interjú új időpontját saját maga egyeztesse.

Az utolsó módosítás dátuma: 2014-11-26 12:24:43

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy