Svájc - álláskeresés

Ország: Svájc
Hivatalos nyelvek: francia, német, olasz, romans
Államforma: közvetlen képviseleti demokrácia
Népesség: 8 millió
Főváros: Bern
Pénznem: svájci frank (CHF)
EU- vagy EGT-tagság: EFTA
Országhívószám: +41
Nemzetközi internetes tartománynév: .ch

Miért ez az ország?

Svájc a világ egyik legerősebb gazdasága. Legjelentősebb szektora az ipar: a vegyipar, gyógyszeripar és egészségügyi termékek előállítása, tudományos és precíziós eszközök gyártása.

A munkaerő szabad mozgására vonatkozó szabályok változása következtében megnőtt a kereslet a magasan képzett külföldi munkavállalók iránt. A tartós alkalmazásban állók több mint negyede külföldi állampolgár, de rajtuk kívül nagyon sok alkalmi munkás és határon át ingázó is van. A svájci álláslehetőségek többsége a szolgáltató szektorba tartozik, negyedük az iparba és 4%-uk a mezőgazdaságba. A banki álláskínálat az utóbbi időben meredeken esett, a biztosítási munkahelyek száma viszont nőtt. Az erős valuta az idegenforgalom csökkenéséhez vezetett, ami hatással volt az ágazat munkalehetőségeire. Leggyakrabban szakképzett építőipari munkások és diplomás ápolók számára hirdetnek állásokat.

Álláskeresés

Az újságok és az internet böngészése mellett Svájcban bevett szokás végigkérdezni a személyes ismeretségi körbe tartozókat, nincs-e valamilyen kapcsolatuk a vállalatnál, akitől tájékozódni lehetne a munkaerőigényről. Az ilyen információk alapján már csak írni kell egy egyszerű jelentkezést.

Tanácsok az álláspályázathoz

A speciális szakismereteket igénylő munkakörökre és vezetői állásokra való felvételhez gyakran használnak írásbeli jelentkezési nyomtatványokat. Az alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörök esetében az első kapcsolatfelvétel általában telefonon vagy az interneten keresztül történik meg. Ne küldjön be olyan dokumentumokat, amelyekről látszik, hogy általános használatra készültek. Motivációs levelében, önéletrajzában ne hivatkozzon semmilyen referenciára vagy ajánlólevélre.

Szoktak fényképet mellékelni az önéletrajzhoz?

Igen, egy jó minőségű fénykép hasznos.

Előnyt jelent a kézzel írt jelentkezés?

Épp ellenkezőleg, nem szeretik a kézírást.

Mennyire elterjedt, illetve elfogadott az Europass-formátumú önéletrajz?

Egyáltalán nem is ismerik.

Telefonos érdeklődés

Az idegenforgalomban, az építőiparban és a takarító ágazatban ez az elhelyezkedés legjobb módja.

A jelentkezéssel együtt az okleveleket is be kell küldeni?

Ha a hirdetésben külön jelzik, a motivációs leveléhez csatolja a legmagasabb iskolai végzettségéhez tartozó oklevél másolatát. Spontán jelentkezés esetén viszont ezt nem szabad csatolni. Elég, ha a vállalatnál, az első találkozás alkalmával átadja.

Kell referencia, ajánlólevél vagy erkölcsi bizonyítvány?

Kérésre jó, ha meg tud nevezni néhány olyan embert, aki referenciát tud adni Önről. Ajánlólevelet ritkán használnak. Amennyiben erkölcsi bizonyítvány is szükséges, ez általában szerepel az álláshirdetésben.

Jellemzően mennyi idő telik el az álláshirdetés megjelenése és a munkakezdés között?

A hotelekben, éttermekben betöltendő állásoknál esetleg csak 1 hét, de a közigazgatási intézményeknél, multinacionális cégeknél betöltött vezetői állások esetében több hét is lehet.

Felkészülés az interjúra

Tájékozódjon előre a vállalatról: tudja meg az igazgatóság összetételét, az alkalmazottak számát, hogy melyik gazdasági ágazatban működik, kik a versenytársai és az ügyfelei. Nézzen utána a vállalat környezetvédelmi politikájának, a tisztességes kereskedelemhez való hozzáállásának, a szociális vagy etikai charta alkalmazásának. Tudja meg, milyen képet mutat magáról általánosságban, illetve munkáltatóként.

A legjellemzőbb kérdések, amelyekre személyes kompetenciájával kapcsolatban számíthat, erősségeit és gyenge oldalait, rugalmasságát és földrajzi mobilitását, rendelkezésre állását, valamint a fizetésre vonatkozó elvárásait fogják firtatni.

Az interjúztatók figyelembe veszik, hogy mennyire beszéli a munkahelyen szükséges nyelvet, az öltözködését, az udvariasságát, a hangszínét és a velük szemben tanúsított tiszteletet. Alaposan készüljön fel, hogy a beugratós kérdésekre pozitív válaszokat tudjon adni.

Fontos, hogy a szükséges válaszoknál mindig tudjon mondani konkrét példát is az ilyen helyzetekre, és ezzel igazolja, hogy valóban van gyakorlata az ilyen helyzetek kezelésében. Ha az állás több nyelv ismeretét teszi szükségessé, az interjúztatók adott esetben az interjú során átváltanak az egyik ilyen nyelvre, úgyhogy az önéletrajzban inkább legyen őszinte, amikor a nyelvtudásának szintjét minősíti.

Öltözködési javaslatok

Tájékozódjon az ágazatban és a munkakörben elvárt öltözködési stílusról, és ne essen túlzásokba. A feltűnő ruhák és ékszerek csak az olyan speciális állásokban megengedettek, mint például az ékszerek vagy luxuscikkek női értékesítői.

Ki lesz ott az interjún?

Két-három emberre lehet számítani, de ez függ az állástól, továbbá attól, hogy van-e HR-osztály. A kisebb vállalatoknál előfordulhat, hogy csak a munkáltató lesz ott.

Szokás kezet fogni?

Igen, fogjon kezet minden jelenlévővel.

Jellemzően hogyan épül fel az interjú?

Az interjúknak nagyon kötött felépítése van: az interjúztató bemutatkozik, elmondja, hogy meddig fog tartani az interjú és mi a célja, majd röviden bemutatja a vállalatot és az állást. Ezután megkéri a jelöltet, hogy mutatkozzon be, és mondja el, miért érdekli az állás. Ezek után rátérnek a részletesebb kérdésekre. Az interjú végén a jelentkezőt megkérik, nevezze meg a fizetési igényét, majd – ha továbbra is érdekli az állás – esetleg egyeztetnek egy újabb időpontot.

Általában legalább két interjút szoktak tartani. Ezek hossza átlagosan 90 perc (alacsonyabb szakképzettséget igénylő állások esetében legfeljebb egy óra).

Ha az interjúztató a HR-terület szakértője, akkor a kérdések nagyjából fele az Ön szociális és személyes kompetenciáit fogja vizsgálni. Használja ki ezt a lehetőséget az állás iránt érzett motivációjának kimutatására, és igyekezzen kiemelni szakismereteit és erősségeit.

A jelöltnek valódi érdeklődést kell mutatnia az állás iránt, egyenes, őszinte válaszokat kell adnia, és intenzíven figyelnie kell. Az első interjú alkalmával meg kell kérdezni, hogy készíthet-e jegyzeteket. Saját kérdéseivel meg kell várnia, amíg ezek feltevésére lehetőséget kap.

Mikor lépi át egy kérdés a határt?

Magánügynek tekintik a következő tárgyköröket: szexualitás, házassági szándék, politikai elkötelezettség, a korábbi állásokban kapott fizetés, egészségi állapot, a korábbi munkahelyekről való kényszerű távozás. Néhány munkáltató mindezek ellenére esetenként érdeklődhet a női jelöltek családalapítási terveiről.

Alku a fizetésről és a juttatásokról

Ahhoz, hogy jó szerződési feltételeket és munkakörülményeket tudjon kialkudni, ismernie kell az ágazatban szokásos gyakorlatot, és nem szabad túlzottan kicsinyesnek lennie. Azokban az ágazatokban, ahol hivatalosan megállapított fizetések vannak, mint például az állami és a félállami szféra, kevés lehetőség van a tárgyalásra.

A minimálbéres és alacsony jövedelmű állásoknál a vállalat javaslatára esetleg meg lehet egyezni egy 5–10%-os emelésről. A vezetői állások esetében gyakran a jelölt tesz először javaslatot a fizetés összegére. Ahhoz, hogy ez elfogadható legyen, fontos ismernie az ágazatot és a vállalati szokásokat. Azt sem szabad elfelejtenie, hogy Svájcban a fizetések között régiónként nagy eltérések vannak. A nők sok vállalkozásnál legalább 15%-kal alacsonyabb fizetést kapnak, mint a férfiak.

A 13. havi fizetést a javadalmazás szokásos részének tekintik. Néhány vállalat még 14. havi fizetést is kínál. Jutalom csak a kitűzött célok elérése esetén jár.

Svájcban viszonylag magas a fizetés, de abba a nem kötelező juttatások közül sok nem tartozik bele, csak a felsővezetői állások esetében. A következők a leggyakoribb béren kívüli juttatások, amelyekről lehet tárgyalni: a munkahelyre vezető út egy részét be lehet számítani a munkaidőbe, egészségbiztosítás, a nyugdíjalapba fizetett kiegészítő munkáltatói járulékok, szolgálati autó. Ezekről a juttatásokról lehet tárgyalni, kivéve, ha ezekről a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek közötti általános megállapodások keretében már egyezség született.

Számítani kell próbamunkára?

Próbamunkát kérni az alacsony képzettséget igénylő állásoknál szokás. A szállodai és takarítói állásoknál általános az 1 napos próbamunka. Ezt azonban ki kell fizetni. A próbamunkát csak akkor tagadhatja meg, ha a munkáltató fizetés nélkül kéri. A felmérésekre 1 vagy 2 nap is elmehet, fizetés azonban ezekért nem jár.

Meddig tart a szokásos próbaidő?

Minden szerződés elején van egy próbaidő, amely gyakran egyfajta tesztidőszaknak számít. Ez legfeljebb 3 hónapig tarthat. Ez idő alatt – a szerződéses felmondási idők tiszteletben tartása mellett – akár az azonnali felmondás vagy az azonnali elbocsátás lehetősége is fennáll.

A munkáltató fedezi az interjún való részvétel költségeit?

Nem, csak a közszolgáltatások némelyikénél.

Mikor értesítenek az eredményről?

Telefonon, levélben vagy e-mailben fog értesítést kapni. Az eljárást csak akkor tekintheti lezártnak, amikor írásos visszaigazolást kap.

Visszajelzés és további lépések

A munkáltató nem várja el Öntől, hogy az interjú vagy a tesztek eredménye után érdeklődjön, de azt mindig mondhatja, hogy szeretne visszajelzést, így láthatja, hogy a munkáltató hogyan reagál.

Mennyivel előbb kell odaérni az állásinterjúra?

Mindig egy kicsivel korábban érkezzen az interjúra. A pontos érkezést a munkáltatótól is elvárhatja.

Az utolsó módosítás dátuma: 2014-11-26

© Európai Unió, 2014
Privacy Policy